Pravila

Temeljem ovlasti i dužnosti određenih Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN br. 78/2010) uprava trgovačkog društva FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. za klađenje i usluge, Zagreb, (dalje: Favorit), dana 10.01.2020. godine, donosi:

OPĆA PRAVILA
IGARA NA SREĆU U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovim pravilima uređuju se opća pravila igara na sreću na automatima i opća pravila igara na sreću na stolovima u Favorit online casinu (dalje: Opća pravila casino igara).

Ova pravila primjenjuju se nastavno na i zajedno sa Općim uvjetima Favorita za sudjelovanje u igrama na sreću putem interneta (dalje: Opći uvjeti), čime jedno drugo ne isključuje.

Ova Opća pravila casino igara uz primjenu Općih uvjeta čine ugovor između igrača i Favorita.

Članak 2.

Igre na sreću u Favorit online casinu su igre na sreću na automatima, igre na sreću na stolovima i Turniri koje se priređuju putem interaktivnih prodajnih kanala online igranja na Internet stranicama Favorita (dalje: Casino igre).

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI

Članak 3.

Sudjelovanje u igri moguće je prihvatom i ispunjenjem obveza iz Općih uvjeta i ovih Općih pravila, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre po slobodno izraženoj volji igrača kojom isti ujedno potvrđuje i da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja i detaljima igre.

Sudionik u igri na sreću u Favorit online casinu je prijavljeni i uspješno registrirani igrač koji je na Internet stranici Favorita za određeni ulog, uplatu igre, pokrenuo Casino igru.

Članak 4.

Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.

Članak 5.

Za uplatu Casino igre igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije kroz opciju odabira ili prihvata cijene tj. uloga za sudjelovanje u pojedinoj igri te potom opcije za pokretanje igre.

Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti.

NAČIN IGRANJA

Članak 6.

Igre na sreću u Favorit online casinu jesu igre koje igrači igraju kroz interakciju sa sustavom, a predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina na automatima i stolovima ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima.

Igre na sreću na automatima imaju ponašanje simulacije istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću. Igre na sreću na stolovima imaju ponašanje simulacije istovjetno očekivanom ponašanju igre na stolovima u fizičkom casinu.

Članak 7.

Za svaku pojedinu Casino igru igraču su ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre.

U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja.

Odigravanje probne igre ne smatra se sudjelovanjem u igri na sreću.

Članak 8.

Uz svaku pojedinu Casino igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, uloga i značenje pojedinih simbola za igre na automatima, shema dobitaka, upute o načinu odigravanja te ostali detalji vezani uz igru i način odigravanje igre. Igrač može iz ponuđenih opcija pojedine igre odabrati različite načine odigravanja igre odabirom visine uloga, denominacije, broja linija, duplanja, automatske igre i druge.

CIJENA IGRE

Članak 9.

Raspon cijena za sudjelovanje u igri određuje Favorit. Igrač odabire cijenu (ulog) pojedine igre unutar ponuđenog raspona.

Ulog u pojedinu igru može se ostvariti prijenosom vrijednosti novca ili bonusa u bodove, kovanice, linije, kredite i dr. ovisno o igri, a prema naznačenim odnosima i denominacijama.

Ulog u pojedinu igru na stolovima može se ostvariti polaganjem žetona prema naznačenim denominacijama na jedno ili više igračkih mjesta ovisno o ponuđenim opcijama.

REZULTAT IGRE

Članak 10.

U sklopu grafičkog prikaza svake pojedine igre ispisana je shema dobitnih kombinacija. Rezultat pojedine igre prikazuje se u sklopu grafičkog prikaza iste.

Članak 11.

Automati za igre na sreću su tako konstruirani, odnosno tako podešeni da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u igrama na sreću, uz bilježenje ulaza i izlaza.

Svaka igra ima teoretski povrat igračima (RTP) prikazan uz igru.

Svi rezultati igre generirani su neovisno i slučajnim odabirom od strane certificiranog Generatora slučajnih brojeva.

Stvarni povrat igračima obračunava se kao ukupni dobitak / ukupna uplata ali na velikom broju odigranih igara.

Trenutni povrat igračima može jako varirati u oba smjera, zbog većih statističkih varijacija koje se pojavljuju na manjem broju igara.

Generator slučajnih brojeva jest certificirani uređaj koji na temelju slučajnih uzoraka generira slučajne, potpuno nezavisne i nepredvidive nizove brojeva ili simbola koji su jednoliko raspoređeni unutar definiranih granica.

Casino igre i generator slučajnih brojeva su certificirani od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija Republike Hrvatske.

DOBITAK I ISPLATA DOBITKA

Članak 12.

Igrač stječe pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija u skladu sa ovim Općim pravilima casino igra.

Dobitak koji igrač ostvari u igri pripisuje se na njegov Online račun, i-konto.

U slučaju tehničke neispravnosti sustava poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u tijeku.

U slučaju dobitaka ostvarenih temeljem tehničke pogreške Favorit zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču.

Favorit ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora Favorita (viša sila).

Članak 13.

Favorit pridržava pravo određivanja raznih vrsta Jackpot dobitaka (npr. mistery, jamčeni, progresivni, grupni i dr.)

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u Casino igrama, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na Internet stranici priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

U Zagrebu, 10.01.2020.

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o.

Direktor:

Ante Biočić