Pravila

Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, NN 158/13 i NN 41/14, 143/14), članka 44. st. 1. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10, NN 130/10, NN 69/11, NN 15/12, 151/14 i 36/20) te Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 08/10, NN 63/10, 22/15), Favorit sportska kladionica d.o.o. iz Zagreb, Branimirova 29, OIB : 78977247105, zastupana po direktoru Josku Mihaljeviću 01. Prosinca 2020. donosi:

PRAVILA IGRE NA SREĆU - KLAĐENJE

POJMOVI I DEFINICIJE

Kladionica/Priređivač je pravna osoba koja pruža usluge klađenja unutar pravnog okvira i odredbi licence.

Favbet se odnosi na pravnu osobu registriranu pod imenom FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o., Zagreb, Branimirova 29, OIB: 78977247105, MBS:080396593

Djelatnost kladionica je djelatnost za klađenje i igre na sreću (uključujući usluge koje koriste telekomunikacijske mreže). Djelatnost kladionica uključuje kreiranje ponude događaja koji će se odigrati u budućnosti, prihvaćanje oklada na te događaje, pohranu oklada, praćenje rezultata i odlučivanje i isplatu dobitaka.

Klijent (Igrač) je fizička osoba koja se kladi tj. uplaćuje oklade na kanalima koje pruža kladionica.

Klađenje je igra na sreću kojim se sklapa ugovor između Igrača i Kladionice kojim Igrač postavlja okladu na nepoznate ishode budućih događaja i osvaja dobitke ovisno o ishodima događaja. Visina dobitka određena je iznosom uplate i tečajem određenim od strane Kladionice. Oklade mogu biti izvršene putem interaktivnih kanala, u poslovnicama ili na ostalim uplatnim mjestima definiranim zakonom (npr. terminali).

Ponuda je lista događaja i odgovarajućih ishoda s tečajevima ponuđenima za klađenje od strane Kladionice.

Ulog je iznos uplaćen Kladionici kao uplata Igrača za sudjelovanje u klađenju. Iznos predstavlja naknadu za sudjelovanje i služi za određivanje iznosa dobitka.

Uplata je iznos koji igrač uplaćuje u Kladionici i služi za sudjelovanje u klađenju uključujući MT. Uplate se primaju na teritoriju Republike Hrvatske na uplatnim mjestima, putem terminala za klađenje te putem kanala klađenja na daljinu (putem interneta).

Tečaj je vrijednost ishoda događaja određena od strane Kladionice, množi se s Ulogom da bi se odredio iznos mogućeg dobitka Igrača.

Nagrada (dobitak) je iznos novaca, dobara ili vlasničkih prava koje Kladionica prenosi na Igrača u slučaju pogođenog listića, u skladu s Pravilima igre. Iznos dobitka izračunava se množenjem tečajeva događaja uvrštenih na listić i iznosa uplate umanjenog za iznos manipulativnih troškova, pod uvjetom da je točno pogođen ishod odigranih događaja.

Rezultat je rezultat događaja na koje je Igrač postavio okladu.

Jackpot je maksimalna nagrada (dobitak) čiji iznosi određuje Kladionica ovisno o iznosu uplata igrača.

Porez se obračunava sukladno zakonima Republike Hrvatske.

REGISTRACIJA

 1. Za otvaranje računa u sustavu Favorit sportske kladionice(dalje FavBet) i korištenje usluga na web stranici Igrač se mora registrirati. Da bi to napravio Igrač mora dati potpune i točne podatke sukladno važećim propisima u propisanom obrascu.
 2. FavBet Igrač dužan je ažurirati osobne podatke u slučaju promjene istih. Za ažuriranje osobnih podataka potrebno je napraviti izmjene u računu na web stranici ili kontaktirati Korisničku podršku putem emaila kojim se je Igrač registrirao.
 3. Klađenje je dopušteno samo fizičkim osobama s navršenih 18 godina
 4. Igraču je dozvoljeno otvaranje jednog računa za klađenje. Ako jedna osoba otvori više računa na FavBet web stranici, FavBet zadržava pravo blokiranja i zaustavljanja uplata na njih. FavBet zadržava pravo postavljanja pojedinačnih uvjeta i restrikcija korisničkih računa.
 5. Prilikom uplate na FavBet račun, Igrač je dužan navesti točne osobne podatke (uključujući puno ime). Ime i prezime igrača mora biti identično imenu i prezimenu na kreditnoj kartici igrača i ostalim računima koji se koriste u svrhu novčanih transakcija. Ako se, nakon što Igrač uplati sredstva na račun, podaci ne poklapaju, FavBet zadržava pravo otkazivanja oklada postavljenih sa stranice i povrat sredstava Igraču, a novčanik će biti blokiran u FavBet sustavu. Ako je, u vrijeme kad su nepravilnosti otkrivene iznos dostupan u novčaniku manji od iznosa prvotno uplaćenog na račun zbog aktivnosti u igrama na sreću FavBet-a, Igrač može dobiti povrat samo iznos koji je trenutno na računu.
 6. Svi registrirani Igrači mogu sudjelovati u promocijama organiziranima od strane FavBet-a ili partnera te mogu sudjelovati u Favbet bonus programima i Favbet programima vjernosti. Favbet odlučuje kojim igračima se dodjeljuju bonusi i tko točno može sudjelovati u promocijama.
  Bonusi su virtualne promocije ili nagrade za vjernost koje se dodjeljuju na Igračev račun.
  Termin “Bonus” se može odnositi na bonuse dobrodošlice, bonuse na uplate, besplatne vrtnje, bonus sredstva te Risk-free oklade i sl. Tip i iznos bonusa mogu varirati. Definicije i uvjeti bonusa se objavljuju u “Bonus” odsjeku vašeg Računa, odjeljku “Promocije” na stranici koja sadrži opise pojedinih bonusa, ili na nekom drugom mjestu gdje priređivač odluči, npr. socijalne mreže.
  Prihvaćanjem bonusa u odsjeku “Bonus” vašeg računa potvrđujete da ste pročitali zahtjeve i/ili ostala pravila navedena u definicijama i uvjetima bonusa.
  Bonusi koji su dodani Vašem računu (u odsjeku “Bonus”) moraju biti ponovno odigrani prema zahtjevima navedenim u definicijama i uvjetima bonusa.
 7. Svi bonusi za Igrače su ograničeni za jednog pojedinca, adresu, broj telefona, račun (broj kartice ili sustav uplate) kao i jedno računalo (uključujući računala u školama, knjižnicama, internet caffe ili druge javne ustanove). FavBet zadržava pravo da ne dodijeli bonuse Igraču ili grupi Igrača.
  U slučaju kršenja bilo kojeg uvjeta bonusa te ako postoje dokazi dogovora i ponavljanja oklada na isti događaj od strane grupe Igrača, nevezano za rezultat oklade, FavBet zadržava pravo oduzimanja bonusa te poništavanja oklada. Također, da bi spriječili prevaru, FavBet zadržava pravo da od Igrača traži dokumente kao dokaz identiteta prije dodjele bonusa Igraču.
 8. Nakon uspješne registracije Igraču se kreira račun. Račun se koristi za kreiranje svih oklada, isplate dobitaka te online transakcije s pravim novcem.
 9. Prema pravilima, FavBet smije provesti istragu i inspekciju Igrača i osoba koji žele otvoriti FavBet račun. Ako je, prema zakonu ili iz nekog drugog razloga, FavBet primoran odbiti otvaranje računa novom korisniku ili zatvoriti novootvoreni račun Igrača zbog povrede pravila, sljedeće kazne se primjenjuju:
  - FavBet može otkazati sve prethodne oklade, gubitne i dobitne, na korisničkom računu. Također na zahtjev Kladionice, Igrač mora vratiti sve isplate sa svog računa
  - sve oklade na događaje koji se nisu dogodili ili nisu završeni mogu biti vraćene na korisnički račun (više u odjeljku Sport).
 10. Igrač je u potpunosti odgovoran za vjerodostojnost i točnost svojih osobnih podataka datih tijekom registracije FavBet računa. FavBet zadržava pravo zahtijevanja dokumenata koji potvrđuju Igračev identitet, državljanstvo te dob. Ako je potrebno, Igrač mora pružiti pristup svim relevantnim dokumentima uključujući osobnu iskaznicu (putovnicu), vozačku dozvolu i sl., kao i druge dokumente potrebne za potpunu identifikaciju Igrača.
 11. Ako Igrač pruži netočne podatke FavBet zadržava pravo zabrane pristupa Igračevu računu, FavBet uslugama i proizvodima te isplatu sredstava s računa.
 12. Igrač je u potpunosti odgovoran za ispunjavanje svih zakona vezanih za klađenje i igre na sreću odmah pri registraciji računa.
 13. Kladionica nije odgovorna za sigurnost lozinki korisničkih računa, e-mail adresa i sl. kad su ti podaci otkriveni trećoj strani od samog Igrača. Igrač je u potpunosti odgovoran za povjerljivost svojih podataka i uporabu svih mjera predostrožnosti da njegov račun ne bi koristile treće strane. Za održavanje sigurnosti lozinki Igrača se traži da kreira složenu lozinku koristeći slova i brojke koji ne sadrže riječi iz korisničkog imena i nisu smislene riječi. FavBet preporučuje da se tim podatcima ne ostavlja slobodan pristup, da ih se ne dijeli e-mailom i sl. Svaka transakcija potvrđena korisničkim imenom i lozinkom smatra se važeća. FavBet preporuča isključenje opcije “Zapamti lozinku” u pretraživaču prilikom pristupa web stranice.
 14. Ako se na korisničkom računu pojavljuje greška, Igrač je dužan obavijestiti FavBet. U tom slučaju korisnički račun će biti ispravljen te će Igrač biti obaviješten. Ako tijekom trajanja greške korisnički račun bude u negativnom stanju, FavBet zadržava pravo poništavanja oklada sklopljenih nakon pojave greške.
 15. Ako Igrač posumnja da su bilo koji od njegovih osobnih podataka, posebno korisničko ime i lozinka dostupni trećoj strani ima pravo od FavBeta zahtijevati privremenu blokadu računa sve do razjašnjenja situacije.
 16. Ako je Igrač zaboravio bilo koji od svojih osobnih podataka koje koristi za pristup web stranici i računu mora odmah kontaktirati korisničku službu putem www.favbet.hr ili slanjem maila na [email protected] radi uputa za oporavak računa ili zaključavanja računa da bi se spriječilo neovlašteno korištenje računa.
 17. Ukoliko se utvrde kršenja ovog sporazuma ili se pojave sumnje da Igrači sudjeluju u aktivnostima prevare koje utječu na FavBet s ciljem osvajanja dobitaka, Favbet zadržava pravo donošenja odluke o zatvaranju računa Igrača. Kao rezultat toga, nakon provedene interne istrage, Igraču će biti odbijene isplate te pravo na registraciju i korištenje FavBet usluga i proizvoda kao i onih FavBet partnera. Materijale korištene u internoj istrazi Kladionica može podastrijeti u slučaju pravnih procesa vezanih za spor i to na zahtjev nadležnih vlasti.
 18. Kladionica može prijaviti nadležnim službama sve sumnjive radnje igrača, a ukoliko nadležna tijela zatraže osobne podatke, Kladionica je dužna proslijediti iste.

UPRAVLJANJE RAČUNOM

 1. Da bi Igrač bio u mogućnosti postavljati oklade i u potpunosti koristiti FavBet usluge, potrebno je izvršiti uplatu.
 2. Igrač može svoj račun nadoplatiti u poslovnicama FavBet kladionice gotovinskom uplatom ili elektroničkom uplatom putem web stranice. Više detalja se može pronaći u odjeljku “Uplate” na www.favbet.hr
 3. Kod svake uplate priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti priređivača.
 4. Kad Igrač izvrši nadoplatu računa putem elektronske uplate iznos transakcije neće biti vidljiv na računu skroz dok transakcija nije obrađena. Vrijeme obrade ovisi o sustavu koji Igrač koristi.
  FavBet nije odgovoran za ne prebacivanje sredstava na račun Igrača ili za kašnjenje istih prouzrokovanih promjenama internih procedura financijskih institucija vezanih za transakciju ili u slučaju pojave više sile (prekid u kanalima za prijenos podataka, autorizacijskim centrima i sl.)
 5. Igrač može zatražiti isplatu sredstava s kladioničkog računa u slučaju da zadovoljava ove uvjete:
  - sva prethodna plaćanja su odobrena od strane FavBeta i obrađena od strane banke
  - Igrač nije pod sumnjom za sudjelovanje u aktivnostima pranja novca
  - račun u potpunosti odgovara uvjetima registracije
  - račun je verificiran sa osobnim dokumentom
 6. Kladionica će izvršiti sve financijske transakcije samo ako posjeduje podatke da je vlasnik FavBet računa vlasnik i računa sustava plaćanja. Novčane transakcije, razmjena sredstava te isplate između korisnika su zabranjene. FavBet zadržava pravo traženja dokumenata kojim se potvrđuje Igračevo vlasništvo određenih računa. Ako takav zahtjev nije ispunjen Igračev račun može biti blokiran te plaćanja odbijena.
 7. Isplata sredstava moguća je samo sa verificiranim Favbet računom. Detalji verifikacije istaknuti su na web stranicama.
 8. Prilikom prvog zahtjeva za isplatu Igrač je dužan unijeti točne osobne podatke koji su istovjetni podacima osobne iskaznice ili putovnice na jeziku države koja je izdala dokument (ili na engleskom za putovnice).
 9. Isplate sredstava isključivo traži Igrač, vlasnik FavBet računa, bazirano na dokumentu kojim je potvrdio identitet. Igračevi prijatelji i obitelj nemaju pravo preuzimati isplate u Igračevo ime čak ni ako posjeduju dokument kojim potvrđuju identitet.
 10. U slučaju da su sredstva greškom uplaćena na Igračev račun, on je obavezan obavijestiti FavBet u najkraćem mogućem roku. Ako Igrač ne obavijesti FavBet svi dobitci uzrokovani tom greškom će se smatrati nevažećima i sve oklade će se otkazati ne oviseći o datumu kad se greška dogodila i otkrića greške.
 11. Ako su uplate na račun napravljene radi neke druge nakane osim klađenja (financijskog klađenja, pokera, casino igara) te ako postoji sumnja u potencijalnu financijsku prevaru Kladionica zadržava pravo otkazivanja svih uplata te naplate svih troškova nastalih tijekom Igračeve uplate na račun.
 12. Ako se zbog tehničkih problema prebacivanje sredstava na Igračev račun dogodi nakon što su Igrač ili Kladionica zatvorili Igračev račun, Igrač će dobiti poruku sa zahtjevom da dostavi podatke o računu uplate da bi se sredstva mogla odmah vratiti.
 13. Ako FavBet ustanovi višestruke zahtjeve za isplatu sredstava koji su prethodno uplaćeni na račun ali nisu korišteni za klađenje ili igre na sreću, FavBet zadržava pravo naplate naknade za prijenos sredstava koju određuje sustav za plaćanja.
 14. Igrač pristaje dostaviti FavBet-u podatke vezane za korisnikov bankovni račun koji će biti korišten za klađenje te prijenos dobitaka na Igračev račun.
 15. Igrač jamči za ispravnost podataka dostavljenog bankovnog računa. Favbet zadržava pravo zatvaranja ili detaljnu provjeru računa ukoliko sumnja na vjerodostojnost.
 16. U slučaju sumnje u identitet Igrača i točnosti podataka dostavljenih tijekom registracije, Kladionica ima pravo zaustaviti transakcije i blokirati Igračev račun dok se ne utvrdi identitet vlasnika računa.
 17. Kladionica zadržava pravo obraditi isplate sredstava koristeći preferirajuću metodu isplate dobitaka.
 18. FavBet zadržava pravo otkazati Igračeve oklade (djelomično ili potpuno), zaustaviti isplatu dobitaka kao i zatvoriti Igračev račun u slučaju nepoštivanja FavBet službenih pravila igra, posebno u slučajevima:
  - registracija osobe mlađe od 18 godina
  - krivotvorenje dokumenata potrebnih za verifikaciju
  - razlike u podacima dostavljenima u dokumentima i podacima na Igračevu računu
  - ponovljene registracije istog Igrača
  - ako su dokumenti dostavljeni za verifikaciju Igrača javno dostupni na internetu
  - korištenja bankovne kartice ili druge metode transakcije koji ne pripadaju vlasniku računa, kao i u slučaju da se jedna bankovna kartica ili metoda transakcije koristi na više različitih FavBet računa.
  - u bilo kojem drugom slučaju neovlaštenih aktivnosti
 19. Igrač ima pravo zatražiti gašenje svog računa tako da kontaktira FavBet službu za korisnike. U ovom slučaju će sva sredstva s Igračeva računa biti vraćena Igraču na način koji odredi FavBet (ne vrijedi za sredstva obuhvaćena uvjetima promocija).
 20. Da bi osigurali sigurnost osobnih podataka te kontinuirano korištenje Igračeva računa, kao i ubrzali proces isplate sredstava, Kladionica zadržava pravo da traži dokaz o vlasništvu određenih računa (uz skeniraju kopiju osobne iskaznice, koja potvrđuje Igračev identitet).
  U slučaju razlike između stvarnih podataka i podataka dostavljenih od Igrača, FavBet zadržava pravo zatvaranja računa i isplate sredstava.
 21. Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će isključiti igrača iz igre koji je unutar roka od 3 dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem. Opozivanje najvišeg iznos za igru, visine gubitka ili samoisključenja igrač može učiniti pisanim putem ili elektroničkom obaviješću.

VRSTE OKLADA

FavBet nudi sljedeće vrste oklada:

 1. Pojedinačna oklada. Oklada na rezultat jednog izabranog događaja. Pravo na dobitak nastaje ukoliko igrač pogodi dobitni tip odabranog događaja.
 2. Kombinacija. Oklada na ishode više pojedinačnih događaja.
  Da bi kombinacija bila dobitna svi ishodi događaja moraju biti pogođeni. Ako jedan ishod nije pogođen cijeli listić se smatra gubitnim. Dobitak na Kombinaciji računa se kao umnožak uloga i koeficijenta na svaki pojedini događaj uključen u listić.
  Maksimalan broj događaja za kombinaciju u prematch klađenju je 30.
  Maksimalan broj događaja za kombinaciju u klađenju uživo je 20.
 3. Sistem/sistemska oklada. Cjelina kombinacija iste veličine, formirana koristeći broj koji odabere Igrač.
  Dobitak za sistemsku okladu računa se kao zbroj svih dobitnih kombinacija uključenih u sistemsku okladu.
  Dobitak za svaku kombinaciju unutar sistemske oklade računa se zasebno.
  Maksimalan broj događaja koji se mogu kombinirati u sistemsku okladu je 20.
  Najviši koeficijent dopušten za pojedini događaj u sistemu je 300.
  Sistem može sadržavati oklade sastavljene npr:
  odabrani broj n –kombinacija od zadanog broja događaja, (npr. 2 i 3 od 4)
  odabrani broj n -kombinacija od zadanog broja događaja,
  te broj konstantnih događaja –fikseva (npr. 2 od 4 sa 2 fiksa).
  Fiksni događaji ulaze u sve kombinacije, te da bi listić mogao biti dobitan, moraju biti pogođeni svi fiksni događaji.
 4. Različite oklade koja se odnose na isti događaj u kombinaciji ili sistemu ne mogu se kombinirati čak i ako nisu direktno povezani. Ako su oklade na isti događaj uključene na u kombinaciju ili sistem, ulog će biti poništen i vraćen čak i ako oklade nisu bile blokirane u vremenu kad je računalni sistem prihvatio okladu. Međutim, Igrač može odigrati kombinaciju koja sadrži međusobno nepovezana tržišta na nogomet i nogometne statistike u slučaju da ishodi oklada ne ovise jedna o drugoj (ne povećava se vjerojatnost dobitka kombinacije/sistema).
  Slijedeće oklade ne mogu se međusobno kombinirati na kombinaciji:
  1. Rezultat utakmice - Intervali utakmice - Udarci u okvir - Igrači
  2. Intervali kornera - Korneri
  3. Intervali žutih kartona - Žuti kartoni
  Slijedeće oklade se mogu međusobno kombinirati u kombinaciji:
  Rezultat utakmice - Zaleđa - Žuti kartoni - Prekršaji - Aut - Gol-aut
  Dopušteno je kombinirati i ostale ishode u slučaju da rezultati nisu ovisni jedni o drugima (Korneri - Igrači - Žuti kartoni - Prekršaji - Zaleđa - Gol-aut - Aut i sl.)
  FavBet zadržava pravo odlučiti koji su ishodi međusobno ovisni.
 5. Prilikom klađenja na prolazak grupne faze natjecanja dopušteno je kladiti se na samo jednu ekipu iz grupe u kombinaciji ili sistemu. U slučaju da oklade na više ekipa iz iste grupe oklada će biti poništena iako nije bila blokirana u vremenu kad je računalni sistem prihvatio okladu.
 6. Pri određivanju konačnog dobitnog koeficijenta za gore navedene vrste oklada u obzir se uzimaju i sljedeći faktori: pravila za određivanje obračuna koeficijenata na posebne ishode (hendikepi, zbrojevi i sl,), otkazivanja ili odgađanja događaja na razdoblje određeno u ovim Pravilima. Oklade na događaje koji su otkazani ili odgođeni (na razdoblje određeno u Pravilima) bit će obračunate s koeficijentom 1.00.
 7. Za detaljniji opis obračuna oklada pogledajte odjeljak “obračun oklada”.

PRAVILA KLAĐENJA

 1. Sve oklade prihvaćene su od Kladionice na osnovi ponude objavljene na FavBet web stranici u trenutku postavljanja oklade.
 2. Oklade se prihvaćaju na regularno vrijeme trajanja događaja (bez produžetaka) osim u slučaju da je navedeno suprotno u FavBet Pravilima o vrstama sporta.
 3. Samo iznos potvrđen od Kladionice i koji ne prelazi trenutno stanje Igračeva računa može biti prihvaćen kao ulog.
 4. Oklade se prihvaćaju prije početka događaja osim oklada prihvaćenih tijekom trajanja događaja (oklade uživo). Postavljanjem oklade Igrač potvrđuje da nije upoznat s konačnim rezultatom događaja na koji se klade. Sve žalbe Igrača na odluke Kladionice se zaprimaju u roku ne duljem od 5 dana nakon obavijesti igraču o obradi listića. Uz žalbu Igrač mora priložiti obostrani sken/kopiju dokumenta korištenog pri registraciji (osobna iskaznica/putovnica).
 5. Datum i vrijeme prikazani uz naziv događaja na web stranici su datum i vrijeme do kojeg se prihvaćaju oklade na navedeni događaj, ne nužno i vrijeme početka događaja. Vrijeme početka događaja, koje služi za obračun oklada, je točno vrijeme kad je događaj započeo, potvrđen službenim dokumentima organizatora natjecanja.
 6. Kladionica može učiniti promjene na tržištima klađenja (koeficijenti, parametri hendikepa, zbrojeva, maksimalni ulog i sl.) u bilo kojem trenutku. Uvjeti oklada izvršenih prije promjena na tržištu ostaju nepromijenjeni.
 7. U ponudi događaja na prvom mjestu je naveden domaćin događaja ako nije navedeno mjesto odigravanja susreta. Sve ostale informacije objavljene u ponudi su informativne prirode i u slučaju greške ne mogu se smatrati kao razlog za poništenje oklade.
 8. U slučaju da bitni detalji vezani za ekipu nisu navedeni kao npr godine (U18, U21, mladi), spol (Ž) ili status ekipe (rezerve) što direktno povlači da je navedena druga ekipa umjesto one koja stvarno igra sve oklade će biti poništene. U ostalim slučajevima u kojima nije navedeno puno ime ili se dogodila pravopisna greška u nazivu oklade sve oklade se smatraju važećima. Ako spol ekipe nije naveden na Favbet web stranici smatra se da je muški. U slučaju događaja sa ženskim ekipama spol mora biti naveden na web stranici inače se oklade poništavaju.
 9. U FavBet ponudi domaćin je naveden prvi i označava se s “1”, gost je naveden drugi i označava se s “2”. U ostalim slučajevima (tenis, stolni tenis, badminton, motorsport, boks, šah i sl.) označavanje natjecatelja je proizvoljno a detalji o mjestu igranja su informativne naravi.
 10. Pri klađenju na statistike kola/stupnja natjecanja (zbroj golova, pobjeda, poraz, neriješeno, korneri, žuti kartoni i sl.) samo se događaji izlistani na ponudi web stranice računaju. Ako se oklade na pojedini događaj iz kola/stupnja natjecanja proglase nevažećim ili ponište sve oklade vezane za to kolo/stupanj natjecanja se poništavaju i ulozi vraćaju te se oklade izuzimaju iz sistemskih oklada.
 11. U nogometu i hokeju zabranjeno je u kombinaciju ili sistemsku okladu uključiti više od jednog ishoda “Poluvrijeme / Kraj” ili “Trećina / Kraj” i ostalih ishoda vezanih za konačni rezultat događaja.
 12. U Kup događajima u ponudi se nalaze i oklada “Prolaz” vezana za prolazak u idući stupanj natjecanja.
 13. Ako je promijenjeno mjesto odigravanja tako da se igra na terenu gostujuće ekipe ili neutralnom terenu oklade ostaju važeće i nema povrata. Za međunarodne događaje oklade ne podliježu povratu čak ni ako se događaj održava u zemlji gosta.
 14. Ako su jedan ili više natjecatelja u ponudi navedeni s greškom (s izuzetkom greške u prijevodu) npr. druga ekipa ili igrač je navedena umjesto prave sve oklade se poništavaju i vraćaju (obračunavaju s koeficijentom 1,00). FavBet zadržava pravo odrediti da li je na događaju napravljena takva greška.
 15. U slučaju da je rezultat već završenog događaja poništen ili promijenjen od strane organizatora natjecanja (promjene su objavljene u službenim dokumentima) nakon vremenskog roka određenog FavBet pravilima, neovisno o razlozima, poništavanje ili promjena rezultata se ne uzima u obzir te se oklade obračunavaju po prvotnim rezultatima. Ako izvještaji o događaju na službenim stranicama sadrže kontradiktorne podatke, odluka se donosi na temelju video zapisa. Ako je događaj prekinut i nije završen unutar 25 sati od početka događaja oklade se poništavaju i izuzimaju iz kombinacija i sistema. Oklade koje su jednoznačno određene do trenutka prekida događaja (rezultat 1. poluvremena, 1. gol, vrijeme 1. gola i sl.) ostaju važeće. Postoje iznimke u određenim sportskim natjecanjima. Detaljnije u odjeljku “Sport”.
 16. FavBet ne pruža usluge kredita i ne dopušta klađenje na kredit. Sve oklade moraju biti postavljene koristeći sredstva dostupna na Igračevu računu. Ako se, kao rezultat tehničke greške, oklada postavi za iznos veći nego iznos sredstava na Igračevu računu oklada će biti poništena.
 17. Minimalna i maksimalna uplata na svakom događaju je određena od strane Kladionice te je podložna promjeni bez ranije obavijesti. Nadalje, FavBet zadržava pravo implementirati posebna ograničenja po računima Igrača.
 18. Sve oklade (uključujući i Uživo) postavljene na ishode koji su već poznati u trenutku postavljanja oklade smatrat će se nevažećima i bit će poništene. Također će biti izuzete iz kombinacija i sistema. Ukoliko FavBet posumnja kako je igrač svjesno postavio dobitnu okladu nakon početka događaja Kladionica zadržava pravo poništiti okladu i izvršiti povrat sredstava u roku od 3 dana od početka događaja.
 19. Oklade se zaprimaju samo od Igrača koji prihvaćaju Pravila postavljena od Kladionice. Postavljanjem oklade Igrač potvrđuje da je pročitao i prihvatio Pravila. Postavljenje oklade ne mogu biti promijenjene ili otkazane, osim u slučajevima navedenim u Pravilima. Dakle, Igrač koji postavlja okladu je sam odgovoran za točnost svojih podataka.
 20. Oklade se ne prihvaćaju od Igrača koji:
  - nisu dosegli ili minimum godina potrebnih za sudjelovanje u klađenju ili igrama na sreću prema zakonima zemlje čiji su državljani ili 18 godina, ovisno što je veće
  - sudjeluju u događajima na koje se klade (sportaši, treneri, suci i sl.) ili djeluju u dosluhu sa akterima događaja.
  - zastupaju interese drugih kladionica ili su povezani s drugim tečajnicima
  - pokušavaju doći u nepravednu prednost nad Kladionicom, npr postavljajući ponovljene oklade oklade s namjerom prekoračenja ograničenja maksimalnog uloga postavljenog od strane Kladionice
  - su pod utjecajem droge ili alkohola ili nisu sposobni donositi vlastite odluke
  - su osobe sa smanjenom sposobnošću djelovanja prema zakonima
  - su odbili priložiti osobne identifikacijske detalje
  Navedeni slučajevi ne mogu biti osnova za otkazivanje oklada i povrat sredstava postavljenih oklada.
 21. Oklada se smatra zaprimljenom čim Kladionica potvrdi okladu i izda potvrdu. Potvrda o zaključenju oklade (listić) najmanje sadrži: skraćeno ime tvrtke priređivača, podatke o poslovnici, datum i vrijeme (sat i minutu) kada je uplata izvršena, serijski broj listića, broj, tip i tečaj za svaki događaj, iznos uplate i eventualni dobitak u slučaju pogođenog ishoda, manipulativni trošak za provođenje klađenja.
 22. Igrač je obavezan kladiti se samo u svoje ime. Ponavljanje oklada istih ishoda jednog ili više Igrača može se proglasiti nevažećim od strane FavBeta. U slučaju da je Kladionica sigurna da je postojao dosluh među Igračima ili da su sumnjive oklade postavljene od jednog ili više Igrača u kratkom roku te oklade mogu biti proglašene nevažećima i otkazane čak i nakon službenog obračuna oklada.
 23. Igrač je jedina osoba odgovorna za svoje oklade. Igrač je obvezan da su detalji njegove oklade točni. Čim je oklada postavljena i prihvaćena kao važeća ne može biti promijenjena ili otkazana od strane Igrača. Prije nego li je oklada prihvaćena prikazana je na monitoru Igrača te je potrebna Igračeva lozinka kao dokaz da prihvaća uvjete oklade. Nakon što je oklada prihvaćena, nemoguće je napraviti promjene. FavBet ne pruža nikakve garancije vezano za “izgubljene” ili “dvostruke” oklade postavljene od Igrača.
 24. Ako Igrač ima namjeru zahtijevati da se njegova izgubljena oklada preinači u poništenu od strane Kladionice, tvrdeći da je oklada postavljena nakon stvarnog početka događaja, osim oklada “Uživo”, takav zahtjev mora biti podnesen unutar 3 dana od stvarnog početka događaja i potkrijepljen dokumentima. Igrač mora priložiti službeni dokument koji potvrđuje točno vrijeme početka događaja.
 25. U slučaju spora vezanog za vrijeme početka događaja, ako službeni organizatori natjecanja nisu u mogućnosti dati točne podatke, FavBet informacije o početku događaja smatraju se točnima za obračun oklada.
 26. Problemi u komunikaciji ili druge tehničke poteškoće na strani Igrača ne smatraju se dovoljnim razlogom za otkazivanje oklada ako je oklada registrirana u sustavu Kladionice.
 27. Gubitak lozinke ne može biti osnova za poništavanje oklade ili za poništavanje isplate s Igračeva računa.
 28. FavBet zadržava pravo da Igraču odbije pristup računu ukoliko otkrije klađenje putem automatskog robota.
 29. Kladionica zadržava pravo odbiti oklade bilo kojem Igraču bez otkrivanja razloga, kao i onima koji krše Pravila te zadržava pravo zatvoriti ili privremeno blokirati pristup računu pojedinom Igraču bez ranije najave.
 30. Kladionica radi sve što je u njenoj moći da dođe do informacija iz službenih izvora (tijekom događaja ili nakon). Ukoliko se iz nekog razloga do informacija ne može doći ili službeni izvori imaju očitu grešku, oklade će biti obrađene prema drugim alternativnim izvorima, npr video snimka.
 31. U slučaju spora ili žalbe između Igrača ili njegovog predstavnika obaveze Kladionice su ograničene na visinu Igračeva uloga i/ili mogućeg dobitka
 32. U slučaju spora ili žalbe FavBet baza podataka ima prioritet nad svim ostalim podacima.
 33. Detaljnije informacije o okladama na posebne sportove moguće je pronaći u odjeljku “Sportovi” ovih Pravila.
 34. Zabranjeno je kombinirati različita tržišta/ishode vezane za isti događaj ili istog igrača unutar istog turnira (npr. “osvaja turnir” i “pobjeda u utakmici”) u kombinacijski i sistemskim listićima, čak i ako ishodi nisu direktno vezani jedan uz drugoga. Ako Igrač uključi više od jedne oklade na istu utakmicu u kombinaciji ili sistemskoj okladi, kombinacija ili sistem će biti poništen čak i ako je računalni sustav nije blokirao oklade pri uplati listića.
  Pri određivanju konačnog dobitka za sve gore navedene vrste oklada, sljedeći faktori se uzimaju u obzir: pravila za izračun posebnih ishoda (hendikepi, zbrojevi i sl.), otkazivanja ili odgode događaja prema Pravilima. Oklade na događaje koji su otkazani ili odgođeni (prema roku određenom u Pravilima) bit će obrađeni s koeficijentom 1,00
 35. Administracija web stranice ne preporučuje da dva ili više Igrača koriste istu IP adresu (isto računalo ili istu mrežu) da bi se spriječile sumnje u prevaru. Administracija ima pravo blokirati račune Igrača u takvim slučajevima te zatražiti dokaze identiteta. Ako dva ili više igrača nastave koristiti istu IP adresu, moraju prije toga obavijestiti Administraciju i objasniti im razloge korištenja iste IP adrese kako bi mogli nastaviti igru uz odobrenje Administracije.
 36. Zaposlenicima priređivača zabranjeno je klađenje.
 37. Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača.

KLAĐENJE UŽIVO

 1. Klađenje “Uživo” je ponuda FavBeta u kojoj Igrači postavljaju oklade na događaje koji su u tijeku, a ishodi kojih još nisu određeni. Oklade koje su zbog bilo kojeg razloga zaprimljene od Kladionice nakon što je pojedini rezultat određen smatrat će se nevažećima i biti poništene (obračunate po koeficijentu 1,00).
 2. Koeficijenti u klađenju “Uživo” su podložni stalnim promjenama ovisno o kretanju rezultata događaja. Ažuriranja informacija tijekom klađenja “Uživo” ne mogu se smatrati važećima i služe samo u informativne svrhe. Trenutni rezultat prikazan netočno ne podliježe osnovi za otkazivanje oklada.
 3. Oklade “Uživo” se obrađuju prema rezultatima znanima na kraju događaja/turnira. Kasnije promjene ne utječu na obračun oklada. FavBet obrađuje oklade “Uživo” prema vlastitoj statistici događaja te slijedu događanja dostupnom Kladionici. Osim u posebno naznačenim slučajevima, sve oklade na sportaše koji ne sudjeluju u natjecanju poništavaju u klađenju “Uživo”. Ako je ishod pojedine oklade poznat tijekom događaja, oklade na taj ishod se obračunavaju odmah ako je moguće, čim je ishod siguran.
 4. Sve oklade čiji je ishod određen u klađenju “Uživo” vrijede i bit će obrađene i u slučaju prekida natjecanja. Pr: oklade na “Tko daje idući gol”, “Tko dobiva žuti karton”, “Tko pobjeđuje u određenom intervalu utakmice” te sve oklade na Zbroj koje su već određene.
 5. Žalbe vezane na oklade “Uživo” podnose se unutar 24 sata od početka događaja.
 6. Oklade na događaj koji je prekinut te nije završen unutar 25 sati, a već su obrađene ne podliježu poništavanju. Za oklade koje nisu određene do vremena prekida obračunava se koeficijent 1,00
 7. Kladionica zadržava pravo da ispravi očite greške (čak i nakon završetka događaja) koje proizlaze iz unosa koeficijenata ili prilikom izračuna isplata (pr. greške vezane za hendikepe, zbrojeve, koeficijente) i da poništi takve oklade. U ovom slučaju isplate se vrše s koeficijentom 1,00
 8. Oklade postavljene u klađenju “Uživo” će se smatrati nevažećima i biti poništene (isplata sa koeficijentom 1,00) u slučaju slijedećih tehničkih poteškoća

  - Očita tehnička pogreška
  Kladionica ne snosi odgovornost za greške pri unosu, prijenosu te obračunu oklada. Posebno, FavBet zadržava pravo ispravka očite pogreške koja proizlazi iz krivog unosa koeficijenata i krivog obračuna oklada (pogreška u vrijednosti koeficijenta, imena ekipe ili natjecanja) te poništavanja takvih oklada čak i nakon kraja događaja. U slučaju da su očite pogreške ispravljene, ulozi se vraćaju. Česte tehničke greške:

  - Pogreška pri unosu koeficijenta: kad su koeficijenti (ili hendikepi, zbrojevi i sl.) prikazani bez znaka razdvajanja (točka, zarez) ili sa znamenkom viška

  pr: prikazani koeficijent je 18,0 umjesto 1,80, 23,0 umjesto 2,30 ili 30,0 umjesto 3,00 i sl.

  - Obrnute pogreške - kad su koeficijenti na sudionike u obrnutom poretku. U ovom slučaju će uz ime favorita događaja biti prikazan s većim koeficijentom nego autsajder. Vrijedi i za trenutnog favorita u klađenju “Uživo”

  pr: košarka: Barcelona - Unicaja, Pobjednik, prikazani koeficijenti su 4,00 -1,20 umjesto 1,20 - 4,00

  - Pogreške u redoslijedu prikaza - Kad su koeficijenti dobro prikazani ali je redoslijed sudionika krivi, varijacija “Obrnute pogreške”
  pr prikaz: Košarka, Unicaja - Barcelona, Pobjednik 1,20 - 4,00 umjesto
  Košarka: Barcelona - Unicaja, Pobjednik 1,20 - 4,00

  Slijedeći faktori su indikatori očite pogreške: velika razlika u koeficijentima između FavBet-a i ostalih kladionica, koeficijenti koji su nerealni s obzirom na trenutno stanje u događaju.

  FavBet sam ima pravo odrediti odluku da li se dogodila očita ili tehnička pogreška u svakom zasebnom slučaju.
  - FavBet zadržava pravo poništiti oklade koje sadržavaju očite pogreške i koje su uplaćene na koeficijente koji su očito krivi. Igrač će odmah biti obaviješten o promjena na svom računu.
  - FavBet zadržava pravo poništiti oklade čak i nakon kraja događaja ako su te oklade dobitne kao rezultat očite ili tehničke pogreške
  - U slučajevima kad su zbog tehničkih problema oklade zaprimljene iako Igrač na računu nema dovoljno sredstava, oklade će se smatrati nevažećima i biti će poništene.
  - Igrača se može smatrati odgovornim za svaku štetu Kladionici ako namjerno iskorištava tehničke ili administrativne pogreške pri uplati sredstava na svoj račun.
 9. FavBet nije odgovoran za točnost rezultata tijekom klađenja “Uživo”. Za najtočnije i pravovremene informacije vezane za rezultat sportskog događaja u klađenju “Uživo” preporučuje se koristiti alternativne izvore informacija.

MINIMALNE I MAKSIMALNE OKLADE

 1. Minimalna uplata po listiću je:
  1. 0,01 Kn/kombinacija za sistemski listić, a najmanje 1,00 Kn za sport i loto na uplatnom mjestu i loto klađenje na daljinu, te 2,00 Kn za sport klađenje na daljinu.
  2. 2 Kn za listić sa loto okladama na uplatnom mjestu i okladama na sport - 1 Kn za listić sa okladama na sport - uplatno mjestu i okladama na loto - klađenje na daljinu. Maksimalna isplata po listiću ne može biti veća od 1 000 000 Kn.
 2. Maksimalni ulog ovisi o sportu i događaju te ju određuje FavBet za svaki događaj i vrstu oklade posebno. Maksimalni i minimalni ulog može biti promijenjen bez prethodne najave. FavBet zadržava pravo ograničiti maksimalni ulog za pojedine događaje te postaviti ili ukloniti posebna ograničenja po pojedinim računima Igrača bez prethodne najave ili objašnjenja
 3. Sva financijska ograničenja su primjenjiva na svaki sumnjivi Igrački račun ili grupu sumnjivih Igrača koji se klade na jednake ishode. Ako Igrač postavi više oklada na isti ishod ukupna isplata se može ograničiti na jednu maksimalnu isplatu prema postavljenim ograničenjima.

ISPLATA DOBITAKA

 1. Igrač ostvaruje pravo na isplatu dobitaka tako da preda dobitni listić u poslovnici gdje se zaključila oklada. Moguća je isplata dobitka i u drugim poslovnicama. Pravo na isplatu igrač mora ostvariti u roku od 60 kalendarskih dana od dana objave posljednjeg rezultata odigranih događaja. Nakon isteka ovoga roka prestaje pravo na dobitak.
  • Isplata dobitka vrši se isključivo nakon predaje dobitnog (važećeg) listića. Listić mora biti neoštećen, kompletan i na njemu ne smije biti nikakvih naknadnih izmjena.
  • Za ostvarivanje prava na dobitak odlučujući su isključivo podaci u računalu priređivača koji moraju potvrditi podatke s listića.
  • Zbog svog interesa igrač mora čuvati listiće od oštećenja ili eventualnog otuđivanja od treće osobe, jer dobitak se može isplatiti samo jednom i to donositelju listića.
 2. Ostvareno pravo igrača na dobitak priređivač je dužan isplatiti odmah nakon objave rezultata, a najkasnije u roku od 15 dana, počevši od dana ostvarenja prava na dobitak.
 3. Kada igrač ostvaruje svoje pravo na isplatu dobitka, dužan je na zahtjev priređivača predočiti svoju osobnu iskaznicu. Ukoliko to ne učini priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve dok se ne ispuni taj uvjet.

OSNOVNE VRSTE KLAĐENJA

 1. Ukoliko su ponuđeni odgovarajući koeficijenti, na utakmice bez hendikepa moguće je postaviti ove oklade:
  - pobjeda domaćina - ishod 1
  - neriješeno - ishod X
  - pobjeda gosta - ishod 2
  - pobjeda domaćina ili neriješeno (domaćin ne gubi) - ishod 1X. Da bi oklada bila dobitna događaj mora završiti pobjedom domaćina ili neriješenim rezultatom
  - pobjeda domaćina ili gosta (neće biti neriješeno) - ishod 12. Da bi oklada bila dobitna događaj mora završiti pobjedom domaćina ili gosta.
  - pobjeda gosta ili neriješeno (gost ne gubi) - ishod X2 Da bi oklada bila dobitna događaj mora završiti pobjedom gosta ili neriješeno.
 2. Na pobjednika događaja mogu biti postavljeni hendikepi. Hendikep je prednost ili zaostatak dodijeljen ekipi ili igraču od strane Kladionice a prikazan je golovima, poenima, setovima i sl.
  Rezultat hendikep oklade je određen dodavanjem ili oduzimanjem vrijednosti hendikepa ekipi (igraču) na rezultat događaja. Ako konačni rezultat prikazuje pobjedu odabrane ekipe (igrača), hendikep oklada se obrađuje kao dobitna. Dobitci će biti isplaćeni prema koeficijentima oklade. Ako, nakon dodavanja vrijednosti hendikepa, konačni rezultat prikazuje pobjedu protivnika, hendikep oklada se obrađuje kao gubitna. Ako je konačni rezultat neriješen, dobici će biti isplaćeni s tečajem 1 (povrat uloga).
  Primjer:
  Ekipa 1 Ekipa 2 Hendikep 1 Koef. 1 Hendikep 2 Koef. 2
  Hajduk Dinamo -1.5 2,25 +1,5 1,9

  1. Pretpostavimo da se kladimo na pobjedu Dinama s dodijeljenim hendikepom. Hendikep dodijeljen Dinamu (Hendikep 2) je +1,5. Da bi +1,5 hendikep oklada bila dobitna, Dinamo ne smije izgubit s više od 1 razlike, jer se +1,5 hendikep dodaje Dinamovu broju golova.
   Mogući su ovi ishodi:
   1. Dinamo pobjeđuje, utakmica završava neriješeno ili Dinamo gubi s 1 razlike, npr rezultat utakmice je 2:1. Nakon dodavanja hendikepa +1,5 rezultat postaje 2:2,5 (Hajdukov hendikep se ne uzima u obzir jer se kladimo na Dinamo) te je oklada dobitna.
   2. Dinamo gubi s više od 1 razlike, npr rezultat je 2:0. Nakon što je dodan +1,5 hendikep, konačni rezultat je 2:1,5 za Hajduk. U ovom slučaju je +1,5 hendikep oklada na Dinamo gubitna.
  2. U drugom slučaju se kladimo na pobjedu Hajduka s hendikepom -1,5, mogući su ovi ishodi:
   1. Hajduk pobjeđuje s 2 ili više golova prednosti, npr 3:0. Nakon uračunavanja hendikepa rezultat postaje 1,5:0 za Hajduk. Oklada je dobitna.
   2. Hajduk pobjeđuje s 1 razlike, Dinamo pobjeđuje ili utakmica završava neriješeno, npr. 2:1. Nakon uračunavanja -1,5 hendikepa rezultat postaje 0,5:1 za Dinamo. U ovom slučaju pobjeda Hajduka s hendikepom (-1,5) je gubitna.
 3. Oklade na zbroj (više/manje)
 4. Ovo su oklade na ukupni zbroj golova (poena, gemova i sl.) postignutih na događaju. Da bi dobio ovu vrstu oklade Igrač mora pogoditi hoće li zbroj postignutih golova (poena, gemova i sl.) biti veći, manji ili jednak postavljenom broju. Za oklade na zbroj po ekipi (igraču) samo se golovi (poeni, gemovi i sl.) te ekipe (igrača) računaju. Ako je ukupan zbroj jednak broju postavljenom od strane Kladionice, dobitci na više/manje se isplaćuju s koeficijentom 1,00.

  Primjer:
  Kladionica je na nogometnu utakmicu postavila zbroj 4 te su ponuđene oklade više i manje.
  Ako je postignuto manje od 4 gola (0:0, 0:1, 1:0, 1:1 i drugi) oklade na manje od 4 gola su dobitne, a oklade na više od 4 gola su gubitne.
  Ako je postignuto više od 4 gola (4:1, 2:3, 5:1 i drugi) oklade na manje od 4 su gubitne, a oklade na više od 4 gola dobitne.
  Ako je postignuto točno 4 gola (4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4) sve oklade na više od 4 i manje od 4 gola će biti obrađene kao povratne.
 5. Vrijednosti zbrojeva i hendikepa kao i koeficijenti u trenutnoj ponudi mogu se promijeniti nakon postavljanja oklada. Međutim, uvjeti pod kojima je oklada postavljena ostaju nepromijenjeni osim u slučaju očite ili tehničke pogreške.
 6. Točan rezultat u utakmici/setu. Potrebno je pogoditi točan rezultat utakmice ili seta.
 7. Poluvrijeme/Kraj. U ovoj okladi potrebno je pogoditi ishod na poluvremenu i na kraju utakmice. Ishodi na ovoj okladi prikazani su kao pobjeda (1 ili 2) i neriješeno (X). Ishod prvog poluvremena je prikazan prvi, a ishod na kraju utakmice kao drugi. Zabranjeno je dodavati više od jednog mogućeg ishoda ove oklade na kombinacijski ili sistemski listić.
 8. Oklade na pobjednika turnira i prolazak u sljedeću rundu natjecanja. Ako određeni igrač ne nastupi u natjecanju oklade na tog igrača će biti vraćene. Ako dva ili više natjecatelja podijele prvo mjesto dobici na svakog od njih bit će isplaćeni po formuli Koef. = (PK -1) / N+1 gdje je PK koeficijent na pobjedu igrača po kojem je oklada prihvaćena, a N predstavlja broj igrača koji su podijelili pobjedu.
 9. Oklade na statistike kola. Ako se jedna od utakmica tog kola ne održi oklade na statistike tog kola se poništavaju, osim oklada koje su jednoznačno određene npr “Hoće li barem jedna utakmica završiti 0:0”. Kladionica zadržava pravo poništiti sve oklade na statistiku kola ako je neka od utakmica otkazan prije početka kola i o tome postoje informacije u službenim izvorima.
 10. Oklade na Par/Nepar zbroj golova ili poena. Ako je rezultat 0:0 dobitan ishod je Par.
 11. Oklade na vrijeme događaja u utakmici (vrijeme prvog gola, vrijeme prvog žutog kartona i sl.). Igrač mora predvidjeti točno vrijeme (minutu utakmice) u kojoj će se događaj odigrati. Pri određivanju točnog vremena događaja sekunde se ne uzimaju u obzir (npr ako je vrijeme prvog žutog kartona 44min i 30sec kao dobitna minuta pri obrađivanju oklada smatra se 45. minuta).
 12. Gubi u utakmici i na kraju pobjeđuje. Igrač mora pogoditi hoće li ekipa pobijediti nakon što je u nekom dijelu utakmice gubila.
 13. Kladionica može ponuditi mnoge druge oklade.
 14. Više informacija o ponudi i ishodima može se pronaći u odjeljcima o svakom zasebnom sportu

OBRAČUN OKLADA

 1. Oklade će biti obračunate i isplate će biti izvršene samo za važeće oklade postavljene na ponudu dostupnu na web stranici prema važećim FavBet pravilima. Oklade moraju biti prihvaćene od strane FavBet-a.
 2. Rezultati su važeći na osnovi informacija koje organizator natjecanja objavi službeno nakon što događaj završi. Alternativno se može koristiti i video snimka događaja. Oklade se obračunavaju prema rezultatima objavljenima u odjeljku “rezultati” na www.favbet.hr . Rezultati objavljeni u odjeljku “napredna verzija” su neslužbene informacije koje pruža treća strana i ne mogu služiti za obračun oklada. U slučaju razlika u nekim izvorima ili ako postoje očite greške FavBet će sam donijeti odluku o obračunu oklade.
 3. Oklade se obračunavaju nakon kraja događaja u ovim rokovima:
  - prematch oklade - odmah nakon prispjeća informacija iz službenih izvora ali ne dulje od 3 dana nakon kraja događaja.
  - oklade “Uživo” unutar 20 minuta nakon kraja događaja; u slučaju više sile ne dulje od 3 sata nakon kraja događaja.
 4. Dobici se pripisuju Igračevu FavBet računu pri obračunu oklade, najdulje unutar 10 minuta od obračuna oklade.
 5. Svi zahtjevi Igrača vezani za točnost rezultata na www.favbet.hr moraju sadržavati podatke sa službenih izvora informacija (web stranice organizatora pojedinih natjecanja). Informacije iz drugih izvora ne uzimaju se obzir za provjeru ili promjenu obračuna oklade.
 6. Datum i vrijeme početka događaja informativne su naravi. Netočno navedeni datum i vrijeme događaja nisu razlog za otkazivanje oklade. Ako se događaj odigra prije navedenog vremena početka događaja rezultat je valjan, a oklade se obračunavaju ako su postavljene prije stvarnog početka događaja. Ako se događaj odgodi te odigra unutar 25 sati od vremena objavljenog na FavBet web stranici sve oklade ostaju valjane. Ako se događaj odgodi i ne odigra unutar 25 sati postavljene oklade podliježu povratu i izuzeću iz kombinacijskih i sistemskih listića (osim izuzetaka navedenih u odjeljcima pojedinih sportova u Pravilima). Odbrojavanje počinje trenutkom koji je naveden kao početak događaja. Oklade postavljene nakon početka događaja, osim oklada “Uživo”, bit će poništene. Izuzeci su:

  - utakmice košarke, hokeja na ledu i bejzbola u sjevernoameričkim ligama. Za ove lige oklade će biti poništene ako ne počnu ili su odgođene za više od 10 sati od vremena navedenog na FavBet web stranici.

  - teniski mečevi. Oklade na tenis ostaju važeće do kraja turnira na kojem se meč igra.

  - atletika, skijanje. Oklade ostaju važeće ako je događaj odgođen za kasniji termin dana navedenog na FavBet stranici kao početno vrijeme računajući prema vremenskoj zoni u kojoj se nalazi mjesto odigravanja događaja i mjesto odigravanja nije promijenjeno.

  - atletika, vodeni i zimski sportovi (osim hokeja na ledu). Rezultat se određuje prema službenim objavama na kraju natjecanja.
 7. U slučaju povrata, oklada je dobitna sa koeficijentom 1,00. Ako je Igrač postavio pojedinačnu okladu ulog se u potpunosti vraća. Ako je Igrač postavio kombinacijsku ili sistemsku okladu ukupni koeficijent će biti posljedično promijenjen (oklada će biti obračunata s koeficijentom 1,00 dok će koeficijenti ostalih oklada ostati nepromijenjeni, ukupni koeficijent se dobije množenjem svih koeficijenata s tim da je jedan od njih 1,00)

  primjer:
  događaj ishod koeficijent
  Hajduk - Dinamo pobjeda Hajduka 1,55
  Osijek - Rijeka Osijek (-1) 1,7
  Cibona - Zadar pobjeda Cibone 1,5
  Ukupni koeficijent: 1,55*1,7*1,50=3,95
  Ako Hajduk i Cibona pobijede u utakmicama i Osijek pobijedi s 1 razlike kombinacijski listić je dobitan. Pri izračunu ukupnog koeficijenta računat će se koeficijent 1,00 umjesto 1,7 (za hendikep Osijek (-1)) tako da je ukupni koeficijent 1,55*1*1,5=2,325
 8. Sve oklade će biti obračunate prema rezultatima objavljenima na dan odigravanja događaja osim ako se to kosi s pravilima određenog sporta. Bilo koja promjena prouzrokovana intervencijom organizatora natjecanja ili kaznom klubovima neće se uzeti u obzir pri obračunu oklada. Ako postoji sumnja u kršenje sportskog integriteta (“namještena utakmica”) Kladionica zadržava pravo obustaviti isplatu oklada postavljenih na događaj i otkazivanje tih oklada. Isto se primjenjuje i na dugoročne oklade: promjene u poretku sudionika koje su se dogodile nakon što je prošlo 25 sati nakon kraja natjecanja ne uzimaju se u obzir i nemaju utjecaja na obračun oklada.
 9. Događaj se smatra prekinutim ako je trajao kraće nego je određeno u pravilima pojedinog natjecanja čak i ako je rezultat u vrijeme prekida događaja kasnije proglašen konačnim.
 10. Za prekinute događaje oklade na usporedbe poluvremena (trećina i sl.) bit će poništene.
 11. Ako se događaj nastavi od trenutka prekida, a nastavak događaja nije bio u ponudi FavBet-a oklade podliježu povratu.
 12. Ako je format događaja promijenjen (utakmice, poluvremena i sl.) sve oklade na ishode koji su jednoznačno određeni vrijede i bit će obrađene (pobjeda 1 ili 2, X, 1X, 12, X2 i sl.). Sve ostale oklade podliježu povratu. Ako se promijeni format FavBet će obavijestiti Igrača da se kladi na događaj s promijenjenim formatom postavljajući odgovarajuću informaciju na web stranicu, ploču ponude i sl. Npr. u 4. i 5. meču Davis Cupa može se dogoditi da se igra na 2 dobivena seta, a ne kako je uobičajeno na 3 dobivena seta.
 13. Ako je odsjek sportskog događaja sa promijenjenim formatom završen prije promjena i ako nije kontradiktoran FavBet Pravilima za sportove (poluvrijeme nogomet - 45 min, tenis set - prvi do 6(7) gemova, trećina hokej na ledu - 20 min, četvrtina košarka - 12(10) minuta) oklade na te odsjeke ostaju važeće i bit će obrađene.
 14. Ako je događaj otkazan sve oklade će biti poništene i vraćene u roku od 25 sati od pojave informacije na službenim izvorima.
 15. Ako je ishod događaja otkazan ili izmijenjen (kao rezultat prigovora, pada na doping testu i sl.) prvotno objavljeni rezultati će se koristiti za obrađivanje oklada.
 16. Pri klađenju na prolaz igrača/ekipe u sljedeću rundu natjecanja, ako je događaj odgođen za drugi termin ili premješten na drugo mjesto odigravanja (neutralni teren), sve oklade ostaju valjane. Ako je igrač/ekipa prošao u sljedeću rundu i taj prolaz je kasnije poništen iz bilo kojeg razloga, promjena se neće računati te će oklade ostati obračunate prema rezultatima odigranih događaja. Ako je uzvratni susret otkazan ili je prekinut i nije dovršen unutar 25 sati od vremena početka navedenog na FavBet web stranicama sve oklade na taj događaj, uključujući i oklade na prolaz, bit će poništene i isključene iz kombinacijskih i sistemskih listića. Ako niti jedan događaj nije odigran sve oklade će biti poništene te isključene iz kombinacijskih i sistemskih listića.
 17. Ako, iz bilo kojeg razloga, igrač ili ekipa na koju je Igrač postavio okladu ne može nastaviti utakmicu/meč na koju je postavljena oklada, oklada ostaje važeća i bit će obrađena kao gubitna ako se to ne protivi FavBet Pravilima pojedinih sportova. Iznimke mogu biti učinjene u sljedećim slučajevima.
  - utakmica/turnir je otkazan
  - službeno je objavljeno da se utakmica/turnir neće održati
  - mjesto odigravanja utakmice/turnira je promijenjeno
  - utakmica/turnir je prekinuta ili pomaknuta za drugi termin i nije nastavljena ili odigrana unutar 25 sati od prvotno postavljenog vremena početka. Ova iznimka ne vrijedi za oklade “Uživo”
 18. Dobitci se isplaćuju samo unutar ograničenja postavljenih od Kladionice. Ako je Igrač postavio okladu čija isplata prelazi maksimalnu dozvoljenu isplatu, Kladionica će isplatiti samo maksimalnu dozvoljenu svotu.
 19. U odjeljcima pojedinih sportova u Pravilima FavBet-a moguće je pronaći posebne detalje vezane za obračun oklada u pojedinim sportovima.
 20. Ako se pojavi spor bez presedana vezan za obračun pojedine oklade, konačnu odluku donosi FavBet.
 21. Igrač ostvaruje pravo na isplatu tako da preda dobitni listić u bilo kojoj poslovnici priređivača ili na temelju listića i potvrde o dobitku na drugom mjestu određenom od strane priređivača.
 22. Potvrdu za isplatu dobitnog listića uplaćenog na terminalu za klađenje izdaje terminal za klađenje unošenjem serijskog i kontrolnog broja listića.

POSLOVNA TAJNA IGRANJA

 1. Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, i sličnom odnosu, ugovorni partneri, ali i zastupnici državnoga nadzora Ministarstva financija Republike Hrvatske, ili kojeg drugog upravnog organa, obvezni su čuvati tajnu o sudionicima oklada (igrači) i njihovom sudjelovanju u igranju (gubitak, dobitak).
 2. Obveza čuvanja tajni o sudionicima klađenja i njihovu sudjelovanju u igranju ne odnosi se na slučajeve kad sudionik igranja riješi osobe navedene u točki 1.ovog članka obveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom odnosno kaznenopravnom postupku. Obveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivanja statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
 3. Uplatom listića podrazumijeva se da igrač daje suglasnost da priređivač u medijima javno objavi njegovu okladu, bez navođenja njegovog identiteta, odnosno činjenica temeljem kojih bi ga se moglo identificirati.

SPECIJALNE OKLADE

Pravila prihvaćanja oklada

 1. Oklade se zaprimaju do početka prvog događaja koji je naznačen na ponudi.
 2. Vrijeme naznačeno u ponudi je rok za prihvaćanje oklada čak i ako je stvarno vrijeme početka događaja drugačije od navedenog. Oklade se obračunavaju prema stvarnom vremenu početka događaja koje je određeno u službenim dokumentima organizatora natjecanja.
 3. Kladionica može promijeniti koeficijente u bilo koje vrijeme. Uvjeti pod kojima je oklada prihvaćena prije promjene koeficijenta ostaju nepromijenjeni.

Obračun oklada

 1. Izračun i isplata dobitaka izvršava se prema važećim okladama u ponudi prema FavBet Pravilima. Oklade moraju biti prihvaćene i potvrđene od Kladionice.
 2. Oklada će biti obrađena nakon što svi događaji na listiću završe prema Pravilima o obračunu oklada.
 3. Ako je jedan od ishoda u specijalnim okladama obrađen s koeficijentom 1,00 cijela oklada će biti obrađena s koeficijentom 1,00 bez obzira na ishode ostalih ishoda.
 4. Ako je jedan od ishoda u specijalnim okladama izgubljen cijela oklada je izgubljena bez obzira na rezultate ostalih ishoda.

IGRAČ VS IGRAČ USPOREDBA

Igrač vs Igrač usporedba je posebna oklada u ponudi FavBeta gdje se Igrač može kladiti na performanse igrača, koji će igrač postići više golova.

 1. Oklade na “Igrač vs Igrač” ponudu prihvaćaju se prije početka događaja.
 2. Vrijeme početka događaja i vrijeme naznačeno u ponudi je vremenski rok za zaprimanje oklada čak i u slučaju da je stvarno vrijeme početka događaja drugačije. Oklade se obračunavaju prema stvarnom vremenu početka događaja koje je ustanovljeno prema službenim dokumentima organizatora natjecanja.
 3. Kladionica u svakom trenutku može promijeniti koeficijent oklade. Uvjeti prema kojima je oklada prihvaćena prije promjene ostaju nepromijenjeni.
 4. Oklade se prihvaćaju na regularno vrijeme utakmice osim ako pravila za klađenje na pojedine sportove ne definiraju drugačije.

Prihvaćanje i obrađivanje oklada na Igrač vs Igrač ponudu

Ova ponuda uključuje ishode Igrač1, neriješeno i Igrač2

Ishod Igrač1 je dobitan ako Igrač1 postigne više golova nego Igrač2

Ishod Igrač2 je dobitan ako Igrač2 postigne više golova nego Igrač1

Ishod Neriješeno je dobitan ako Igrač1 i Igrač2 postignu jednak broj golova.

Samo golovi postignuti protivniku se računaju (autogolovi se ne računaju)

Da bi oklada bila valjana oba navedena igrača moraju biti u početnoj postavi svoje ekipe. Ako jedan od igrača ne bude u početnoj postavi oklada će biti obračunata s koeficijentom 1,00. Ako je igrač zamijenjen ili isključen tijekom utakmice oklada ostaje važeća.

IGRAČ VS EKIPA USPOREDBA

Igač vs Ekipa usporedba je posebna oklada u ponudi FavBeta gdje se Igrač može kladiti na to hoće li pojedini igrač postići više zgoditaka od protivničke ekipe.

 1. Oklade na “Igrač vs Ekipa” ponudu se prihvaćaju do početka događaja.
 2. Vrijeme početka događaja i vrijeme naznačeno u ponudi je vremenski rok za zaprimanje oklada čak i u slučaju da je stvarno vrijeme početka događaja drugačije. Oklade se obračunavaju prema stvarnom vremenu početka događaja koje je ustanovljeno prema službenim dokumentima organizatora natjecanja.
 3. Kladionica u svakom trenutku može promijeniti koeficijent oklade. Uvjeti prema kojima je oklada prihvaćena prije promjene ostaju nepromijenjeni.
 4. Oklade se prihvaćaju na regularno vrijeme utakmice osim ako pravila za klađenje na pojedine sportove ne definiraju drugačije.

Prihvaćanje i obrađivanje oklada na Igrač vs Ekipa ponudu

Ova ponuda uključuje ishode: Igrač, neriješeno, Ekipa

Da bi ishod na “Igrač” bila dobitna igrač mora postići više golova od protivničke ekipe. Npr Kristijan Lovrić vs Rijeka 2:0. Lovrić je postigao 2 zgoditka, a Rijeka 0. Ishod “Igrač” je dobitan.
Da bi ishod na “neriješeno” bio dobitan igrač i protivnička ekipa moraju postići jednak broj golova. Npr. Kristijan Lovrić vs Rijeka 2:2, Lovrić je postigao 2 zgoditka, Rijeka je postigla 2 zgoditka tako da je dobitni ishod “neriješeno”

Da bi ishod na “Ekipa” bio dobitan protivnička ekipa mora postići više zgoditaka od igrača. Npr, Kristijan Lovrić vs Rijeka 0:2. Lovrić nije postigao zgoditak, Rijeka je postigla 2 tako da je dobitni ishod “Ekipa”

Da bi oklada bila valjana navedeni igrač mora biti u početnoj postavi svoje ekipe. Ako igrač ne bude u početnoj postavi oklada će biti obračunata s koeficijentom 1,00
Ako je igrač zamijenjen ili isključen tijekom utakmice oklada ostaje važeća.

SPORTOVI

Američki nogomet

 1. Kladionica u ponudi ima oklade na pobjednika utakmice i na hendikepe. Ako, nakon dodavanja hendikepa, rezultat utakmice bude neriješen oklade podliježu povratu.
 2. Kladionica u ponudi ima i oklade na ukupan zbroj poena u utakmici. Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 3. U ponudi također postoje i oklade na ukupan zbroj poena ekipa. Ako je zbroj poena jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 4. Produžetak je uključen u sve oklade Američkog nogometa osim ako nije navedeno drugačije. Izuzeci su oklade na: “1. poluvrijeme/Utakmica”, “Prednost pobjednika” i oklade na 4. četvrtinu.
 5. Zabranjeno je kladiti se na više ishoda iste utakmice u kombinacijskim i sistemskim listićima čak i ako nisu u direktnoj korelaciji. Ako su u nekom slučaju dva ishoda iste utakmice uključena u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice.

Atletika

 1. Samo se službeni rezultati objavljeni nakon natjecanja od strane organizatora natjecanja smatraju valjanima. Rezultati koji su kasnije izmijenjeni ili poništeni kao rezultat prigovora, doping testa i sl. ne mogu biti osnova za ponovni obračun ili promjenu obračuna oklade.
 2. Duel natjecatelja (Tko će biti bolji od natjecatelja). Igrač predviđa koji će od natjecatelja završiti bolje plasiran u natjecanju. Ako oba natjecatelja nemaju ostvaren plasman ili ne nastupe u natjecanju oklade podliježu povratu. Ako su oba natjecatelja ispala iz natjecanja u ranijem stadiju (prije finala) natjecatelj koji je završio bolje plasiran smatra se pobjednikom. Ako na kraju natjecanja dva natjecatelja podijele mjesto (npr oba su 2.) oklade podliježu povratu.
 3. Konačni poredak natjecatelja određuje se po službeno objavljenim rezultatima odmah po kraju natjecanja. Kladionica na uzima u obzir kasnije diskvalifikacije natjecatelja ili ekipa i posljedične promjene u rezultatima.
 4. Zabranjeno je uključivati više vezanih oklada/ishoda na istu utrku u kombinacijskim i sistemskim listićima. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice.

Australski nogomet

 1. Pri obračunu svih oklada na događaje u obzir se uzimaju rezultati nakon mogućih produžetaka osim ako nije drugačije definirano. Oklade postavljene na drugo poluvrijeme također uključuju moguće produžetke. Jedini izuzetak su oklade postavljene na ponudu pobjednika koja uključuje ishod neriješeno. U tom slučaju za obračun oklada u obzir se uzima regularno vrijeme.
 2. Ako je događaj prekinut prije kraja regularnog vremena i nije nastavljen unutar 25 sati sve oklade na ishode koje nisu jednoznačno određene pri prekidu događaja podliježu povratu. Sve oklade koje su jednoznačno određene pri prekidu događaja ostaju važeće. Kod klađenja “uživo”, u slučaju prekida događaja, sve oklade čiji su ishodi definirani prije prekida igre se obračunavaju, ostale oklade podliježu povratu.
 3. Ukoliko je događaj odgođen na više od 25 sati sve oklade postavljene na događaj podliježu povratu. Ako je termin unutar 25 sati oklade ostaju važeće.
 4. Ako je mjesto odigravanja promijenjeno sve oklade postavljene na događaj ostaju važeće ukoliko je ekipa navedena kao domaćin ostala ista.
 5. Kladionica u ponudi na australski nogomet ima ove oklade:
  1. Pobjednik
   Igrač predviđa konačni ishod događaja. Ako ponuda sadrži ishode Ekipa1, neriješeno i Ekipa2 samo se regularno vrijeme uzima u obzir pri obračunu oklada. Ako to nije slučaj u obzir se uzima rezultat nakon produžetka
  2. Zbroj poena
   Ako je zbroj poena jednak vrijednosti ponuđenoj u ponudi oklade podliježu povratu. Isto vrijedi za zbroj poena igrača ili ekipe.
  3. Hendikep
   Ako je rezultat neriješen nakon primjene hendikepa oklade podliježu povratu (nevezano kad su okalde postavljene).
  4. Zbroj poena igrača (Zbroj poena ekipe)
   Pri postavljanju oklada na “Zbroj poena igrača (ekipe)” Igrač predviđa hoće li broj poena igrača(ekipe) biti veći ili manji od zadane vrijednosti. Ukoliko je zbroj poena igrača(ekipe) jednak zadanoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
  5. Poluvrijeme s više poena
   Produžeci se računaju za ukupan broj poena drugog poluvremena. Regularno vrijeme se mora odigrati cijelo da bi oklade bile valjane.
  6. U kojoj četvrtini će biti postignuto najviše poena.
   Sve 4 četvrtine događaja moraju u potpunosti biti odigrane da bi oklada bila obrađena. Produžetak se pribraja poenima postignutima u 4. četvrtini.
  7. Razlika pobjednika
   Ako je događaj prekinut i nije odigran unutar 25 sati sve oklade podliježu povratu
  8. Par/nepar zbroj
   Igrač predviđa hoće li ukupan zbroj poena u utakmici ili periodu (četvrtina, poluvrijeme, puna utakmica) biti paran ili neparan. Ako je zbroj 0 dobitni ishod je par.

Auto i moto utrke (Formula1, MotoGP, Superbike, Speedway, Rally, Supercars)

 1. Pobjednik utrke. Natjecatelj koji završi utrku kao prvi prema službenim rezultatima se proglašava pobjednikom utrke. Oklade na natjecatelje koji nemaju zabilježen rezultat u službenom poretku podliježu povratu.
 2. Kladionica u ponudi također ima i ishod “Plasman na postolje” (Top3).
 3. Na oklade postavljene na kvalifikacije natjecanja pobjednik je natjecatelj koji je osvojio prvo mjesto u kvalifikacijama prema službenim rezultatima objavljenima od organizatora natjecanja.
 4. Duel natjecatelja. Igrač predviđa koji će od dva navedena natjecatelja završiti bolje plasiran u natjecanju. Ako oba natjecatelja odustanu za vrijeme utrke pobjednikom duela se proglašava natjecatelj koji je završio veći broj krugova. Ako oba natjecatelja završe utrku u istom krugu oklade podliježu povratu. Ako jedan od natjecatelja završi više krugova od drugog natjecatelja ali bude diskvalificiran iz konačnog poretka utrke pobjednikom duela se proglašava natjecatelj koji nije diskvalificiran (iako je završio manji broj krugova). Ako su oba natjecatelja diskvalificirana tijekom utrke oklade podliježu povratu. Ako je natjecatelj diskvalificiran, broj krugova koje je završio prije diskvalifikacije se zbraja. Ako je oklada postavljena na ekipe, ekipa koja je osvojila više bodova smatra se pobjednikom duela. Ako niti jedna od ekipa nije osvojila bodove pobjednikom se smatra ekipa čiji je zbroj pozicija u službenom poretku natjecatelja niži. Ako je zbroj pozicija natjecatelja jednak za obje ekipe, oklade podliježu povratu.
 5. Natjecatelj ostvaruje plasman. Igrač predviđa hoće li navedeni natjecatelj završiti utrku. Ako je natjecatelj odustao od utrke nekoliko krugova prije kraja utrke ali se u službenom rezultatu vodi kao “n krugova zaostatka za pobjednikom” smatra se da je ostvario plasman.
 6. Konačni poredak natjecatelja se određuje prema rezultatima objavljenima na kraju utrke. Kladionica ne uzima u obzir kasnije diskvalifikacije i posljedične promjene poretka u kasnijim službenim rezultatima.
 7. Ako natjecatelj nastupi u formacijskom krugu smatra se da je nastupio u utrci.
 8. Zabranjeno je uključivanje međusobno vezane oklade u kombinacijski ili sistemski listić. Ako su dvije ili više vezanih oklada uključene u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera kladionice.
 9. Oklade na “safety car” odnose se samo na prisustvo safety cara u utrci. Virtual safety car se ne računa. Ako utrka krene pod safety carom ishod je DA

Badminton

 1. Ako je meč otkazan zbog predaje, diskvalifikacije ili nekog drugog razloga prije početka meča sve oklade na događaj podliježu povratu.
 2. Ako je vrijeme početka pomaknuto ili je događaj odgođen sve oklade ostaju važeće do odigravanja meča ali ne duže od 25 sati od početno postavljenog vremena početka.
 3. Ako je jedan od sudionika meča zamijenjen drugim prije početka meča sve oklade podliježu povratu.
 4. Meč se smatra igranim od trenutka postizanja prvog poena u meču. Ako prvi poen u meču nije postignut meč se smatra neodigranim.
 5. Ako je meč započeo ali je prekinut u prvom setu zbog predaje/diskvalifikacije i sl. oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni podliježu povratu.
 6. Ako je meč započeo ali je prekinut nakon prvog seta zbog predaje/diskvalifikacije i sl oklade na pobjednika meča ostaju važeće. Oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida također ostaju važeće. Oklade postavljene na neodređene (neodigrane) ishode podliježu povratu.
  Oklade na ishode setova koji nisu završeni također podliježu povratu.
  U setu prekinutog događaja zbroj poena u setu određuje se prema minimalnom broju poena potrebnih za kraj seta od trenutka prekida. Ukupni zbroj poena u meču određuje se zbrajanjem minimalnog broja poena potrebnih za kraj meča od trenutka prekida i do sada odigranih poena. Hendikep oklade seta i meča obračunavaju se na isti način.
  primjer:
  Meč je prekinut pri rezultatu 15:10 u 3. setu
  Ekipa1 je predala meč.
  Ekipa1 - Ekipa2 1-1 (21-15, 17-21, 15-10)
  Minimalan zbroj poena u meču = 105 (74 u završenim setovima i 31 minimum potreban za kraj 3. seta) 21-15, 17-21, 21-10
  Minimum zbroj Ekipa1 = 53
  Minimum zbroj Ekipa2 = 46
  Prema ovome oklade se obrađuju ovako

  Oklade na puni meč:
  Pobjednik meča: “Ekipa1 pobjednik” - gubitno, “Ekipa2 pobjednik” - dobitno
  Točan rezultat: 2:0, 0:2 - gubitno; 2:1,1:2 - povrat
  Ukupni zbroj: oklade na zbroj manje od 105 vrijede, oklade na zbroj više od 105 podliježu povratu
  Broj poena ekipe/igrača:
  oklade na zbroj Ekipa1 manje od 53 vrijede, oklade na više od 53 podliježu povratu.
  oklade na zbroj Ekipa2 manje od 46 vrijede, oklade na više od 46 podliježu povratu
  Hendikep setova: oklade na hendikepe “-1,5/+1,5”, “+1,5/-1,5” vrijede.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalni mogući hendikepi su:
  a) 2-1 (21-15, 17-21, 21-10) - Ekipa1 pobjeđuje s 13 poena razlike
  b) 1-2 (21-15, 17-21, 15-21) - Ekipa2 pobjeđuje s 4 poena razlike
  Prema ovome ishodi za hendikepe između “-12,5/+12,5” do “+3,5/-3,5” ne mogu se jednoznačno odrediti te oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće.

  Oklade na prekinuti 3. set:
  Pobjednik seta: Ekipa 1 - povrat, Ekipa2 - povrat
  Zbroj poena: Minimalan broj poena potrebnih za kraj seta je 31. Oklade na zbrojeve niže od 31 ostaju važeće. Oklade na zbrojeve iznad 31 podliježu povratu.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalne razlike za ekipe su
  a) 21:10 - Ekipa1 pobjeđuje s 11 poena razlike
  b) 15:21 - Ekipa2 pobjeđuje sa 6 poena razlike
  Prema ovome ishodi za hendikepe između “-10,5/+10,5” i “+5,5/-5,5” ne mogu se jednoznačno odreditii te oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće.
  Zbroj igrača/ekipe (Ekipa1): oklade na zbroj Ekipa1 na vrijednosti manje od 15 ostaju važeće, oklade na više od 15 podliježu povratu
  Zbroj igrača/ekipe (Ekipa2): oklade na zbroj Ekipa2 na vrijednosti manje od 10 ostaju važeće, oklade na više od 10 podliježu povratu

  Točan rezultat: Oklade na ishode koji su jednoznačno određeni (pr 13-21) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu jednoznačno određeni podliježu povratu

  Prednost pobjednika: oklade na ishode koji su jednoznačno određeni (pr Ekipa2 pobjeđuje s 8-11 razlike) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu jednoznačno određeni podliježu povratu.
 7. Igrači se mogu kladiti na sljedeće oklade badmintona:
  Puni meč:
  Pobjednik meča: tko pobjeđuje u meču
  Točan rezultat: točan broj setova koji osvaja svaki igrač/ekipa
  Zbroj: ukupan broj poena odigranih u meču
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač/ekipa Hendikep setova: hendikep oklada na broj osvojenih setova pojedinog igrača/ekipe
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača/ekipe
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena biti paran ili neparan

  Set:
  Pobjednik seta: tko osvaja pojedini set
  Zbroj: koliko poena će biti odigrano u setu
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač/ekipa u setu
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača/ekipe u setu
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena u setu biti paran ili neparan
  Utrka do “n” poena: tko će prvi doći do “n” poena
  Tko osvaja n-ti poen: tko osvaja pojedini poen u setu (npr. 3. 5. 7. poen)
  Točan rezultat: oklada na točan rezultat pojedinog seta
  Prednost pobjednika: tko osvaja set i s kojom razlikom.

  Tko će voditi nakon “n” poena: koji igrač/ekipa će biti u vodstvu nakon n-tog odigranog poena.

Bejzbol

 1. Igrač može postaviti oklade na pobjednika meča ili na hendikep oklade pobjednika meča
 2. Igrač može postaviti oklade na ukupan zbroj poena u utakmici. Ako je ishod jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 3. Ako utakmica nije dovršena unutar 10 sati od početka oklade podliježu povratu.
 4. Ako se dvije utakmice istih protivnika igraju isti dan a Kladionica u ponudi ima oklade za samo jednu utakmicu sve oklade se obračunavaju prema rezultatu prve odigrane utakmice. Ako je najavljeni bacač zamijenjen oklade ostaju važeće.
 5. Igrač se može kladiti i na zbroj poena pojedine ekipe. Ako je zbroj poena jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 6. Sve oklade se obrađuju prema službenim rezultatima uključujući dodatne inninge, osim ako nije navedeno drugačije. U prijateljskim utakmicama je moguć ishod neriješeno. Ako prijateljska utakmica završi neriješeno a ishod neriješeno nije bio u ponudi Kladionice oklade na pobjednika utakmice podliježu povratu.
 7. Za potrebe klađenja utakmica mora trajati minimalno 7 punih inninga ili 6,5 inninga ako je ekipa koja je druga na redu za udaranje vodeća. Ovo vrijedi za sve lige osim MLB. Za potrebe klađenja MLB utakmica mora trajati minimalno 8 punih inninga ili 8,5 inninga ako je ekipa koja je druga na redu za udaranje vodeća. Za prekinute utakmice vrijedi članak 3 s izuzetkom oklada čiji je ishod određen prije prekida. Ako se primjeni “Mercy rule” sve oklade ostaju važeće i obrađuju se prema rezultatu u vrijeme prekida.
 8. Zabranjeno je uključivati različite ishode vezane za istu utakmicu u kombinacijskom ili sistemskom listiću čak i ako nisu međusobno ovisne. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice.
 9. U bejzbolu se prvih 5 kompletiranih inninga smatra prvom polovicom utakmice. Oklade na prvu polovicu utakmice uključuju zbroj poena i hendikep 0 (ako završi neriješeno, oklade na hendikep 0 podliježu povratu)
 10. Domaći - Gosti. Ova ponuda uključuje utakmice koje se odigravaju na datum naznačen u ponudi Kladionice. Ako nije dovršeno barem 8,5-9 inninga jedne od utakmica oklade podliježu povratu. Oklade se obrađuju prema ukupnom broju poena koje su osvojile domaće i gostujuće ekipe. Ako je ishod neriješen oklade podliježu povratu.

Biciklizam

 1. Samo se službeni rezultati objavljeni nakon natjecanja od strane organizatora natjecanja smatraju valjanima. Rezultati koji su kasnije izmijenjeni ili poništeni kao rezultat prigovora, doping testa i sl. ne mogu biti osnova za ponovni obračun ili promjenu obračuna oklade.
 2. Pobjednik utrke. Natjecatelj koji završi prvi prema službenim rezultatima nakon svih etapa proglašava se pobjednikom utrke.
 3. Ako niti jedan natjecatelj ne završi utrku pobjednikom se proglašava natjecatelj koji je završio najviše etapa.
 4. Ako su 2 ili više natjecatelja završila jednak broj etapa natjecatelj koji je bio bolje plasiran u ukupnom poretku na kraju posljednje etape koju su završili smatra se pobjednikom.
 5. Duel (etape). Oba natjecatelja moraju nastupiti u utrci da bi oklada bila važeća. Natjecatelj koji završi utrku bolje plasiran proglašava se pobjednikom. Ako niti jedan od natjecatelja ne ostvari plasman (nema ga u poretku etape) oklade podliježu povratu.
 6. Ako je etapa prekinuta sve oklade osim na jednoznačno određene ishode prije prekida podliježu povratu.
 7. Ako je utrka prekinuta (nije održan planirani broj etapa) sve oklade osim na jednoznačno određene ishode prije prekida podliježu povratu.

Boks/MMA

 1. Za potrebe klađenja borba se smatra započetom nakon oglašavanja gonga za početak prve runde. Dobitna ishod u okladi “pobjednik meča” se definira kao rezultat pobjede jednog natjecatelja bilo kojim od ovih načina: odluka na bodove, nokaut. tehnički nokaut, diskvalifikacija/predaja protivnika. Ako je događaj u MMA proglašen neriješenim oklade na pobjednika meča podliježu povratu.
 2. “Pobjeda prekidom” se definira kao pobjeda do koje je došlo nokautom, tehničkim nokautom ili diskvalifikacijom/predajom protivnika.
 3. “Pobjeda na bodove” se definira kao pobjeda do koje je došlo odlukom sudaca nakon kraja svih rundi borbe ili tehničkom odlukom sudaca.
 4. Oklade na broj rundi. Ako natjecatelj nije u ringu nakon što se oglasi gong za početak runde smatra se da je borba završila u prošloj rundi. Oklade u MMA se mogu postavljati i na parcijalni broj rundi tako da se za pola runde uzima 50% ukupnog trajanja runde.
 5. Ako se promijeni dogovoreni broj rundi za borbu oklade na pobjednika ostaju važeće, oklade na broj rundi podliježu povratu.
 6. Ako se promijeni mjesto održavanja borbe oklade ostaju važeće.
 7. “Pobjeđuje u X. rundi”. Igrač predviđa pobjednika borbe i rundu u kojoj će pobijediti. Kod ove oklade pobjeda je definirana pobjedom natjecatelja u određenoj rundi. Ako je natjecatelj pobijedio odlukom sudaca nakon kraja posljednje runde sve oklade na pobjedu natjecatelja u posljednjoj rundi su gubitne.

Curling

 1. Oklade na curling uključuju i produžetke ukoliko nije drugačije navedeno.
 2. Oklade na događaje koji su odgođeni ili im je promijenjen termin odigravanja zbog raznih razloga (otapanje leda, problemi sa semaforima i sl. ) ostaju važeće do kraja turnira.

Futsal

 1. Sve oklade se prihvaćaju na regularno vrijeme određeno pravilima turnira, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Oklade na prolazak u sljedeći stadij su iznimka ovog pravila
 2. Ako se utakmica prekine, oklade na jednoznačno određene ishode ostaju važeće. Sve ostale oklade podliježu povratu

Galski nogomet, Hurling

Oklade uključuju samo regularno vrijeme utakmice (70 min utakmicu - 2 poluvremena po 35 min ili 60 min utakmicu - 2 poluvremena po 30 min) osim ako nije navedeno drugačije.

Sve oklade se obrađuju prema službenim rezultatima koje objavljuje organizator natjecanja. Ako je događaj prekinut i nije završen unutar 25 sati sve oklade, osim jednoznačno određenih u vremenu prekida, podliježu povratu.

Ako je događaj odgođen za manje od 25 sati oklade ostaju važeće. U protivnom oklade podliježu povratu.
Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:

 1. Pobjednik
  Igrač predviđa pobjednika utakmice. Ako su u ponudi ishodi Ekipa1, Ekipa2 i neriješeno u obzir se uzima samo regularno vrijeme. Ako su u ponudi Ekipa1 i Ekipa2 uključeni su i produžeci
 2. Zbroj
  Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 3. Zbroj ekipe
  Ako je zbroj poena ekipe jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 4. Hendikep
  Ako, nakon dodavanja hendikepa, rezultat utakmice bude neriješen oklade podliježu povratu (neovisno o vremenu kad su oklade postavljene).

Golf

 1. Pobjednik. Natjecatelj koji završi prvi u natjecanju proglašava se pobjednikom turnira. Ako su dva ili više natjecatelja izjednačeni na kraju turnira pobjednika se dobiva doigravanjem na ispadanje. U ovom slučaju pobjednikom se proglašava natjecatelja koji je osvojio doigravanje, svi ostali osvajaju 2. mjesto
  Kod nekih turnira o pobjedniku odlučuju dodatne rupe. U tim slučajevima pobjednik je natjecatelj s najnižim rezultatom. Ostali osvajaju 2. mjesto
 2. Duel. Igrač predviđa koji će od dva navedena natjecatelja biti bolje plasiran. Natjecatelj koji završi puno natjecanje (18 rupa) s nižim rezultatom se proglašava pobjednikom. Ako natjecatelj započne natjecanje, ali ne odigra svih 18 rupa smatra se da je izgubio duel bez obzira na rezultat. Igra se smatra započeta nakon prvog pokušaja udarca loptice. Ako natjecatelj odustane prije početka natjecanja sve oklade na natjecatelje iz te grupe podliježu povratu. Ako se grupa pregrupira tijekom natjecanja sve oklade ostaju važeće.
 3. Ako je početak turnira ili dio natjecanja u turniru odgođen sve oklade ostaju važeće 48 sati. Ako je događaj odgođen za više od 48 sati oklade podliježu povratu.

Hokej na ledu

 1. Igrači mogu postavljati oklade na sljedeću ponudu hokeja na ledu: pobjednik (ekipa), neriješeno/bez neriješenog, ekipa ne gubi i hendikep oklade. Oklade mogu biti postavljene na puno vrijeme utakmice ili na određene periode.
 2. Kladionica u ponudi ima i oklade na ukupan zbroj poena u utakmici. Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 3. Kladionica u ponudi ima i oklade na ukupan zbroj udaraca ekipe u regularnom vremenu ili s dodatkom produžetaka. Ako je konačni zbroj udaraca ekipe u utakmici jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu. Ako je vrijeme odigravanja utakmice promijenjeno ili je utakmica otkazana oklade podliježu povratu.
 4. U ponudi također postoje i oklade na ukupan zbroj golova ekipa. Ako je zbroj golova ekipa jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 5. Igrači mogu postavljati oklade na broj poena odabranog igrača ako je dostupno u ponudi (golovi + asistencije). Ako je broj poena igrača jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu. Ako igrač ne nastupi u utakmici oklade podliježu povratu. Ako je vrijeme odigravanja utakmice promijenjeno ili je utakmica otkazana oklade podliježu povratu.
 6. Zabranjeno je uključivati različite ishode vezane za istu utakmicu u kombinacijskom ili sistemskom listiću čak i ako nisu međusobno ovisne. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice. Oklade na prolazak grupe pojedine ekipe moguće je postaviti na samo jednu ekipu iz grupe na kombinacijskom ili sistemskom listiću. Ako su oklade na prolazak grupe postavljene na dvije ili više ekipa iz iste grupe u kombinacijskom ili sistemskom listiću oklade podliježu povratu.
 7. Oklade na hokej na ledu ne uključuju produžetke i raspucavanje penala osim na oklade pobjednika utakmice gdje nije ponuđen ishod neriješeno
 8. Za oklade na pobjednika/zbroj/hendikep određenog perioda(trećine) i oklade na kazne i ostale statistike perioda(trećine) samo se golovi, kazne i ostali statistički elementi koji su se dogodili u određenom periodu(trećini) računaju pri obradi oklada.
 9. Samo utakmice prikazane u dnevnoj ponudi se računaju za “zbroj kola” pojedine lige. Ako je jedna ili više utakmica odgođena ili otkazana, oklade podliježu povratu.
 10. Igrač može postavljati oklade i na prolazak ekipe u sljedeću rundu natjecanja u kup formatima.
 11. Trećina s više golova. Ako je u navedenim trećinama postignut jednak broj zgoditaka oklade podliježu povratu.
 12. Igrač može postaviti oklade na “Domaći vs Gosti” za utakmice kola ili više kola. Igrač predviđa hoće li razlika golova domaćih ekipa i gostujućih ekipa biti veća ili manja od navedene vrijednosti hendikepa. Za potrebe klađenja domaćina i gosta se određuje prema ponudi Kladionice.
 13. Zbroj golova u kolu”. Igrač predviđa hoće li zbroj golova u navedenom kolu biti veći ili manji od zadane vrijednosti. Za potrebe klađenja domaćina i gosta se određuje prema ponudi Kladionice. Oklade na ukupan broj udaraca i isključenja prihvaćaju se samo na regularno vrijeme. Pri računanju broja isključenja samo se isključenja od 2 minute računaju.
 14. Ako je jedna ili više utakmica odgođena za više od 25 sati od početka posljednje utakmice tog kola ili prekinuta i nije završena unutar 25 sati od početka sve oklade na “Domaći vs Gosti”, “Zbroj golova u kolu” podliježu povratu.
 15. “Domaći vs Gosti”, “Zbroj golova u kolu” ne mogu se kombinirati s ostalim ponudama vezanima za to kolo u kombinacijskim ili sistemskim listićima.

Hokej na travi

 1. Sve oklade uključuju samo regularno vrijeme bez eventualnih produžetaka i raspucavanja penala, osim ako nije drugačije navedeno. Raspucavanje penala je uključeno jedino u oklade na pobjednika u produžecima.
 2. Ukoliko je format utakmice promijenjen s 2x45min na 3x30min iz bilo kojeg razloga sve oklade ostaju važeće osim onih postavljenih na 1. ili 2. poluvrijeme. Ako promjena u formatu utakmice utječe na ukupno vrijeme trajanja utakmice (promjena s 2x45min na 2x30min) sve oklade podliježu povratu.
 3. Ako je promijenjeno mjesto odigravanja utakmica sve oklade ostaju važeće.
 4. Igrači mogu postavljati oklade i na prolazak ekipe u sljedeću rundu natjecanja u kup formatima. Oklade na prolazak ekipe u sljedeću rundu uključuju produžetke i raspucavanja penala.
 5. Trenutno nije moguće postavljati oklade na poluvrijeme s više golova u hokeju na travi.
 6. Zabranjeno je uključivati različite ishode vezane za istu utakmicu u kombinacijskom ili sistemskom listiću čak i ako nisu međusobno ovisne. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice. Oklade na prolazak grupe pojedine ekipe moguće je postaviti na samo jednu ekipu iz grupe na kombinacijskom ili sistemskom listiću. Ako su oklade na prolazak grupe postavljene na dvije ili više ekipa iz iste grupe u kombinacijskom ili sistemskom listiću oklade podliježu povratu.

Kabaddi

 1. Oklade na kabaddi prihvaćaju se samo na regularno vrijeme osim ako nije drugačije navedeno.
 2. Ako se utakmica prekine, oklade na jednoznačno određene ishode ostaju važeće. Sve ostale oklade podliježu povratu

Korfbol

Oklade se prihvaćaju samo na regularno vrijeme utakmice (2x30min s pauzom od 10 min). “Pobjednik” oklada s ishodom neriješeno u ponudi je samo za 1. poluvrijeme. Oklade na drugo poluvrijeme uključuju “Zlatni gol” osim ako nije drugačije navedeno.

Ako je događaj prekinut i nije završen unutar 25 sati sve oklade na ishode koji nisu određeni u vremenu prekida podliježu povratu. Sve oklade na ishode koji su jednoznačno određeni u trenutku prekida ostaju važeće.

U klađenju “Uživo”, ako je utakmica prekinuta, obrađuju se samo ishodi određeni prije prekida, sve ostale oklade podliježu povratu. Ako je događaj odgođen na duže od 25 sati sve oklade podliježu povratu.

Ako je zbroj jednak vrijednosti navedenoj u ponudi oklade podliježu povratu. Isto se odnosi i na zbrojeve po četvrtini, poluvremenu, ekipa i igrača, hendikepe na utakmicu/poluvrijeme/četvrtinu, duele igrača i na ishode gdje vrijednosti zbroja i hendikepa nisu navedene.

“Domaći vs Gosti” oklada uključuje samo utakmice navedene u dnevnoj ponudi. Ako je jedna ili više utakmica odgođena ili joj je promijenjeno vrijeme odigravanja sve oklade podliježu povratu.

Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:

 1. Pobjednik (bez neriješeno)
  Igrač predviđa tko će pobijediti u utakmici. U slučaju neriješenog igra se na “Zlatni gol” osim ako nije drugačije navedeno (primjer prijateljske utakmice)
 2. Zbroj
  Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu. Isto vrijedi i za zbrojeve ekipa.
 3. Hendikep
  Ako, nakon dodavanja hendikepa, rezultat utakmice bude neriješen oklade podliježu povratu (neovisno u vremenu postavljanja oklada). Isto vrijedi za duele (poeni, prekršaji, blokade, asistencije igrača)
 4. Zbroj poena ekipe
  Pri postavljanju oklada na zbroj ekipe igrač predviđa hoće li broj poena ekipe biti veći ili manji od vrijednosti navedene u ponudi. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu
 5. Par/nepar
  Igrač predviđa hoće li ukupni zbroj utakmice (četvrtine, poluvremena) biti paran ili neparan broj
 6. Dvostruka šansa. (samo za 1. poluvrijeme) Mogući ishodi su:
  1X - ako prvo poluvrijeme završi pobjedom domaćina ili neriješeno ishod je dobitan
  X2 - ako prvo poluvrijeme završi pobjedom gosta ili neriješeno ishod je dobitan
  12 - ako prvo poluvrijeme ne završi neriješeno ishod je dobitan

Košarka

 1. Pri obrađivanju oklada na ishod utakmice računaju se produžeci osim ako nije navedeno drugačije. Oklade postavljene na 2. poluvrijeme također uključuju produžetak. Izuzetak su oklade na pobjednika utakmice koje sadrže i ishod neriješeno kod kojih se u obzir uzima samo regularno vrijeme. Ako utakmica završi neriješeno i produžeci se ne odigraju zbog pravila turnira ili ranijeg dogovora prijateljske utakmice sve oklade se obrađuju prema rezultatu na kraju 4. četvrtine. Ovo ne uključuje ishod “konačni ishod” s produžetkom koji podliježe povratu. Produžetak koji se igra nakon dvomeča računa se samo za oklade prolaska u sljedeći stadij i pobjednika turnira.
 2. Ako oklada “pobjednik utakmice” uključuje neriješeni ishod (1, X, 2, 1X, 12, X2) pri obrađivanju oklada računa se samo regularno vrijeme.
 3. Za oklade na 2. poluvrijeme računa se produžetak pri obračunu oklada. Oklade na 4. četvrtinu ne sadrže produžetak.
 4. Ako utakmice nije završena oklade na četvrtine i poluvremena koja su završena ostaju važeće.
 5. Kladionica u ponudi ima oklade na pobjednika utakmice i hendikep oklade. Ako je nakon primjene hendikepa rezultat neriješen oklade podliježu povratu i bit će isključene iz kombinacijskih i sistemskih listića. Hendikep oklade se mogu postavljati i na četvrtine i poluvremena utakmice.
 6. Kladionica u ponudi ima i oklade na zbroj poena utakmice, četvrtina i poluvremena. Ako je zbroj jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 7. Oklade mogu biti postavljene i na broj poena ekipa. Ako je zbroj jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 8. Oklade mogu biti postavljene i na broj poena igrača. Ako je zbroj jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 9. Oklade na broj poena igrača i duele igrača uključuju produžetak osim ako nije navedeno drugačije.
 10. Oklade na statistike igrača (zbroj poena, skokova, asistencija, osobnih pogrešaka, blokada, izgubljenih lopti) podliježu povratu ako igrač ne nastupi u utakmici. Oklade duel igrača (koji igrač će imati više skokova, asistencija, osobnih pogrešaka, blokada, izgubljenih lopti) podliježu povratu ukoliko jedan od navedenih igrača ne nastupi u utakmici.
 11. Zabranjeno je uključivati različite ishode vezane za istu utakmicu u kombinacijskom ili sistemskom listiću čak i ako nisu međusobno ovisne. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice. Oklade na prolazak grupe pojedine ekipe moguće je postaviti na samo jednu ekipu iz grupe na kombinacijskom ili sistemskom listiću. Ako su oklade na prolazak grupe postavljene na dvije ili više ekipa iz iste grupe u kombinacijskom ili sistemskom listiću oklade podliježu povratu.
 12. Domaći - Gosti oklada. Za ovu okladu računaju se samo utakmice koje se igraju određenog datuma. Ako se jedna ili više utakmica otkaže ili im se promijeni termin, oklada Domaći - Gosti podliježe povratu.

Kriket

 1. Sve oklade se obračunavaju prema službenim rezultatima koje objavljuje organizator natjecanja.
 2. Ako je događaj prekinut prije kraja i nije nastavljen unutar 25 sati sve oklade na ishode koji nisu jednoznačno određeni pri prekidu podliježu povratu. Sve oklade na ishode koji su određeni prije prekida ostaju važeće. Kod klađenja “uživo”, ako je događaj prekinut samo se oklade na ishode koji su jednoznačno određeni prije prekida obrađuju, ostale oklade podliježu povratu.
 3. Ako je događaj odgođen na više od 25 sati oklade podliježu povratu, u suprotnom oklade ostaju važeće.
 4. Ako je događaju promijenjeno mjesto odigravanja oklade ostaju važeće ako nije promijenjena ekipa koja je domaćin.
  Postoji nekoliko tipova kriket utakmica:
  Jednodnevna internacionalna utakmica (Twenty20 - quick match) je utakmica koja u prosjeku traje 3,5 sata.
  Jednodnevna internacionalna utakmica (ODI) je utakmica koja traje više od 8 sati.
  Testne utakmice su utakmice koje traju 5 dana s minimalnim brojem od 90 overa po danu. U svakom meču se igra 4 ininga i svaka ekipa baca i udara po 2 inninga. Ekipa mora dva puta pobijediti protivnika da bi osvojila Testnu utakmicu.

Kuglanje

 1. Ako je jedan od natjecatelja zamijenjen prije početka događaja sve oklade podliježu povratu.
 2. Ako je događaju promijenjeno vrijeme odigravanja ili je prekinut sve oklade osim onih koje su jednoznačno određene u vremenu prekida podliježu povratu. Ako je događaj prekinut zbog ozljede ili diskvalifikacije što rezultira prolaskom natjecatelja u idući stadij natjecanja oklade na natjecatelja koji prolazi ostaju važeće
 3. Ako je događaj odgođen na više od 25 sati sve oklade podliježu povratu.

U ponudi su slijedeće oklade:

 1. Pobjednik.
  Igrač predviđa pobjednika događaja. Oklade se prihvaćaju samo ako navedeni natjecatelj sudjeluje u događaju. Ako natjecatelj preda prije početka sve oklade podliježu povratu. Ako natjecatelj preda za vrijeme trajanja događaja ili bude diskvalificiran sve oklade ostaju važeće.
 2. Pobjednik seta.
  Igrač predviđa pobjednika seta. Ako set počne, ali je prekinut zbog ozljede ili diskvalifikacije, oklade ostaju važeće. Oklade na ostale setove koji nisu započeli podliježu povratu.

Lakros

Pri obrađivanju oklada na utakmicu računaju se i produžeci osim ako nije drugačije navedeno. Oklade postavljene na drugo poluvrijeme također uključuju produžetke. Jedini izuzetak su oklade na pobjednika kod kojih je moguć ishod neriješeno kod kojih se računa samo regularno vrijeme.

Ako je događaj prekinut i nije završen unutar 25 sati sve oklade na ishode koji nisu određeni u vremenu prekida podliježu povratu. Sve oklade na ishode koji su jednoznačno određeni u trenutku prekida ostaju važeće. U klađenju “Uživo”, ako je utakmica prekinuta, obrađuju se samo ishodi određeni prije prekida, sve ostale oklade podliježu povratu.

Ako je događaj odgođen na duže od 25 sati sve oklade podliježu povratu. U protivnom oklade ostaju važeće. Ako se promijeni mjesto odigravanja utakmice oklade ostaju važeće ako nije promijenjen domaćin susreta.

Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:

 1. Pobjednik
  Igrač predviđa pobjednika utakmice. Ako su u ponudi ishodi Ekipa1, Ekipa2 i neriješeno u obzir se uzima samo regularno vrijeme. Ako su u ponudi Ekipa1 i Ekipa2 uključeni su i produžeci
 2. Zbroj
  Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu. Isto vrijedi i za zbrojeve ekipa.
 3. Zbroj ekipe
  Ako je zbroj poena ekipe jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 4. Hendikep
  Ako, nakon dodavanja hendikepa, rezultat utakmice bude neriješen oklade podliježu povratu (neovisno o vremenu kad su oklade postavljene).
 5. Par/nepar
  Ekipa1/Ekipa2/ukupni zbroj par/nepar. Ako je ukupni zbroj 0 dobitne ishod je par.

Loto

Igrači mogu postavljati oklade na različita loto izvlačenja u državama diljem svijeta, osim na izvlačenja lota Hrvatske Lutrije.

Samo službeni rezultati izvlačenja se uzimaju u obzir pri obračunu oklada. Za potrebe klađenja samo se glavno izvlačenje uzima u obzir pri obračunu oklada. Dopunski brojevi se ne uzimaju u obzir.

Oklade postavljene nakon početka izvlačenja navedenog u ponudi bit će poništene i obračunate s koeficijentom 1,00.

Ako izvlačenje nije održano u navedeno vrijeme oklade se poništavaju te će Igračima biti vraćen ulog. Maksimalan dobitak je 1.000.000,00 HRK (prije poreza).

Minimalna vrijednost koeficijenata je prikazana u sistemskom listiću.
Oklade se primaju do 35 sekundi prije početka izvlačenja.

Igrači se mogu kladiti i na dodatne oklade:

 1. Najmanji izvučeni broj paran ili neparan?
 2. Najveći izvučeni broj paran ili neparan?
 3. Zbroj izvučenih brojeva paran ili neparan?
 4. Hoće li biti izvučeno više parnih ili neparnih brojeva? (više, manje, jednako, hendikep)
 5. Hoće li biti izvučeno više malih (1-40) ili velikih brojeva (41-80)
 6. Zbroj više/manje. Pr. broj izvučenih kuglica iz određene skupine (1-10, više/manje 2,5 i sl.)
 7. Hoće li biti izvučen(i) najmanji broj(evi) DA/NE (1 i/ili 2)
 8. Hoće li biti izvučen(i) najveći broj(evi) DA/NE (79 i/ili 80)
 9. Hoće li određeni broj biti izvučen
 10. Hoće li biti izvučen jackpot

Netball

Pri obrađivanju oklada na utakmicu računaju se i produžeci osim ako nije drugačije navedeno. Oklade postavljene na drugo poluvrijeme također uključuju produžetke. Jedini izuzetak su oklade na pobjednika kod kojih je moguć ishod neriješeno kod kojih se računa samo regularno vrijeme.

Ako je događaj prekinut i nije završen unutar 25 sati sve oklade na ishode koji nisu određeni u vremenu prekida podliježu povratu. Sve oklade na ishode koji su jednoznačno određeni u trenutku prekida ostaju važeće. U klađenju “Uživo”, ako je utakmica prekinuta, obrađuju se samo ishodi određeni prije prekida, sve ostale oklade podliježu povratu.

Ako je događaj odgođen na duže od 25 sati sve oklade podliježu povratu. U protivnom oklade ostaju važeće.

Oklade na 4. četvrtinu uključuju produžetke.
Ako je zbroj jednak vrijednosti navedenoj u ponudi oklade podliježu povratu. Isto se odnosi i na zbrojeve po četvrtini, poluvremenu, ekipa i igrača, hendikepe na utakmicu/poluvrijeme/četvrtinu, duele igrača i na ishode gdje vrijednosti zbroja i hendikepa nisu navedene.

“Domaći vs Gosti” oklada uključuje samo utakmice navedene u dnevnoj ponudi. Ako je jedna ili više utakmica odgođena ili joj je promijenjeno vrijeme odigravanja sve oklade podliježu povratu.

Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:

 1. Pobjednik
  Igrač predviđa pobjednika utakmice. Ako su u ponudi ishodi Ekipa1, Ekipa2 i neriješeno u obzir se uzima samo regularno vrijeme. Ako su u ponudi Ekipa1 i Ekipa2 uključeni su i produžeci
 2. Zbroj
  Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu. Isto vrijedi i za zbrojeve ekipa.
 3. Hendikep
  Ako, nakon dodavanja hendikepa, rezultat utakmice bude neriješen oklade podliježu povratu (neovisno o vremenu kad su oklade postavljene). Isto vrijedi za duel oklade (poeni, prekršaji, blokade, skokovi, asistencije igrača)
 4. Zbroj poena ekipe
  Pri postavljanju oklada na zbroj ekipe igrač predviđa hoće li broj poena ekipe biti veći ili manji od vrijednosti navedene u ponudi. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 5. Par/nepar
  Ekipa1/Ekipa2/ukupni zbroj par/nepar. Ako je ukupni zbroj 0 dobitne ishod je par.

Nogomet

 1. Sve oklade na nogomet uključuju samo regularno vrijeme, ne uključuju raspucavanje jedanaesteraca i produžetke. Iznimke su moguće u posebnim slučajevima o kojima se informacije nalaze na web stranicama. Za potrebe klađenja regularno vrijeme uključuje sudačku nadoknadu tako da oklade na svako poluvrijeme uključuju i sudačku nadoknadu.
 2. Igrači mogu postaviti oklade na pobjednika utakmice, neriješeno/bez neriješenog, ekipa ne gubi i hendikep oklade.
 3. Igrač može postaviti oklade i na ukupan zbroj golova u utakmici. Ako je zbroj jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 4. Igrači mogu postavljati oklade na zbroj kartona igrača. Ako je zbroj jednak postavljenoj liniji oklade podliježu povratu. Oklade se mogu postavljati na sve igrače, one iz početne postave i na klupi. Oklade na igrače koji ne sudjeluju u utakmici podliježu povratu. Žuti karton se računa kao 1 karton, a crveni karton se računa kao 2 kartona. Ako isti igrač dobije drugi žuti karton taj karton se ne računa u ukupan zbroj kartona igrača (maksimalan broj kartona koji jedan igrač može dobiti je 3). Kartoni se računaju samo igračima koji su na terenu u vremenu pokazivanja kartona.
 5. Igrači mogu postavljati oklade i na prolazak ekipe u sljedeću rundu natjecanja u kup formatima. Prolazak u sljedeću rundu određuje se prema rezultatima svih utakmica u prošloj rundi (ako se igraju i uzvratne utakmice). Ako niti jedna ekipa nije ostvarila prolazak u sljedeći stadij natjecanja u regularnom vremenu prolaz se određuje na temelju rezultata produžetaka i raspucavanja jedanaesteraca.
 6. Poluvrijeme s više golova (većina liga i neke odabrane utakmice). Igrač predviđa u kojem će poluvremenu biti postignuto više golova.
 7. Točan rezultat. Igrač predviđa točan rezultat na kraju utakmice. Zabranjeno je uključivati više od jednog ishoda ove oklade u kombinacijski ili sistemski listić.
 8. Poluvrijeme/Kraj. Igrač predviđa ishod na kraju prvog poluvremena i na kraju utakmice. Za pobjedu se koriste oznake 1 i 2, za neriješeno X. Ishod prvog poluvremena je naveden prvi, a ishod na kraju utakmice drugi. Zabranjeno je uključivati više od jednog ishoda ove oklade u kombinacijski ili sistemski listić
 9. Igrač može postavljati oklade na pobjednika i zbroj 1. poluvremena.
 10. Igrač može postavljati oklade na pobjednika i zbroj 2. poluvremena.
 11. Oba daju gol. Igrač može postaviti okladu na ishod “DA” - obje ekipe daju gol i ishod “NE” - barem jedna ekipa ne daje gol. Ako je konačan rezultat 0:0, dobitan ishod je “NE”
 12. Minuta prvog gola. Igrač predviđa interval (od navedenih u ponudi) u kojem će biti postignut prvi gol. Ako utakmica završi 0:0 sve oklade na prvi gol su gubitne.
 13. “Prvi gol” i “Igrač daje gol”. Igrač predviđa koja ekipa će prva postići zgoditak. Ako ekipa postigne autogol, gol se pripisuje protivničkoj ekipi. Ako utakmica završi 0:0 sve oklade na prvi gol su gubitne
  Oklade na “igrač daje gol” mogu biti dobitne samo ako igrač nastupi u utakmici. Autogolovi ne vrijede za ovaj ishod. Ako igrač ne nastupi oklade podliježu povratu (obračun s 1,00). Nadalje, ova ponuda se odnosi samo na igrače koji su u početnoj postavi. Stoga, oklade na igrače koji su nastupili kao zamjene podliježu povratu.
 14. Tko dobiva 1. žuti karton. Igrač predviđa ekipu čiji će igrač prvi dobiti žuti karton. Za potrebe klađenja računaju se kartoni pokazani samo igračima koji su trenutno u igri. Žuti kartoni pokazani igračima koji trenutno nisu u igri se ne računaju.
 15. Minuta prvog žutog kartona. Igrač predviđa interval (od navedenih u ponudi) u kojem će biti pokazan prvi žuti karton, golmanu, igraču na terenu ili zamjenskom igraču koji je ušao u igru. Za potrebe klađenja računaju se samo kartoni pokazani samo igračima koji su trenutno u igri.
 16. Minuta posljednjeg žutog kartona. Igrač predviđa interval (od navedenih u ponudi) u kojem će biti pokazan posljednji žuti karton, golmanu, igraču na terenu ili zamjenskom igraču koji je ušao u igru. Za potrebe klađenja računaju se kartoni pokazani samo igračima koji su trenutno u igri.
 17. Zbroj žutih kartona, kornera, udaraca u okvir, udaraca izvan okvira, gol-auta, zaleđa, auta, pogođenih okvira gola (vratnica, greda), jedanaesteraca i posjed lopte. Igrač predviđa hoće li zbroj žutih kartona, kornera, udaraca u okvir, udaraca izvan okvira, gol-auta, zaleđa, auta, pogođenih okvira gola (vratnica, greda), jedanaesteraca i posjed lopte biti veći ili manji od postavljene vrijednosti. Ako broj bude jednak postavljenoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Za oklade na zbroj pogođenih okvira gola računaju se svi udarci koji su pogodili vratnicu/gredu i ostali u igri (dodir s igračem, sudcem, drugom vratnicom/gredom). Ne računaju se udarci koji su pogodili okvir gola nakon prekida igre, ako je lopta izašla van igre nakon pogotka u okvir gola ili se lopta odbila u gol nakon takvog udarca. Za oklade na zbroj udaraca u okvir ne računaju se udarci koji su pogodili vratnice/gredu. Za oklade vezane za jedanaesterce Igrač predviđa hoće li se na utakmici dogoditi neki događaj vezan za jedanaesterac (gol iz jedanaesterca, izveden, promašen, golman obranio ili pogodak u vratnicu/gredu)
 18. Prvi korner. Igrač predviđa koja ekipa će izvesti prvi korner. Ako na utakmici ne bude kornera oklade podliježu povratu te će biti isključene iz kombinacijskih i sistemskih listića.
 19. Vrijeme prvog kornera. Igrač predviđa vremenski interval (od navedenih u ponudi) u kojem će biti izveden prvi korner.
 20. Crveni karton. Igrač predviđa hoće li barem jedan igrač (iz startne postave ili zamjena koji se trenutno nalaze u igri) dobiti crveni karton. Za potrebe klađenja crveni kartoni pokazani trenerskom i medicinskom osoblju klubova se ne računaju.
 21. Prva zamjena. Igrač predviđa koja ekipa će prva napraviti zamjenu igrača. Ako na utakmici ne bude zamjena oklade podliježu povratu. Ako obje ekipe naprave zamjenu u isto vrijeme, tijekom pauze između poluvremena, oklade podliježu povratu.
 22. Zbroj prekršaja u utakmici. Igrač predviđa hoće li broj prekršaja biti veći ili manji od navedene vrijednosti. Ako zbroj prekršaja bude jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.
 23. Ukupni broj žutih kartona u ligaškom kolu. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Ako je odgođena jedna ili više utakmica oklade podliježu povratu. Drugi žuti karton pokazan istom igraču se ne računa za ovu okladu.
 24. Ukupni broj crvenih kartona u ligaškom kolu. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Ako je odgođena jedna ili više utakmica oklade podliježu povratu.
 25. Ukupni broj jedanaesteraca u ligaškom kolu. Za potrebe klađenja računaju se i neiskorišteni jedanaesterci. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Ako je odgođena jedna ili više utakmica oklade podliježu povratu.
 26. Ukupni broj golova u ligaškom kolu. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Ako je odgođena jedna ili više utakmica oklade podliježu povratu.
  - igrač daje točno 2 gola. Igrač predviđa hoće li neki od igrača postići točno dva gola
  - hat trick. Igrač predviđa hoće li neki od igrača postići točno tri gola. Ako igrač postigne 3 gola oklade na 2 gola su gubitne.
  - poker. Igrač predviđa hoće li neki od igrača postići točno 4 gola. Ako igrač postigne poker oklade na točno 2 gola i hat trick su gubitne.
  - penta trick. Igrač predviđa hoće li neki od igrača postići točno 5 golova. Ako igrač postigne točno 5 golova, oklade na poker, hat trick i točno 2 gola su gubitne.
 27. Zabranjeno je uključivati različite ishode vezane za istu utakmicu u kombinacijskom ili sistemskom listiću čak i ako nisu međusobno ovisne. Ako su dvije ili više vezanih oklada/ishoda uključeni u kombinacijski ili sistemski listić oklade se otkazuju čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice. Oklade na prolazak grupe pojedine ekipe moguće je postaviti na samo jednu ekipu iz grupe na kombinacijskom ili sistemskom listiću. Ako su oklade na prolazak grupe postavljene na dvije ili više ekipa iz iste grupe u kombinacijskom ili sistemskom listiću oklade podliježu povratu.
 28. Ostale oklade na nogomet mogu se pronaći na web stranici.
 29. Za okladu “Duel ekipa” na EP i SP vrijede ova pravila.
  a) ako su obje ekipe završile natjecanje u istoj nokaut rundi natjecanja oklade podliježu povratu.
  b) ako su obje ekipe završile natjecanje u grupnoj fazi pobjednikom se proglašava ekipa koja je zauzela bolju poziciju u svojoj grupi
  c) ako su obje ekipe na istim pozicijama u svojim grupama oklade podliježu povratu.
 30. Oklade na 1. poluvrijeme uključuju prvih 45 minuta utakmice i sudačku nadoknadu 1. poluvremena. Ako se 1. poluvrijeme ne završi oklade podliježu povratu.
 31. Za potrebe klađenja svi pokazani žuti i crveni kartoni te ostali događaji koji su se dogodili nakon što je odsviran kraj utakmice se ne računaju. Svi žuti i crveni kartoni te ostali događaji koji se dogode tijekom pauze između dva poluvremena računaju se za ukupni broj, ali se ne računaju niti za prvo niti za drugo poluvrijeme.
 32. U prijateljskim utakmicama pojmovi “domaćin” i “format utakmice” nisu službeni i ne mogu se smatrati osnovom za poništavanje oklada. Oklade na prvo poluvrijeme obračunavaju se prema dostupnim rezultatima prvog poluvremena i sudačke nadoknade.
 33. Igrač može postaviti okladu “Domaći vs Gosti” na ligaško kolo ili više njih. Igrač predviđa hoće li razlika postignutih golova biti veća ili manja od postavljene vrijednosti hendikepa. Za potrebe klađenja domaćina i gosta se određuje prema ponudi Kladionice.
 34. Zbroj kola. Igrač predviđa hoće li zbroj postignutih golova biti veći ili manji od vrijednosti navedene u ponudi.
 35. Ako jedna ili više utakmica u ponudi “Domaći vs Gosti” i “Zbroj kola” ne završi u roku od 25 sati od početka sve oklade podliježu povratu.
 36. “Domaći vs Gosti” i “Zbroj kola” ne mogu se kombinirati s ostalom ponudom vezanom za to kolo u kombinacijskim ili sistemskim listićima.
 37. Igrači mogu postavljati oklade i na “Raspucavanje jedanaesteraca”
  Raspucavanje jedanaesteraca je metoda za odluku o prolasku u sljedeću rundu natjecanja kada utakmica završi neriješeno (ako se igra na jednu utakmicu ili nakon uzvratne utakmice) ovisno o pravilima natjecanja. Svaka ekipa ima 5 serija (ABAB) (ABBA). Ako jedna od ekipa ima nedostižnu prednost raspucavanje se prekida. Ako pobjednik nije odlučen nakon 5 serija svaka ekipa puca po jedan jedanaesterac do ispadanja. Pravila za raspucavanje jedanaesteraca jednaka su pravilima za regularno vrijeme utakmice.
  Jedanaesterci se izvode s 11m.
  Igrači se mogu kladiti na ovu ponudu
  1) Prolaz/Pobjednik turnira (Ekipa1/Ekipa2)
  2) Ukupan broj jedanaesteraca (više/manje). Igrač predviđa hoće li ukupan broj jedanaesteraca u raspucavanju biti veći ili manji od navedene vrijednosti u ponudi.
  3) Ishod posljednjeg jedanaesterca (pogodak/promašaj). Hoće li posljednje izvedeni jedanaesterac biti gol ili promašaj.
  4) Izvodi zadnji jedanaesterac (Ekipa1/Ekipa2)
  5) Točan broj izvedenih jedanaesteraca (6, 7, 8, 9, 10, 12+) Igrač predviđa točan broj jedanaesteraca u raspucavanju.
  6) Ishod n-tog jedanaesterca. Igrač predviđa ishod određenog jedanaesterca (gol, pogodak u okvir gola, promašaj ili obrana vratara). “N” je redni broj jedanaesterca.
  a) Zgoditak. Odnosi se na jedanaesterac iz kojeg je pao gol, direktno iz udarca, odbitak od vratara, vratnice ili grede.
  b) Obrana vratara. Odnosi se na jedanaesterac koji je vratar obranio (uhvatio loptu, odbio je u teren, van terena ili u vratnicu/gredu nakon kojeg lopta nije ušla u gol
  c) Promašaj. Odnosi se na jedanaesterac koji je otišao van okvira gola bez da je imao doticaja s vratarom, vratnicom ili gredom.
  d) Okvir gola. Odnosi se na jedanaesterac koji je pogodio okvir gola (vratnica ili greda) bez da je dotaknuo vratara ili rezultirao golom

Odbojka

 1. Ako je utakmica otkazana zbog predaje, diskvalifikacije ili nekog drugog razloga prije početka meča sve oklade na događaj podliježu povratu.
 2. Ako je vrijeme početka pomaknuto ili je događaj odgođen sve oklade ostaju važeće do odigravanja meča ali ne duže od 25 sati od početno postavljenog vremena početka..
 3. Utakmica se smatra igranom od trenutka postizanja prvog poena u utakmici. Ako prvi poen u utakmici nije postignut utakmica se smatra neodigranom.
 4. Ako je utakmica počela ali je prekinuta u prvom setu zbog predaje/diskvalifikacije i sl. oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni podliježu povratu.
 5. Ako je utakmica počela ali je prekinuta nakon prvog seta zbog predaje/diskvalifikacije i sl oklade na pobjednika utakmice ostaju važeće. Oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida također ostaju važeće. Oklade postavljene na neodređene (neodigrane) ishode podliježu povratu.
 6. Oklade na ishode setova koji nisu završeni također podliježu povratu.
 7. U setu prekinutog događaja zbroj poena u setu određuje se prema minimalnom broju poena potrebnih za kraj seta od trenutka prekida. Ukupni zbroj poena u utakmici određuje se zbrajanjem minimalnog broja poena potrebnih za kraj utakmice od trenutka prekida i do sada odigranih poena. Hendikep oklade seta i utakmice obračunavaju se na isti način.
  primjer:
  Utakmica je prekinuta pri rezultatu 15:17 u 2. setu
  Ekipa2 je predala utakmicu.
  Ekipa1 - Ekipa2 (25:20, 15:17)
  Minimum zbroj poena u utakmici - 112 poena (45 iz odigranog seta + 67 minimalan broj poena koji su se mogli odigrati u nedovršenim setovima) 25:20, 25:17, 25:0
  Minimum zbroj poena Igrač1 = 40
  Minimum zbroj poena Igrač2 = 37
  prema ovome oklade se obrađuju ovako:
  Meč:
  Pobjednik: Ekipa1 - dobitno, Ekipa2 - gubitno
  Točan rezultat: 0:3 - gubitno, 1:3, 2:3, 3:0, 3:1, 3:2 - povrat
  Zbroj poena. Oklade na vrijednosti ispod 112 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 112 podliježu povratu.
  Zbroj poena Ekipa1: oklade na vrijednosti ispod 40 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 40 podliježu povratu.
  Zbroj poena Ekipa2: oklade na vrijednosti ispod 37 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 37 podliježu povratu.
  Hendikep setova: oklade na hendikep “+2,5/-2,5” ostaju važeće sve ostale oklade na hendikep setova podliježu povratu.
  Hendikep poena: u ovom primjeru maksimalne razlike poena su:
  a) 3:1 (25:20, 23:25, 25:0, 25:0) - Ekipa1 pobjeđuje s 53 poena razlike
  b) 2:3 (25:20, 25:23, 0:25, 0:25, 0:25) - Ekipa2 pobjeđuje s 58 poena razlike
  Prema tome ishodi hendikepa od “-52,5/+52,5” do “+57,5/-57,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.


  Oklade na prekinuti 2. set:
  Pobjednik - povrat
  Zbroj gemova: Minimalan zbroj poena za završiti set je 40. Oklade na vrijednosti zbroja ispod 40 ostaju važeće. Oklade na vrijednosti zbroja iznad 40 podliježu povratu.
  Hendikep: Najveće moguće razlike u setu su:
  a) 25:17 - Ekipa1 pobjeđuje s 8 poena razlike
  b) 15:25 - Ekipa2 pobjeđuje s 10 poena razlike
  Prema tome ishodi hendikepa od “-7,5/+7,5” do “+9,5/-9,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.
  Zbroj poena Ekipa1: oklade na vrijednosti ispod 15 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 15 podliježu povratu.
  Zbroj poena Ekipa2: oklade na vrijednosti ispod 17 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 17 podliježu povratu.
  Točan rezultat seta: oklade na jednoznačno određene ishode (npr 25.16) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni prije prekida podliježu povratu.
  Razlika u setu: oklade na ishode koji su jednoznačno određeni (npr Ekipa1 pobjeđuje s 12 razlike) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni pri prekidu podiježu povratu.
 8. Ako se u utakmici odigra “Zlatni set” (prema pravilima nekih turnira) taj set se ne računa pri obračunu oklada za tu utakmicu. Jedina iznimka su oklade na prolazak ekipe u idući stadij natjecanja te oklade na pobjednika turnira/stadija natjecanja.
 9. Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:
  Utakmica:
  Pobjednik - tko pobjeđuje u utakmici
  Točan rezultat - točan broj setova koji osvaja svaka ekipa
  Zbroj - broj poena odigranih u utakmici
  Zbroj poena ekipe - zbroj poena koje osvaja pojedina ekipa u utakmici
  Hendikep setova - hendikep oklada na broj setova koje osvaja pojedina ekipa
  Par/nepar - hoće li broj poena u utakmici biti paran ili neparan
  Set:
  Pobjednik seta: tko osvaja pojedini set
  Zbroj: koliko poena će biti odigrano u setu
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedina ekipa u setu
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedine ekipe u setu
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena u setu biti paran ili neparan
  Utrka do “n” poena: tko će prvi doći do “n” poena
  Tko osvaja n-ti poen: tko osvaja pojedini poen u setu (npr. 3. 5. 7. poen)
  Točan rezultat seta: točan broj poena u setu koji osvaja svaka ekipa
  Razlika u setu: koja ekipa osvaja set i kojom razlikom
  Tko će voditi nakon “n” poena: koji igrač/ekipa će biti u vodstvu nakon n-tog odigranog poena.

Odbojka na pijesku

 1. Ako je utakmica otkazana zbog predaje, diskvalifikacije ili nekog drugog razloga prije početka meča sve oklade na događaj podliježu povratu.
 2. Ako je vrijeme početka pomaknuto ili je događaj odgođen sve oklade ostaju važeće do odigravanja meča ali ne duže od 25 sati od početno postavljenog vremena početka..
 3. Ako je jedan od sudionika meča zamijenjen drugim prije početka meča sve oklade podliježu povratu.
 4. Utakmica se smatra igranom od trenutka postizanja prvog poena u utakmici. Ako prvi poen u utakmici nije postignut utakmica se smatra neodigranim.
 5. Ako je meč započeo ali je prekinut u prvom setu zbog predaje/diskvalifikacije i sl. oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni podliježu povratu.
  Ako je meč započeo ali je prekinut nakon prvog seta zbog predaje/diskvalifikacije i sl oklade na pobjednika meča ostaju važeće. Oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida također ostaju važeće. Oklade postavljene na neodređene (neodigrane) ishode podliježu povratu. Oklade na ishode setova koji nisu završeni također podliježu povratu.
  U setu prekinutog događaja zbroj poena u setu određuje se prema minimalnom broju poena potrebnih za kraj seta od trenutka prekida. Ukupni zbroj poena u meču određuje se zbrajanjem minimalnog broja poena potrebnih za kraj meča od trenutka prekida i do sada odigranih poena. Hendikep oklade seta i meča obračunavaju se na isti način.
  primjer:
  Meč je prekinut pri rezultatu 10:5 u 3. setu
  Ekipa1 je predala meč.
  Ekipa1 - Ekipa2 1-1 (21-19, 17-21, 10:5)
  Minimalan zbroj poena u meču = 98 (78 u završenim setovima i 20 minimum potreban za kraj 3. seta)
  Minimum zbroj Ekipa1 = 48
  Minimum zbroj Ekipa2 = 45
  Prema ovome oklade se obrađuju ovako:
  Oklade na puni meč:
  Pobjednik meča: “Ekipa1 pobjednik” - gubitno, “Ekipa2 pobjednik” - dobitno
  Par/nepar: povrat (koeficijent 1,00)
  Točan rezultat: 2:0, 0:2 - gubitno; 2:1,1:2 - povrat
  Ukupni zbroj: oklade na zbroj manje od 98 vrijede, oklade na zbroj više od 98 podliježu povratu
  Broj poena ekipe/igrača:
  oklade na zbroj Ekipa1 manje od 48 vrijede, oklade na više od 48 podliježu povratu.
  oklade na zbroj Ekipa2 manje od 45 vrijede, oklade na više od 45 podliježu povratu
  Hendikep setova: oklade na hendikepe “-1,5/+1,5”, “+1,5/-1,5” vrijede.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalni mogući hendikepi su:
  a) 2-1 (21-19, 17-21, 15-5) - Ekipa1 pobjeđuje s 8 poena razlike
  b) 1-2 (21-19, 17-21, 10-15) - Ekipa2 pobjeđuje s 7 poena razlike
  Prema ovome ishodi za hendikepe između “-7,5/+7,5” do “+6,5/-6,5” ne mogu se jednoznačno odrediti te oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće.

  Oklade na prekinuti 3. set:
  Pobjednik seta: Ekipa 1 - povrat, Ekipa2 - povrat
  Zbroj poena: Minimalan broj poena potrebnih za kraj seta je 20. Oklade na zbrojeve niže od 20 ostaju važeće. Oklade na zbrojeve iznad 20 podliježu povratu.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalne razlike za ekipe su
  a) 15-5 - Ekipa1 pobjeđuje s 10 poena razlike
  b) 10-15 - Ekipa2 pobjeđuje sa 5 poena razlike
  Prema ovome ishodi za hendikepe između “-9,5/+9,5” i “+4,5/-4,5” ne mogu se jednoznačno odrediti te oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće.
  Zbroj igrača/ekipe (Ekipa1): oklade na zbroj Ekipa1 na vrijednosti manje od 10 ostaju važeće, oklade na više od 10 podliježu povratu
  Zbroj igrača/ekipe (Ekipa2): oklade na zbroj Ekipa2 na vrijednosti manje od 5 ostaju važeće, oklade na više od 5 podliježu povratu
  Točan rezultat: Oklade na ishode koji su jednoznačno određeni (pr 8-15) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu jednoznačno određeni podliježu povratu
  Razlika u setu: oklade na ishode koji su jednoznačno određeni (pr Ekipa2 pobjeđuje s 8-11 razlike) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu jednoznačno određeni podliježu povratu.
 6. U ponudi odbojke na pijesku su slijedeće oklade:
  Puni meč:
  Pobjednik meča: tko pobjeđuje u meču
  Točan rezultat: točan broj setova koji osvaja svaki igrač/ekipa
  Zbroj: ukupan broj poena odigranih u meču
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač/ekipa Hendikep setova: hendikep oklada na broj osvojenih setova pojedinog igrača/ekipe
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača/ekipe
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena biti paran ili neparan

  Set:
  Pobjednik seta: tko osvaja pojedini set
  Zbroj: koliko poena će biti odigrano u setu
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač/ekipa u setu
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača/ekipe u setu
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena u setu biti paran ili neparan
  Utrka do “n” poena: tko će prvi doći do “n” poena
  Tko osvaja n-ti poen: tko osvaja pojedini poen u setu (npr. 3. 5. 7. poen)
  Točan rezultat: oklada na točan rezultat pojedinog seta
  Prednost pobjednika: tko osvaja set i s kojom razlikom. Tko će voditi nakon “n” poena: koji igrač/ekipa će biti u vodstvu nakon n-tog odigranog poena.

Pikado

 1. Ako je meč prekinut ili odigran u skraćenom obliku natjecatelj koji prolazi u iduće kolo proglašava se pobjednikom, prema rezultatima koje objavljuje organizator natjecanja.
 2. Sve oklade na pobjednika turnira ostaju važeće. Ako natjecatelj preda meč prije početka oklade na tog natjecatelja su gubitne.
 3. Oklade na pobjednika meča ostaju važeće ako je bar jedna strelica bačena u prvoj rundi meča, u protivnom oklade podliježu povratu.
 4. Ako meč iz bilo kojeg razloga nije dovršen oklade na ishode koji su jednoznačno određeni ostaju važeće. Sve ostale oklade podliježu povratu.

Izbori, nominacije

Igrači mogu postavljati oklade na ishode izbora, natjecanja i slične događaje koji se održavaju u raznim državama isključujući događaje koji se održavaju u Hrvatskoj sukladno čl. 48. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14).
Oklade na ovu ponudu nalaze se pod odjeljkom “Politika”

 1. Hoće li politička stranka osvojiti određeni postotak glasova na izborima.
 2. Hoće li pojedini kandidat osvojiti određeni postotak glasova na izborima.
 3. Duel stranaka/kandidata. Tko će osvojiti veći postotak glasova.

Igrači mogu postavljati oklade i na različitu ponudu u odjeljku “Natjecanja”

 1. Oklade na pobjednike u različitim natjecanjima (Miss Universe, Ballon d’Or i sl).
 2. Hoće li nominirani osvojiti određen postotak glasova u natjecanju ili kategoriji nagrade
 3. Duel. Usporedba postotka glasova koje osvoji pojedini kandidat u natjecanju. Ostale informacije o dodatnim okladama na izbore, natjecanja i slične događaje moguće je pronaći u dnevnim ponudama.

Plivanje

 1. Samo se službeni rezultati objavljeni nakon natjecanja od strane organizatora natjecanja smatraju valjanima. Rezultati koji su kasnije izmijenjeni ili poništeni kao rezultat prigovora, doping testa i sl. ne mogu biti osnova za ponovni obračun ili promjenu obračuna oklade.
 2. Duel natjecatelja. Igrač predviđa koji od dva navedena natjecatelja će završiti bolje plasiran na kraju natjecanja. Ako oba natjecatelja ne budu imali zabilježen rezultat ili ne završe natjecanje oklade podliježu povratu. Ako oba natjecatelja budu eliminirani u ranijem stadiju natjecanja (npr prije finala) pobjednikom se proglašava natjecatelja koji je bolje plasiran. Ako u konačnom poretku nema razlike između dva natjecatelja oklade podliježu povratu.
 3. Konačni poredak natjecatelja se određuje prema rezultatima objavljenima na kraju utrke. Kladionica ne uzima u obzir kasnije diskvalifikacije i posljedične promjene poretka u kasnijim službenim rezultatima.
 4. Zabranjeno je uključivanje međusobno vezane oklade u kombinacijski ili sistemski listić. Ako su dvije ili više vezanih oklada uključene u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera kladionice.

Ragbi

 1. Oklade na ragbi utakmice uključuju samo regularno vrijeme (80min + sudačka nadoknada) osim ako nije drugačije navedeno u pravilima
 2. Igrač može postaviti hendikep oklade na broj poena ekipa u utakmici i na pobjednika utakmice. Ako je,nakon dodavanja hendikepa, rezultat izjednačen oklade podliježu povratu i isključuju se iz kombinacijskih i sistemskih listića.
 3. Igrač može postaviti oklade na zbroj poena utakmice. Ako je zbroj jednak navedenoj vrijednosti oklade podliježu povratu.

Rukomet

 1. Kladionica u ponudi ima oklade na pobjednika utakmice s i bez hendikepa.. Oklade se prihvaćaju samo na regularno vrijeme osim ako je drugačije navedeno u ponudi.
 2. Kladionica u ponudi ima i oklade na ukupan zbroj poena u utakmici. Ako je konačni zbroj jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 3. U ponudi također postoje i oklade na ukupan zbroj poena ekipa. Ako je zbroj poena jednak vrijednosti oklade koja je u ponudi oklade podliježu povratu.
 4. Ako je u utakmici primijenjeno pravilo “Mercy rule” (npr ekipa vodi s 15 razlike na poluvremenu) oklade se obračunavaju prema rezultatu utakmice.

Rukomet na pijesku

Oklade na ovaj sport uključuju samo regularno vrijeme, bez produžetaka osim ako se ne naglasi drugačije.
Produžetak nema utjecaja na rezultate 2. poluvremena i ne računa se pod 2. poluvrijeme pri obračunu oklada.
Svi ishodi se određuju prema statistici službenih stranica liga i turnira i potvrđuju se snimkama utakmica ukoliko su dostupne. Ako se statistika Kladionice (bazirana na prijenosu uživo) ne poklapa sa statistikom službenih stranica lige ili turnira oklade će biti obrađene prema statistikama Kladionice.
Ako je utakmica prekinuta i nije nastavljena unutar 25 sati od početka sve oklade na ovu utakmicu podliježu povratu osim oklada koje su već jednoznačno određene.
Ako je utakmica odgođena za termin kraći od 25 sati oklade ostaju važeće, u protivnom podliježu povratu.

U ponudi rukometa na pijesku nalaze se sljedeće oklade:

 1. Pobjednik
  Igrač predviđa pobjednika dvoboja. Oklade uključuju samo regularno vrijeme, produžeci se ne uzimaju u obzir pri obrađivanju oklada.
 2. Zbroj
  Ako je zbroj poena u utakmici jednak postavljenoj vrijednosti zbroja oklade na zbroj poena podliježu povratu. Isto vrijedi i za zbrojeve igrača/ekipa.
 3. Zbroj igrača/ekipe
  Ako je broj golova ekipe jednak postavljenoj vrijednosti zbroja oklade na zbroj poena ekipe podliježu povratu.
 4. Hendikep
  Ako je, nakon primjene hendikepa, rezultat neriješen oklade podliježu povratu, nevezano s vremenom postavljanja oklada.
 5. Koja ekipa postiže prvi gol?
  Igrač predviđa koja će ekipa postići prvi gol. Ako ekipa postigne autogol prvi gol se pripisuje protivničkoj ekipi. Ako utakmica završi bez golova, 0:0, oklada je izgubljena
 6. Koja ekipa postiže posljednji gol?
  Igrač predviđa koja će ekipa postići posljednji gol. Oklade uključuju samo regularno vrijeme. Produžeci se ne uzimaju u obzir.
 7. Tko prvi postiže 5 (10, 15, 20) golova u utakmici?
  Igrač predviđa koja ekipa će prva postići određeni broj golova. Ako na utakmici niti jedna ekipa nije postigla navedeni broj golova oklade podliježu povratu.
 8. Dvostruka šansa
  Mogući su sljedeći ishodi:
  1X - ako utakmica završi pobjedom domaćina ili neriješeno oklada je dobitna
  X2 - ako utakmica završi pobjedom gosta ili neriješeno oklada je dobitna
  12 - ako utakmica završi pobjedom domaćina ili gosta oklada je dobitna
 9. Poluvrijeme/Kraj
  Igrač predviđa ishod na poluvremenu i na kraju utakmice. Rezultat prvog poluvremena je naveden prvi dok je rezultat na kraju utakmice naveden drugi. (1, X, 2)
 10. Poluvrijeme s više golova
  Ako je u oba poluvremena postignut jednak broj golova oklade podliježu povratu
 11. Par/Nepar
  Ako je zbroj 0, dobitne su oklade na par. Isto vrijedi i za par/nepar po ekipama.

Sepak Takraw

Igrač može postavljati oklade na pobjednika meča/seta, zbroj poena meča/seta, hendikep meča/seta i na tko prvi dolazi do N poena u meče/setu.

Hendikep i zbroj oklade se obrađuju prema broju poena ostvarenih u meču/setu.
Ako meč ne započne na vrijeme naznačeno u ponudi ili je odgođen sve oklade vrijede do kraja turnira.
Ako ekipa ili natjecatelj preda meč prije početka meča sve oklade podliježu povratu.
Ako meč nije završen iz bilo kojeg razloga oklade na ishode koji su jednoznačno određeni do prekida meča ostaju važeće, ostale oklade podliježu povratu.
Ako je jedan od natjecatelja zamijenjen drugim sve oklade podliježu povratu.

Sinkronizirano plivanje

 1. Samo se službeni rezultati objavljeni nakon natjecanja od strane organizatora natjecanja smatraju valjanima. Rezultati koji su kasnije izmijenjeni ili poništeni kao rezultat prigovora, doping testa i sl. ne mogu biti osnova za ponovni obračun ili promjenu obračuna oklade.
 2. Duel natjecatelja. Igrač predviđa koji od dva navedena natjecatelja će završiti bolje plasiran na kraju natjecanja. Ako oba natjecatelja ne budu imali zabilježen rezultat ili ne završe natjecanje oklade podliježu povratu. Ako oba natjecatelja budu eliminirani u ranijem stadiju natjecanja (npr prije finala) pobjednikom se proglašava natjecatelja koji je bolje plasiran. Ako u konačnom poretku nema razlike između dva natjecatelja oklade podliježu povratu.
 3. Konačni poredak natjecatelja se određuje prema rezultatima objavljenima na kraju utrke. Kladionica ne uzima u obzir kasnije diskvalifikacije i posljedične promjene poretka u kasnijim službenim rezultatima.
 4. Zabranjeno je uključivanje međusobno vezane oklade u kombinacijski ili sistemski listić. Ako su dvije ili više vezanih oklada uključene u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera kladionice.

Skvoš

 1. Ako je utakmica otkazana zbog predaje, diskvalifikacije ili nekog drugog razloga prije početka meča sve oklade na događaj podliježu povratu.
 2. Ako je vrijeme početka pomaknuto ili je događaj odgođen sve oklade ostaju važeće do odigravanja meča ali ne duže od 25 sati od početno postavljenog vremena početka..
 3. Ako je jedan od sudionika meča zamijenjen drugim prije početka meča sve oklade podliježu povratu.
 4. Meč se smatra igranim od trenutka postizanja prvog poena u meču. Ako prvi poen u meču nije postignut meč se smatra neodigranim.
 5. Ako je meč započeo ali je prekinut u prvom setu zbog predaje/diskvalifikacije i sl. oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni podliježu povratu.
 6. Ako je meč odgođen ili prekinut sve oklade osim jednoznačno određenih (za prekinute mečeve) podliježu povratu. Ako je meč prekinut zbog ozljede ili diskvalifikacije što rezultira prolaskom u sljedeći stadij natjecanja oklade na prolazak ostaju važeće. Oklade na ishode setova koji nisu odigrani podliježu povratu.
 7. U setu prekinutog događaja zbroj poena u setu određuje se prema minimalnom broju poena potrebnih za kraj seta od trenutka prekida. Ukupni zbroj poena u meču određuje se zbrajanjem minimalnog broja poena potrebnih za kraj meča od trenutka prekida i do sada odigranih poena. Hendikep oklade seta i meča obračunavaju se na isti način.
  primjer:
  Meč je prekinut pri rezultatu 8:5 u 4. setu. Igrač2 je predao.
  Igrač1 - Igrač2 2:1 (11:9, 12.14, 11:7, 8:5)
  Minimum zbroj meča = 80 (64 već odigrana poena + 16 minimalnih poena u 4. setu)
  Minimum zbroj Igrač1 = 42
  Minimum zbroj Igrač2 = 35
  Prema tome oklade se obračunavaju ovako:
  Meč:
  Pobjednik: Igrač1 - dobitno, Igrač2 - gubitno
  Par/nepar - povrat
  Točan rezultat: 3:0, 0:3, 1:3 - gubitno, 3:1, 3:2, 2:3 - povrat
  Zbroj poena: oklade na vrijednosti ispod 80 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 80 podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 42 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 42 podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 35 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 35 podliježu povratu.
  Hendikep setova: oklade na “-2,5/+2,5”, “+1,5/-1,5”, “+2,5/-2,5” ostaju važeće. Oklade na “-1,5/+1,5” podliježu povratu.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalne razlike su
  a) 3:2 (11:9, 12:14, 11:7, 8:11, 11:0) Igrač1 pobjeđuje s 12 poena razlike
  b) 2:3 (11:9, 12:14, 11:7, 8.11, 0:11) Igrač2 pobjeđuje s 10 poena razlike
  Prema ovome ishodi hendikepa od “-11,5/+11,5” do “+9,5/-9,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće

  Oklade na prekinuti 4. set:
  Pobjednik seta: povrat
  Zbroj: Minimalan broj poena potrebnih za kraj seta je 16. Oklade na vrijednosti ispod 16 ostaju važeće. Oklade na vrijednosti iznad 16 podliježu povratu.
  Hendikep: Ishodi na hendikepe “-5,5/+5,5” do “+2,5/-2,5” ne mogu se odrediti te oklade podliježu povratu. Svi ostali hendikepi ostaju važeći.
  Zbroj poena Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 8 ostaju važeće, ostale oklade podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 5 ostaju važeće, ostale oklade podliježu povratu.

  Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:
  Puni meč:
  Pobjednik meča: tko pobjeđuje u meču
  Točan rezultat: točan broj setova koji osvaja svaki igrač
  Zbroj: ukupan broj poena odigranih u meču
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač Hendikep setova: hendikep oklada na broj osvojenih setova pojedinog igrača
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena biti paran ili neparan

  Set:
  Pobjednik seta: tko osvaja pojedini set
  Zbroj: koliko poena će biti odigrano u setu
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač u setu
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača u setu
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena u setu biti paran ili neparan
  Utrka do “n” poena: tko će prvi doći do “n” poena
  Tko osvaja n-ti poen: tko osvaja pojedini poen u setu (npr. 3. 5. 7. poen) Tko će voditi nakon “n” poena: koji igrač/ekipa će biti u vodstvu nakon n-tog odigranog poena.

Snooker i srodni sportovi

 1. Ako meč započne ali ne završi iz bilo kojeg razloga, oklade na frejmove čiji su ishodi određeni ostaju važeće. Sve ostale oklade podliježu povratu
 2. Ako meč započne ali iz bilo kojeg razloga se ne završi natjecatelj koji se kvalificirao u sljedeći stadij natjecanja se proglašava pobjednikom. Oklade na frejmove koji su određeni prije prekida ostaju važeće. Ostale oklade podliježu povratu. Oklade na “pobjednik sljedećeg frejma” podliježu povratu ukoliko frejm nije dovršen.

Stolni tenis

 1. Ako je utakmica otkazana zbog predaje, diskvalifikacije ili nekog drugog razloga prije početka meča sve oklade na događaj podliježu povratu.
 2. Ako je vrijeme početka pomaknuto ili je događaj odgođen sve oklade ostaju važeće do odigravanja meča ali ne duže od 25 sati od početno postavljenog vremena početka..
 3. Ako je jedan od sudionika meča zamijenjen drugim prije početka meča sve oklade podliježu povratu.
 4. Meč se smatra igranim od trenutka postizanja prvog poena u meču. Ako prvi poen u meču nije postignut meč se smatra neodigranim.
 5. Ako je meč započeo ali je prekinut u prvom setu zbog predaje/diskvalifikacije i sl. oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni podliježu povratu.
 6. Ako je meč započeo ali je prekinut nakon prvog seta zbog predaje/diskvalifikacije i sl oklade na pobjednika meča ostaju važeće. Oklade postavljene na jednoznačno određene ishode do trenutka prekida također ostaju važeće. Oklade postavljene na neodređene (neodigrane) ishode podliježu povratu.
  Oklade na ishode setova koji nisu završeni također podliježu povratu.
  U setu prekinutog događaja zbroj poena u setu određuje se prema minimalnom broju poena potrebnih za kraj seta od trenutka prekida. Ukupni zbroj poena u meču određuje se zbrajanjem minimalnog broja poena potrebnih za kraj meča od trenutka prekida i do sada odigranih poena. Hendikep oklade seta i meča obračunavaju se na isti način.

  primjer:
  Meč je prekinut pri rezultatu 8:5 u 4. setu. Igrač2 je predao.
  Igrač1 - Igrač2 2:1 (11:9, 12.14, 11:7, 8:5)
  Minimum zbroj meča = 80 (64 već odigrana poena + 16 minimalnih poena u 4. setu)
  Minimum zbroj Igrač1 = 42
  Minimum zbroj Igrač2 = 35
  Prema tome oklade se obračunavaju ovako:
  Meč:
  Pobjednik: Igrač1 - dobitno, Igrač2 - gubitno
  Par/nepar - povrat
  Točan rezultat: 3:0, 0:3, 1:3 - gubitno, 3:1, 3:2, 2:3 - povrat
  Zbroj poena: oklade na vrijednosti ispod 80 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 80 podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 42 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 42 podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 35 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 35 podliježu povratu.
  Hendikep setova: oklade na “-2,5/+2,5”, “+1,5/-1,5”, “+2,5/-2,5” ostaju važeće. Oklade na “-1,5/+1,5” podliježu povratu.
  Hendikep: u ovom primjeru maksimalne razlike su
  a) 3:2 (11:9, 12:14, 11:7, 9:11, 11:0) Igrač1 pobjeđuje s 13 poena razlike
  b) 2:3 (11:9, 12:14, 11:7, 8.11, 0:11) Igrač2 pobjeđuje s 10 poena razlike
  Prema ovome ishodi hendikepa od “-12,5/+12,5” do “+9,5/-9,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale oklade na hendikepe koji nisu u ovom intervalu ostaju važeće

  Oklade na prekinuti 4. set:
  Pobjednik seta: povrat
  Zbroj: Minimalan broj poena potrebnih za kraj seta je 16. Oklade na vrijednosti ispod 16 ostaju važeće. Oklade na vrijednosti iznad 16 podliježu povratu.
  Hendikep: Ishodi na hendikepe “-5,5/+5,5” do “+2,5/-2,5” ne mogu se odrediti te oklade podliježu povratu. Svi ostali hendikepi ostaju važeći.
  Zbroj poena Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 8 ostaju važeće, ostale oklade podliježu povratu.
  Zbroj poena Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 5 ostaju važeće, ostale oklade podliježu povratu.
 7. Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:
  Puni meč:
  Pobjednik meča: tko pobjeđuje u meču
  Točan rezultat: točan broj setova koji osvaja svaki igrač
  Zbroj: ukupan broj poena odigranih u meču
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač Hendikep setova: hendikep oklada na broj osvojenih setova pojedinog igrača
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena biti paran ili neparan

  Set:
  Pobjednik seta: tko osvaja pojedini set
  Zbroj: koliko poena će biti odigrano u setu
  Zbroj igrača/ekipe: ukupan broj poena koji je osvojio pojedini igrač u setu
  Hendikep: hendikep oklada na broj osvojenih poena pojedinog igrača u setu
  Par/Nepar: hoće li ukupan broj odigranih poena u setu biti paran ili neparan
  Utrka do “n” poena: tko će prvi doći do “n” poena
  Tko osvaja n-ti poen: tko osvaja pojedini poen u setu (npr. 3. 5. 7. poen)
  Tko će voditi nakon “n” poena: koji igrač/ekipa će biti u vodstvu nakon n-tog odigranog poena.

Streličarstvo

 1. Kladionica u ponudi ima oklade na pobjednika događaja (serije), hendikep događaja (serije) te okladu “Tko će prvi stići do n poena” u događaju (seriji)
 2. Duel natjecatelja. Pri postavljanju oklada na ovu ponudu Igrač predviđa koji sportaš će imati bolji rezultat u stadiju natjecanja koje je u ponudi.
 3. Sve oklade postavljene na ukupnog pobjednika natjecanja ostaju valjane. U događaju koji je započeo, a nije završen iz nekog razloga, ishodi odlučeni prije zaustavljanja događaja će biti obrađen dok ostale oklade podliježu povratu.
 4. Ako je jedan od natjecatelja zamijenjen prije početka događaja (serije) oklade na taj događaj podliježu povratu

Šah

 1. Igrač može postaviti oklade na ishode (pobjeda, neriješeno, poraz, dvostruka šansa 1X, 12, X2) na jednog od natjecatelja te oklade na hendikep.
 2. U nekim slučajevima Igrač se može kladiti i na broj poteza koje je natjecatelj povukao u dvoboju (zbroj). Ako je broj poteza jednak zadanoj vrijednosti oklade podliježu povratu. Broj poteza u dvoboju određuje se prema broju poteza koje je povukao natjecatelj s bijelim figurama.
 3. Ako jedan od natjecatelja preda meč ili bude diskvalificiran prije početka meča sve oklade podliježu povratu i isključuju se iz kombinacijskih i sistemskih listića.

Tenis

 1. Ako je jedan od sudionika meča zamijenjen drugim prije početka meča sve oklade podliježu povratu (osim oklada na ekipna natjecanja). Za ekipna natjecanja, ako je jedan ili više natjecatelja zamijenjeno iz bilo kojeg razloga oklade na pobjedu ekipe ostaju važeće.
 2. Meč se smatra igranim od trenutka postizanja prvog poena u meču. Ako prvi poen u meču nije postignut meč se smatra neodigranim.
 3. Oklade ostaju važeće i ako se dogodi nešto od sljedećeg:
  - promjena podloge - promjena mjesta odigravanja i/ili - promjena s dvoranske podloge na vanjsku i obratno
 4. Pobjednik turnira. Oklade se prihvaćaju uz uvjet da je natjecatelj nastupio na turniru. Ako natjecatelj odustane od turnira prije početka prvog meča turnira oklade na tog natjecatelja podliježu povratu. Ako natjecatelj preda meč ili bude diskvalificiran nakon početka prvog meča turnira turnirske oklade na tog natjecatelja ostaju važeće.
 5. Ako natjecatelj preda ili bude diskvalificiran tijekom teniskog meča slijedi:
  5.1. Ako je meč prekinut prije kraja prvog seta sve oklade na pobjednika meča/seta kao i Točan rezultat, Par/nepar, Hendikep gemova, Zbroj gemova, Zbroj gemova igrača, oklade “Uživo” koje nisu jednoznačno određene podliježu povratu.
  Sve oklade na ishode koji su određeni prije prekida ostaju važeće i dobitci će biti isplaćeni.
  primjer:
  Meč na 2 dobivena seta, tie break moguć u svim setovima.
  Meč je prekinut na 4:3 u 1. setu. Predao Igrač1.
  Igrač1 - Igrač2 0:0 (4:3)
  Minimum zbroj meča = 15 (6:3, 6:0)
  Minimum zbroj gemova Igrač1 = 4
  Minimum zbroj gemova Igrač2 = 3
  prema ovome oklade se obrađuju ovako:
  Meč:
  Pobjednik: Igrač1 - povrat, Igrač2 - povrat
  Par/nepar - povrat
  Točan rezultat: 2:0, 0:2, 2:1, 1:2 - povrat
  Zbroj gemova. Oklade na vrijednosti ispod 15 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 15 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 4 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 4 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 3 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 3 podliježu povratu.
  Hendikep setova: hendikep oklade od “-1,5/+1,5” do “+1,5/-1,5” podliježu povratu
  Hendikep gemova: u ovom primjeru najveće moguće razlike su:
  a) 2:1 (6:7, 6:0, 6:0) - Igrač1 pobjeđuje s razlikom 11 gemova
  b) 1:2 (7:6, 0:6, 0:6) - Igrač2 pobjeđuje s razlikom 11 gemova prema tome ishodi na vrijednosti hendikepa u intervalu “-10,5/+10,5” do “10,5/-10,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.

  Oklade na prekinuti 1. set:
  Pobjednik - povrat
  Zbroj gemova: Minimalan zbroj poena za završiti set je 9 (6:3). Oklade na vrijednosti zbroja ispod 9 ostaju važeće. Oklade na vrijednosti zbroja iznad 9 podliježu povratu.
  Hendikep: Najveće moguće razlike u setu su:
  a) 6:3 - Igrač1 pobjeđuje s 3 gema razlike
  b) 4:6 - Igrač2 pobjeđuje s 2 gema razlike
  Prema tome ishodi hendikepa od “-2,5/+2,5” do “+1,5/-1,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.
  Zbroj gemova Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 4 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 4 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 3 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 3 podliježu povratu.
  Točan rezultat u setu: oklade na ishode koji su jednoznačno određeni prije prekida (6:0, 6:1, 6:2, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni prije prekida podliježu povratu.

  5.2. Ako je meč prekinut nakon prvog seta oklade ostaju važeće.
  Sve oklade na prvi set ostaju važeće i obrađuju se prema pravilima. Oklade na drugi set i oklade na meč obrađuju se ovisno o situaciji.
  Natjecatelj koji se kvalificira u idući stadij natjecanja je pobjednik.
  Primjer:
  Meč na 2 dobivena seta, tie break moguć u svim setovima.
  Meč je prekinut pri rezultatu 4:4 u drugom setu
  Igrač1 je predao meč
  Igra1 - Igrač2 1:0 (7:6, 4:4)
  Minimum gemova u meču = 23 (7:6, 6:4)
  Minimum zbroj gemova Igrač1 = 11
  Minimum zbroj gemova Igrač2 = 10
  prema ovome oklade se obrađuju ovako:
  Meč:
  Pobjednik: Igrač1 - gubitno, Igrač2 - dobitno
  Par/nepar - povrat
  Točan rezultat: 0:2 - gubitno, 2:0, 2:1, 1:2 - povrat
  Zbroj gemova. Oklade na vrijednosti ispod 23 ostaju važeće, oklade na vrijednosti iznad 23 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 11 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 11 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 10 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 10 podliježu povratu.
  Hendikep setova: hendikep oklade “+1,5/-1,5” ostaju važeće, “-1,5/+1,5” podliježu povratu.
  Hendikep gemova: u ovom primjeru najveće moguće razlike su:
  a) 2:1 (7:6, 6:7, 6:0) - Igrač1 pobjeđuje s razlikom 6 gemova
  b) 1:2 (7:6, 4:6, 0:6) - Igrač2 pobjeđuje s razlikom 7 gemova
  Prema tome ishodi hendikepa od “-5,5/+5,5” do “+6,5/-6,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.

  Oklade na prekinuti 2. set:
  Pobjednik - povrat
  Zbroj gemova: Minimalan zbroj poena za završiti set je 10 (6:4). Oklade na vrijednosti zbroja ispod 10 ostaju važeće. Oklade na vrijednosti zbroja iznad 10 podliježu povratu.
  Hendikep: Najveće moguće razlike u setu su:
  a) 6:4 - Igrač1 pobjeđuje s 2 gema razlike
  b) 4:6 - Igrač2 pobjeđuje s 2 gema razlike
  Prema tome ishodi hendikepa od “-1,5/+1,5” do “+1,5/-1,5” ne mogu se odrediti i oklade podliježu povratu. Ostale hendikep oklade koje nisu u ovom intervalu ostaju važeće.
  Zbroj gemova Igrač1: oklade na vrijednosti ispod 4 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 4 podliježu povratu.
  Zbroj gemova Igrač2: oklade na vrijednosti ispod 4 ostaju važeće, Oklade na vrijednosti iznad 3 podliježu povratu.
  Točan rezultat u setu: oklade na ishode koji su jednoznačno određeni prije prekida (6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6) ostaju važeće. Oklade na ishode koji nisu određeni prije prekida podliježu povratu.

  5.3. Ako je u natjecatelj predao meč ili je diskvalificiran, oklade na Prematch ponudu:
  a) obrađuju se prema 5.1. & 5.2.
  b) oklade na “zbroj set lopti u 1. setu”, “tie-break u setu”, “zbroj set lopti u 2. setu”, “tie-break u meču”, “zbroj asova”, “zbroj dvostrukih pogrešaka”, “zbroj meč lopti”, “prva dvostruka pogreška”, “prvi oduzeti servis u meču”, “prvi as” se obrađuju prema ishodima u meču. Ako ishod nije određen prije prekida, oklade podliježu povratu.
  c) oklade na “postotak 1. servisa”, “prosječna brzina 1. servisa(km/h)”, “prosječna brzina 2. servisa(km/h)”, “osvaja meč nakon protivnikove meč lopte”, “postotak osvojenih prvih servisa”, “postotak osvojenih drugih servisa” podliježu povratu
 6. Ako je promijenjen format meča (broj setova 2 ili 3 dobivena) oklade na pobjednika meča, seta i oklade koje su jednoznačno određene obrađuju se prema rezultatu meča. Ostale oklade se obrađuju s koeficijentom 1.00. Ako je format seta promijenjen (na Fast4 i obratno) oklade na pobjednika meča, seta, hendikepe setova, pobjednika gema i oklade koje su jednoznačno određene obrađuju se prema rezultatu meča. Ostale oklade obrađuju se s koeficijentom 1,00.
 7. Parovi. Ako je navedena postava para i jedan od natjecatelja je promijenjen oklade podliježu povratu. Ako postava para nije navedena oklade ostaju važeće.
 8. Super tie-break je set koji se igra na poene.
 9. Zabranjeno je kladiti se na više ishoda istog meča u kombinacijskim i sistemskim listićima čak i ako nisu u direktnoj korelaciji. Ako su u nekom slučaju dva ishoda iste utakmice uključena u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera Kladionice
 10. Ako je meč prekinut, nije završen istog dana ili odgođen oklade na taj meč ostaju važeće do kraja turnira, kraja meča ili moguće predaje jednog od sudionika. Iznimka navedenim slučajevima su egzibicije i prijateljski mečevi bez ždrijeba i poretka i ako na službenim stranicama turnira nije navedeno hoće li se meč završiti. U tim slučajevima oklade se obrađuju prema rezultatu u vremenu prekida.
 11. Svi rezultati i statistike se uzimaju sa službenih stranica turnira.
 12. Igrači se mogu kladiti na sljedeću ponudu:
  Pobjednik - tko osvaja meč
  Točan rezultat - točan broj setova koji osvaja svaki igrač/par
  Pobjednik seta - tko osvaja set
  Tie-break u setu - da/ne. Hoće li u setu biti odigran tie-break.
  Tie-break u meču - da/ne. Hoće li u meču biti odigran tie-break.
  Par/nepar - Hoće li ukupan broj odigranih gemova u meču biti paran ili neparan
  Hendikep gemova - oklada na razliku gemova u setu ili meču
  Zbroj gemova - ukupni broj odigranih gemova u setu ili meču
  Zbroj gemova igrača - broj gemova koje osvaja pojedini igrač
  Zbroj asova - ukupni broj asova u meču
  Zbroj dvostrukih pogrešaka - ukupni broj dvostrukih pogrešaka u meču
  Zbroj meč lopti - ukupni broj meč lopti u meču
  Zbroj set lopti - ukupni broj set lopti u setu
  Postotak prvog servisa - igrač predviđa postotak ispravnih prvih servisa natjecatelja. Oklade se obračunavaju prema službenim rezultatima ATP&WTA kao i prema službenim stranicama turnira gdje se ishod zaokružuje do najbližeg cijelog broja.
  primjer:
  64,35 se zaokružuje na 64, 80,5 se zaokružuje na 81
  Najveća brzina servisa (km/h) - najveća izmjerena brzina servisa u meču
  Osvaja meč asom - posljednji poen u meču je as
  Prva dvostruka pogreška - tko će napraviti prvu dvostruku pogrešku u meču
  Prvi oduzeti servis u meču - tko prvi oduzima protivnikov servis
  Prvi as - tko prvi servira as u meču
  Prosječna brzina 1. servisa (km/h) - kolika je prosječna brzina 1. servisa natjecatelja (km/h)
  Prosječna brzina 2. servisa (km/h) - kolika je prosječna brzina 2. servisa natjecatelja (km/h)
  Prvi servira - koji natjecatelj će prvi servirati
  Osvaja meč nakon protivnikove meč lopte - hoće li natjecatelj osvojiti meč nakon što je protivnik imao meč loptu.
  Postotak osvojenih 1. servisa - postotak osvojenih poena nakon ubačenog 1. servisa
  Postotak osvojenih 2. servisa - postotak osvojenih poena nakon ubačenog 2. servisa
  Pobjednik gema - tko osvaja navedeni gem
  Izjednačenje u gemu - hoće li u navedenom gemu biti 40:40 (izjednačenje)
  Točan rezultat u gemu - točan rezultat u navedenom gemu
  Utrka do “N” gemova - tko će prvi doći do “N” osvojenih gemova
  Točan rezultat u setu - točan broj gemova u setu koji osvaja svaki igrač/par
  Pobjednik tie-breaka - tko osvaja tie-break
  Točan rezultat u tie-breaku - točan broj poena u tie-breaku koji osvaja svaki igrač/par
  Par/nepar u tie-breaku - hoće li broj poena u tie-breaku biti para ili neparan

Umjetnička gimnastika

 1. Samo se službeni rezultati objavljeni nakon natjecanja od strane organizatora natjecanja smatraju valjanima. Rezultati koji su kasnije izmijenjeni ili poništeni kao rezultat prigovora, doping testa i sl. ne mogu biti osnova za ponovni obračun ili promjenu obračuna oklade.
 2. Duel natjecatelja. Igrač predviđa koji od dva navedena natjecatelja će završiti bolje plasiran na kraju natjecanja. Ako oba natjecatelja ne budu imali zabilježen rezultat ili ne završe natjecanje oklade podliježu povratu. Ako oba natjecatelja budu eliminirani u ranijem stadiju natjecanja (npr prije finala) pobjednikom se proglašava natjecatelja koji je bolje plasiran. Ako u konačnom poretku nema razlike između dva natjecatelja oklade podliježu povratu.
 3. Konačni poredak natjecatelja se određuje prema rezultatima objavljenima na kraju utrke. Kladionica ne uzima u obzir kasnije diskvalifikacije i posljedične promjene poretka u kasnijim službenim rezultatima.
 4. Zabranjeno je uključivanje međusobno vezane oklade u kombinacijski ili sistemski listić. Ako su dvije ili više vezanih oklada uključene u kombinacijski ili sistemski listić oklade podliježu povratu čak i ako su ranije prihvaćene od softvera kladionice.

Vaterpolo

 1. Sve oklade se prihvaćaju na regularno vrijeme određeno pravilima turnira, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Oklade na prolazak u sljedeći stadij su iznimka ovog pravila
 2. Ako se utakmica prekine, oklade na jednoznačno određene ishode ostaju važeće. Sve ostale oklade podliježu povratu

Zimski sportovi

 1. Pobjednik utrke. Natjecatelj koji završi utrku kao prvi prema službenim rezultatima se proglašava pobjednikom utrke. Oklade na natjecatelje koji nemaju zabilježen rezultat u službenom poretku podliježu povratu.
 2. Duel natjecatelja. Igrač predviđa koji će od dva navedena natjecatelja završiti bolje plasiran u natjecanju. Natjecatelj koji prema službenim rezultatima završi bolje plasiran proglašava se pobjednikom. Ako niti jedan natjecatelj ne završi s plasmanom ili ne završi natjecanje zbog diskvalifikacije ili neuspjeha da dovrši natjecanje oklade podliježu povratu. Ako oba natjecatelja odustanu prije kraja(ispadnu nakon 1. serije i sl.) pobjednik je onaj s boljim rezultatom. Ako natjecatelji završe s jednakim rezultatom oklade podliježu povratu i isključuju se iz kombinacijskih i sistemskih oklada. Ako oba natjecatelja završe u različitim stadijima pobjednik je onaj koji je završio u kasnijem stadiju.
 3. Konačni poredak natjecatelja se određuje prema rezultatima objavljenima na kraju utrke. Kladionica ne uzima u obzir kasnije diskvalifikacije i posljedične promjene poretka u kasnijim službenim rezultatima.
 4. U ponudi se nalazi i oklada “ukupan broj promašaja” u biatlonu. Ako je zbroj jednak ponuđenoj vrijednosti oklade podliježu povratu
 5. Ako je natjecanje (vožnja, serija disciplina) odgođena ili otkazan iz bilo kojeg razloga sve oklade ostaju važeće do kraja turnira kojeg su dio (SP, EP, OI i sl). Ako je natjecanje (vožnja, serija disciplina) odgođena i neće se održati do kraja turnira oklade podliježu povratu.
 6. Ako je utrka prekinuta i nastavljena na drugoj stazi sve oklade postavljene na utrku osim onih s jednoznačno određenim ishodima podliježu povratu.
 7. Ako je u događaju promijenjena duljina utrke, broj rundi ili mjesto održavanja oklade na natjecanje podliježu povratu.

PRAVILA VIRTUALNIH SPORTOVA

Virtual football league (VFL)

U VFL se natječe 16 ekipa. Profili virtualnih igrača bazirani su na profilima današnjih svjetskih nogometnih zvijezda. Značajke igre bazirane su na statistikama međunarodnih utakmica i uključuju razne faktore koji mogu utjecati na utakmicu, vremenski uvjeti, sudačke pogreške motivacija ekipe i sl. Kao i u nogometnim utakmicama ishod se određuje prema rezultatu prikazanom na semaforu na kraju utakmice i na njega ne utječu sudačke pogreške ili prigovori. Klađenje na VFL je odličan način testiranja Vašeg poznavanja nogometa kao i dodatan način zarade.

Utakmice su modelirane umjetnom inteligencijom razvijenom od strane nezavisne međunarodne kompanije Sportradar. Ishodi događaja ovise o faktorima koji su poznati Igračima (taktike ekipa, forma, motivacija za utakmicu prema poziciji ekipe u ligi, odnosi između ekipa, pojedinačna statistika igrača) i na vjerojatnosti koju određuje Sportradarov generator slučajnih brojeva. Ovaj generator je dobio sve potrebne međunarodne licence i garantira 100% transparentnost i slučajnost.

Kako se kladiti na VFL

VFL se sastoji od 16 ekipa koji igraju kontinuirane sezone. Svaka sezona traje 141 minutu i podijeljena je u 30 kola (domaće i gostujuće utakmice). U jednom kolu igra se 8 utakmica. Igrač može birati između svih 8 kola trenutnog kola ili pratiti samo jednu utakmicu. Svaka utakmica traje 4 minute i 35 sekundi.
Svaka utakmica sadrži:
- period prije utakmice
- 1. poluvrijeme
- 2. poluvrijeme
- period nakon utakmice
Period prije utakmice traje 60 sekundi. Trajanje svakog poluvremena je 45 minuta kao i u pravom nogometu no Igrač vidi samo sažetke u trajanju 1 minute 30 sekundi. Pauza između poluvremena traje 10 sekundi. Period na kraju svake utakmice traje 10 sekundi. Na kraju svakog kola je 15 sekundi period koje zaključuje utakmicu

VFL Ponuda

Oklade se prihvaćaju na sve utakmice tekuće sezone. U svakom kolu prikazane su sve utakmice s pripadajućim koeficijentima. Oklade na VFL utakmice prihvaćaju se do 10 sekundi prije početka utakmice. Nakon tog roka oklade se ne prihvaćaju.

Dostupne su sljedeće oklade:
- Rezultat utakmice (1, X, 2)
- Hendikep
- 1. poluvrijeme (1, X, 2)
- Zbroj (više, manje)
- Točan rezultat (0:0 do 3:3, ostali)
- Tko postiže 1. gol (1, X-nitko, 2)
Da bi se kladili na VFL
1. Idi na “virtualni sportovi”
2. Odaberi utakmicu.
3. Odaberi ishod ili više njih klikom na koeficijente
4. Uzmi svoj dobitak za točnu prognozu

Virtual tennis open (VTO)

Kako igrati

VTO pruža Igračima mogućnost non-stop klađenja i zarade pravog novca. 2 nokaut turnira se održavaju paralelno i bez prestanka. Svaki turnir se sastoji od 4 stadija. U prvom stadiju nastupa 16 natjecatelja a stadiji su ⅛ finala, ¼ finala, ½ finala i finale. Da bi osigurali dovoljno vremena za postavljanje oklada, grafičko sučelje (GUI) varira među rundama 2 turnira. To znači da jedan stadij turnira na travnatoj podlozi nastavlja rundom turnira na tvrdoj podlozi i obratno. Oklade se mogu postavljati na sljedeći stadij natjecanja.

Informacije o turniru

Zbog paralelnog prikaza dva turnira, jedan kompletan turnir traje 25 min i 30 sec. Turnir se sastoji od Uvoda (15 sec prije početka turnira), stadiji (3 min i 30 sec po stadiju) i proslavu (15 sec na kraju turnira).

Informacije o stadijima

Pojedini stadij traje 3 min i 30 sec. Svi mečevi dostupni su u prijenosu a Igrači sami mogu birati koji meč će gledati.

Klađenje

Oklade se mogu postavljati do 10 sekundi prije početka turnira. Oklade se prihvaćaju na gemove, setove i meč. Ponuda je otvorena do 3 min 30 sec do prije meča (oklade na idući stadij turnira na travi u ponudi su dok traje meč turnira na tvrdoj podlozi i obratno)

Dostupna ponuda

Ponuda na gemove:
- Pobjednik 1. gema u 1. setu (1- domaćin, 2 - gost)
- Rezultat 1. gema 1. seta. (gem-0, gem-15, gem-30, gem-40 - 0-gem, 15-gem, 30-gem, 40-gem)
Ponuda na setove
- Pobjednik 1. seta. (1- domaćin, 2 - gost)
- Točan rezultat 1. seta (6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 7.5, 7:6 - 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6, 5.7, 6:7)
- Zbroj gemova u 1. setu (više/manje, 3 različite opcije)
- Zbroj gemova u 1. setu par/nepar
Ponuda na meč
- Pobjednik (1- domaćin, 2 - gost)
- Točan rezultat (u setovima, na 2 dobivena) (2:0, 2:1 - 0:2, 1:2)
- Zbroj gemova u meču (više/manje, 1 opcija)

Razno

Svi mečevi se mogu gledati preko izvođača medija u internet pretraživaču. Moguće je mijenjati prijenose tijekom stadija ili gledati samo jedan meč iz tog stadija natjecanja. Simulacije mečeva izvode se kombinacijom umjetne inteligencije i nezavisnog generatora brojeva. VTO profili natjecatelja (fitnes, statistika posljednjih mečeva i sl. ) bazirani su na statistikama profesionalnih tenisača.

OSTALI DOGAĐAJI

E-Futsal

 1. E-Nogomet turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri Fifa (Volta mode), izdavača Electronic Arts.
 2. Natjecanja se održavaju po round-robin sistemu
 3. U natjecanju nastupaju 5 natjecatelja starijih od 18 godina.
Postupak turnira
 1. Svaki natjecatelj dobije jednu ekipu za natjecanje u turniru.
 2. E-Nogomet natjecatelji igraju međusobno prema round-robin sistemu.
 3. Svaki natjecatelj igra dvije utakmice protiv svih suparnika na turniru, 4 domaće i 4 gostujuće utakmice.
 4. Pobjednik utakmice određuje se prema ishodu na kraju regularnog vremena utakmice.
 5. Ako utakmica završi neriješeno natjecatelji moraju pritisnuti “Agree to draw” , nema dostupnih modeova za produžetak.
 6. Ako utakmica završi neriješeno rezultat se računa za turnirsku statistiku.
 7. Svi rezultati utakmica dodaju se u službenu statistiku online odmah po kraju utakmice.
Viša sila
 1. Ako nastanu tehnički problemi i turnir se ne može odigrati oklade podliježu povratu i isplaćuju se s koeficijentom 1,00
 2. Otkazane utakmice ne dobivaju nove termine i ostaju otkazane.
Zamjena sudionika, otkazivanje turnira
 1. Ako se natjecatelj ne pojavi ili nije u mogućnosti sudjelovati u turniru zbog više sile, mora ga se zamijeniti odmah ili u nastavku, ovisno o vremenu objave.
 2. Ako natjecatelj ne može biti zamijenjen turnir će se nastavit bez natjecatelja koji nije u mogućnosti igrati
 3. Oklade na E-Futsal se prihvaćaju prije utakmice i online tijekom prijenosa uživo
  Dostupne su oklade (regularno vrijeme/poluvrijeme):
  1X2, Dvostruka šansa, Hendikep, Zbroj, Zbroj ekipa, Par/nepar, Sljedeći gol, Oba daju gol, Poluvrijeme/kraj.
 4. U slučaju softverskih problema pri prihvaćanju oklada (očiti krivi koeficijent, razlike u koeficijentu prikazanom u ponudi i na listiću i sl) ili ako postoje sumnje da su oklade krivo prihvaćene Kladionica ima pravo proglasiti listiće nevažećima.
 5. Službeni izvori turnira
  Službena web stranica organizatora: http://stats.cyberarena.live/
  Youtube: CyberLive!Arena #FIFA Volta

E-Hokej na ledu

 1. E-Hokej na ledu turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri NHL, izdavača Electronic Arts.
 2. Natjecanja se održavaju online po round-robin sistemu
 3. U natjecanju nastupaju natjecatelji stariji od 18 godina.
Postupak turnira
 1. Svaki natjecatelj dobije jednu ekipu za natjecanje u turniru.
 2. E-Hokej na ledu natjecatelji igraju međusobno prema round-robin sistemu.
 3. Pobjednik utakmice određuje se prema ishodu na kraju regularnog vremena utakmice.
 4. Ako utakmica završi neriješeno natjecatelji moraju pritisnuti “End match as a draw” (završi neriješeno).
 5. U turnirsku statistiku se upisuje rezultat na kraju regularnog vremena (1, X, 2)
 6. Svi rezultati utakmica dodaju se u službenu statistiku online odmah po kraju utakmice.
 7. Termin regularno vrijeme se odnosi na 3 trećine od 20 minuta u igri koje odgovaraju trećinama od 4 minute pravog vremena, 12 minuta utakmice u pravom vremenu.
Određivanje pobjednika turnira
 1. Svaki natjecatelj igra 2 utakmice protiv svakog sudionika turnira, 1 domaću i 1 gostujuću
 2. Na kraju svake utakmice natjecatelji osvajaju bodove: za pobjedu - 3, za neriješeno - 1, za poraz - 0 bodova.
 3. Ako na kraju turnira 2 natjecatelja imaju jednak broj bodova bolji plasman ostvaruje natjecatelj s boljom gol razlikom.
 4. Ako nastanu tehnički problemi i turnir se ne može odigrati oklade podliježu povratu i isplaćuju se s koeficijentom 1,00
 5. Otkazane utakmice ne dobivaju nove termine i ostaju otkazane.
  Budući turniri s novom skupinom natjecatelja najavljuju za naredne dane.
 6. Ako se natjecatelj ne pojavi ili nije u mogućnosti sudjelovati u turniru zbog više sile, mora ga se zamijeniti odmah ili u nastavku, ovisno o vremenu objave.
 7. Oklade na E-Hokej na ledu se prihvaćaju online tijekom prijenosa uživo
 8. U slučaju softverskih problema pri prihvaćanju oklada (očiti krivi koeficijent, razlike u koeficijentu prikazanom u ponudi i na listiću i sl) ili ako postoje sumnje da su oklade krivo prihvaćene Kladionica ima pravo proglasiti listiće nevažećima.
 9. Službeni izvori turnira
  Službena web stranica organizatora:http://stats.cyberarena.live/
  Youtube: CyberLive!Arena #NHL

E- Košarka

Osnovna pravila
 1. E-Košarka turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri NBA, izdavača 2K Sports.
 2. Natjecanja se održavaju online po round-robin sistemu
 3. U natjecanju nastupaju natjecatelji stariji od 18 godina.
Postupak turnira
 1. Svaki natjecatelj dobije jednu ekipu za natjecanje u turniru.
 2. Pobjednik utakmice određuje se prema ishodu na kraju regularnog vremena uključujući i produžetke
 3. U turnirsku statistiku se upisuje rezultat na kraju regularnog vremena s produžetkom
 4. Regularno vrijeme uključuje 1 četvrtina - 5 minuta pravog vremena, 4 četvrtine svaka utakmica. Produžetak traje 3 minute pravog vremena
Pobjednik turnira
 1. Svaki natjecatelj igra 2 utakmice protiv svakog sudionika turnira, 1 domaću i 1 gostujuću
 2. Na kraju utakmica računa se postotak pobjeda svakog natjecatelja.
 3. Ako na kraju turnira 2 natjecatelja imaju jednak broj bodova bolji plasman ostvaruje natjecatelj s boljom razlikom koševa.
 4. Svi rezultati utakmica dodaju se u službenu statistiku online
Viša sila
 1. Ako nastanu tehnički problemi i turnir se ne može odigrati oklade podliježu povratu i isplaćuju se s koeficijentom 1,00
 2. Otkazane utakmice ne dobivaju nove termine i ostaju otkazane.
 3. Budući turniri s novom skupinom natjecatelja najavljuju za naredne dane.
Zamjena sudionika, otkazivanje turnira
 1. Ako se natjecatelj ne pojavi ili nije u mogućnosti sudjelovati u turniru zbog više sile, mora ga se zamijeniti odmah ili u nastavku, ovisno o vremenu objave.
 2. Ako natjecatelj ne može biti zamijenjen turnir će se nastavit bez natjecatelja koji nije u mogućnosti igrati
 3. Oklade na E-Košarku se prihvaćaju online tijekom prijenosa uživo
  Dostupne oklade na regularno vrijeme(uključujući produžetak) i svaku četvrtinu su:
  2way pobjednik, 1X2, dvostruka šansa, hendikep, zbroj
 4. U slučaju softverskih problema pri prihvaćanju oklada (očiti krivi koeficijent, razlike u koeficijentu prikazanom u ponudi i na listiću i sl) ili ako postoje sumnje da su oklade krivo prihvaćene Kladionica ima pravo proglasiti listiće nevažećima.
 5. Službeni izvori turnira
  Službena web stranica organizatora:http://stats.cyberarena.live/
  Youtube: CyberLive!Arena #NBA

E-Nogomet pravila

Osnovna pravila
 1. E-Nogomet turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri Fifa, izdavača Electronic Arts.
 2. Natjecanja se održavaju po round-robin sistemu
 3. U natjecanju nastupaju 5 natjecatelja starijih od 18 godina.
Postupak turnira
 1. Svaki natjecatelj dobije jednu ekipu za natjecanje u turniru.
 2. E-Nogomet natjecatelji igraju međusobno prema round-robin sistemu.
 3. Pobjednik utakmice određuje se prema ishodu na kraju regularnog vremena utakmice.
 4. Ako utakmica završi neriješeno natjecatelji moraju pritisnuti “Agree to draw” (pristanak na neriješeno). Razni modovi produžetaka nisu dostupni (“Golden goal”, “Classic”, “Penalty Shootout”/ zlatni gol, klasično, raspucavanje jedanaesteraca)
 5. Ako utakmica završi neriješeno rezultat se računa za turnirsku statistiku.
 6. U turnirsku statistiku se upisuje rezultat na kraju regularnog vremena.
 7. Regularno vrijeme uključuje jedno poluvrijeme od 45 jedinica virtualnog vremena što traje 5 minuta pravog vremena; 2 poluvremena od ukupno 90 jedinica virtualnog vremena što traje 10 minuta pravog vremena.
 8. Samo sudačka nadoknada dodijeljena od FIFA virtualnih sudaca se dodaje regularnom vremenu poluvremena. Sudačka nadoknada se računa kao dio regularnog vremena
Pobjednik turnira
 1. Svaki natjecatelj igra 8 utakmica u turniru. 4 domaće i 4 gostujuće.
 2. Svaki turnir se sastoji od 20 utakmica u kojima sudjeluje svih 5 natjecatelja.
 3. Na kraju svake utakmice natjecatelji osvajaju bodove: za pobjedu - 3, za neriješeno - 1, za poraz -0 bodova.
 4. Ako na kraju turnira 2 natjecatelja imaju jednak broj bodova bolji plasman ostvaruje natjecatelj s boljom gol razlikom.
 5. Svi rezultati utakmica dodaju se u službenu statistiku u realnom vremenu
 6. U slučaju tehničkih grešaka koje onemogućavaju održavanje turnira oklade na neodigrane utakmice obračunavaju se s koeficijentom 1,00
 7. Otkazane utakmice se ne ponavljaju i računaju se kao “otkazane”
 8. Budući turniri s novom skupinom natjecatelja najavljuju za naredne dane.
 9. Ako se natjecatelj ne pojavi ili nije u mogućnosti sudjelovati u turniru zbog više sile, mora ga se zamijeniti odmah ili u nastavku, ovisno o vremenu objave.
 10. Ako natjecatelj ne može biti zamijenjen ili je barem 1 od 5 natjecatelja nedostupan turnir se otkazuje jer pravila nalažu turnir od 5 natjecatelja.
 11. Oklade na E-Nogomet se prihvaćaju online tijekom prijenosa uživo
  Dostupne su oklade (regularno vrijeme/poluvrijeme):
  1X2, Dvostruka šansa, Hendikep, Zbroj, Zbroj ekipa, Par/nepar, Točan rezultat, Sljedeći gol, Oba daju gol, Ekipa daje gol u oba poluvremena, Poluvrijeme/kraj.
 12. U slučaju softverskih problema pri prihvaćanju oklada (očiti krivi koeficijent, razlike u koeficijentu prikazanom u ponudi i na listiću i sl) ili ako postoje sumnje da su oklade krivo prihvaćene Kladionica ima pravo proglasiti listiće nevažećima.
 13. Službeni izvori turnira
  Službena web stranica organizatora: http://stats.cyberarena.live/
  Youtube: CyberLive!Arena #FIFA1 , CyberLive!Arena #FIFA2

E-Tenis

Osnovna pravila
 1. E-Tenis turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri Tennis World Tour: Roland-Garros Edition
 2. Natjecanja se održavaju online
 3. U natjecanju nastupaju natjecatelji stariji od 18 godina.
Pravila igre
 1. Svaki natjecatelj dobije jednog igrača za natjecanje u turniru.
 2. Pobjednik se određuje ishodom završenog seta

Set
Pobjednik je natjecatelj koji prvi dođe do 6 gemova. Ako je rezultat 6:5 igra se dodatni gem. Set završava ako bude 7:5, ako bude 6:6 igra se tie-break
Gem
Svaki gem počinje s 0:0. Ako je prvi poen osvojen rezultat je 15:0, ako je izgubljen rezultat je 0:15. Iduća dva poena donose 30 i 40. Ako server ima 40, a protivnik 30 ili manje ako osvoji idući poen osvaja gem. Ako gem dosegne “izjednačenje” (40:40) idući poen donosi “prednost”. Ako igrač koji ima “prednost” osvoji sljedeći poen, osvaja gem
Tie-Break
Igrač servira jedan poen, nakon toga protivnik servira dvaput i nakon tog se servira svatko po dva puta. Prvi igrač koji dođe do 7 s dva razlike osvaja tie-break. Tie-break se igra dok jedan igrač ne dođe do prednosti od 2 poena.

 1. Oklade ostaju važeće ako je podloga terena promijenjena
 2. Ako je promijenjen format sve oklade na zbrojeve i hendikepe podliježu povratu (1,00). Oklade na pobjednika kao i oklade na odigrane gemove isplaćuju se prema odigranim koeficijentima.
 3. Svi rezultati utakmica dodaju se u službenu statistiku u realnom vremenu.
 4. Oklade na E-Tenis se prihvaćaju online tijekom prijenosa uživo
Viša sila
 1. Ako meč ne može biti odigran zbog tehničkih problema sve oklade će biti obrađene s koeficijentom 1.00

Službeni izvori turnira
Službena web stranica organizatora: http://stats.cyberarena.live/
Youtube: CyberLive!Arena #Tennis

Esport

 1. Osnovne definicije
  “Frag” označava likvidaciju protivnika
  “Denying” označava uništenje savezničkog tornja
  “N” (n) označava bilo koji broj
  “Best of 1” (Bo1) označava samo 1 igru
  “Best of 2” (Bo2) označava da se igra 2 dvije igre
  “Best of 3” (Bo3) označava seriju na 2 pobjede
  “Best of 5” (Bo5) označava seriju na 3 pobjede
  “Best of 7” (Bo7) označava seriju na 4 pobjede
  “Best of 9” (Bo9) označava seriju na 5 pobjeda
 2. Pojedinačni meč sadži jednu ili više mapa. Broj mapa je određen pravilima i može varirati ovisno o stadiju turnira. Ako se igra na 1 mapu (best of 1) ekipe igraju jednu mapu i pobjednik meča je ekipa koja osvoji tu mapu. Ako pravila određuju nastavak meča do dvije ili 3 pobjede (best of 3, best of 5) ekipa mora osvojiti 2 ili 3 mape za pobjedu. Ako pravila određuju igru na 2 mape (best of 2) meč može završiti neriješeno
 3. Oklade se prihvaćaju za cijeli meč i pojedine stadije (mape). Nema restrikcija na vrijeme postavljanja oklade - oklade se prihvaćaju do kraja meča/mape sve dok u ponudi nema ishoda neriješeno.
 4. Tehnički problemi mogu uzrokovati prekid meča.
 5. Ako se meč odgodi za 25 ili više sati zbog tehničkih problema ili ako meč bude prekinut ili odustanu od meča sve oklade na taj meč podliježu povratu i bit će obračunate s koeficijentom 1,00 osim ishoda koji su jednoznačno određeni prije prekida.
 6. Pri postavljanju oklade na Pobjednika meča Igrač predviđa koja ekipa će osvojiti seriju mapa/igara.
 7. Pri postavljanju oklade na Pobjednika mape/igre Igrač predviđa koja ekipa će osvojiti navedenu mapu/igru. Da bi osvojili mapu u League of Legends, Dota 2 ili Smite ekipa mora uništiti protivnikovu glavnu zgradu iako broj fragova ekipe koja je izgubila može biti veći nego pobjedničke ekipe. Ekipa može i predati što se računa kao poraz na trenutnoj mapi.
 8. Pri postavljanju oklada na “Zbroj fragova” Igrač predviđa ukupni broj fragova na mapi/igri, ne računaju se ubojstva neutralnih creepsa. Igrači mogu postavljati oklade i na “Zbroj fragova u meču”. Pri postavljanju oklada na “Hendikep fragova” predviđaju razlike fragova Ekipe1 i Ekipe2 u mapi/igri. Igrač može postavljati oklade i na Hendikep fragova u meču.
 9. Pri postavljanju oklada na “Zbroj mapa/igara” Igrač predviđa ukupni broj mapa/igara u meču. Pri postavljanju oklada na “Hendikep mapa/igara” Igrač predviđa razliku osvojenih mapa/igara Ekipe1 i Ekipe2.
  Primjer: Uzmimo meč na 2 pobjede. Ekipa1 je osvojila 2 mape/igre, Ekipa2 niti jednu. Zbroj mapa/igara je 2 i razlika je 2 mape za Ekipu1.
 10. Pri postavljanju oklada na “Koja ekipa dolazi do prvog fraga” Igrač predviđa koja ekipa će izvršiti prvi frag(ubojstvo) na mapi. Računaju se samo ubojstva protivničkog ekipe
 11. Pri postavljanju oklada na “First blood” Igrač predviđa koja ekipa će izvršiti prvi frag(ubojstvo) na mapi. Oklade na ovu ponudu prihvaćaju se na ove Esportove: Dota 2, League of Legends, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, Smite
 12. Pri postavljanju oklada na “Trajanje mape X - Y minuta” igrači predviđaju koliko će vremena trajati mapa/igra. Odabir “DA” znači da će vrijeme trajanja mape biti u navedenom terminu, odabir NE da će trajati kraće ili duže od navedenog termina. Trajanje mape određuje se prema satu igre. Primjer: “Trajanje mape 0-40 minuta”. Igra na mapi je trajala 40 minutu i 1 sekundu. Vrijeme igre se računa kao 41 minutu i dobitni ishod je NE
 13. Ako je ime ekipe promijenjeno kao rezultat izlaska iz organizacije i ulaskom nove ekipe ili službeno promijenjeno oklade ostaju važeće. U događaju kod kojeg se promijenila postava ekipa koje se natječu ili je promijenjen samo jedan sudionik(ekipa) oklade podliježu povratu
 14. Ako ekipa dobije mapu prednosti zbog formata natjecanja turnira za potrebe klađenja ekipa koja je dobila pobjedu u mapi proglašava se pobjednikom.
 15. Ako se meč ili mapa ponavlja zbog gubitka internet veze ili tehničkih problema nevezanih za natjecatelja, prematch oklade ostaju važeće do ponavljanja prema službenim rezultatima (iznimke su mečevi/mape koji se ponavljaju više od 25 sati nakon originalnom vremena početka). Oklade “Uživo” na meč/mapu podliježu povratu osim kod oklada gdje je ishod jednoznačno određen i ponavljanje se smatra odvojenim događajem

Međunarodni loto

Međunarodni loto je usluga koja Igraču pruža sudjelovanje u loto izvlačenjima iz 25 država: SAD, Italija, Island, BiH, Francuska, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Turska, UK i druge kao i posebna loto izvlačenja poput Grčki Kino loto, Australski OZ, Kanadski AT Bucko, Austrijski loto, Belgijski Keno, Euromillion, Finski Keno, Mark 6, Irski lotto, Latvijski Keno, Poljski Multi, Njemački loto, Mađarski loto. Svaki loto sadrži niz izvlačenja. Svako izvlačenje ima broj datum i vrijeme održavanja. Vrijeme održavanja objavljuje organizator. Izvlačenja su sortirana po datumu i vremenu. Vrijeme između izvlačenja može iznositi od nekoliko minuta do nekoliko dana.

Svako loto izvlačenje sadrži set kuglica s brojevima na koje se postavljaju oklade. 8/15 je najpopularniji format lota. Najviši koeficijenti su na 8 točno pogođenih brojeva. Nakon završetka izvlačenja oklade se obrađuju prema Igračevu listiću (odabranim brojevima)

Rezultati prošlih izvlačenja mogu se pronaći pod odjeljkom Rezultati na virtualnom loto listiću.

Igrači svoje listiće mogu pronaći u odjeljku Povijest listića. Za potrebe klađenja samo kombinacija iz koje su izvučeni svi brojevi smatra se dobitnom. Primjer: ako dobitna kombinacija ima 8 brojeva dobitni listić ne može sadržavati manje od 8 brojeva (4, 5, 6, 7 i sl)

Ako se greškom oklade prihvate na već održana izvlačenja oklade podliježu povratu. Ako jedno ili više izvlačenja nije održano prema rasporedu iz bilo kojeg razloga postavljenje oklade vrijede za iduće izvlačenje koje će se održati osim ako se ne otkažu na Igračev zahtjev prije početka idućeg izvlačenja.
Loto oklade se ne mogu kombinirati s ostalim tipovima oklada npr sport
Minimalni ulog je 2,00 HRK, Maksimalni dobitak je 1.000.000,00 HRK.

Mortal Kombat

Osnovna pravila
 1. Mortal Kombat turniri se igraju na platformi PlayStation 4 PRO u igri Mortal Kombat izdavača Warner Bros. Games
 2. Natjecanja se održavaju online
 3. U natjecanju nastupaju natjecatelji stariji od 18 godina.
Postupak turnira
 1. Svaki natjecatelj dobije jednu ekipu za natjecanje u turniru.
 2. Pobjednik natjecanja određuje se prema broju osvojenih rundi. Broj rundi u natjecanju je limitiran na 3, 5 i 9 (ako je pobjednik određen prema rezultatu odigranih rundi, iduće runde se ne igraju). Ako je runda izjednačena oba natjecatelja su pobjednici te runde.
 3. Svi rezultati natjecanja unose se prema službenim online statistikama turnira.
Viša sila
 1. Ako meč ne može biti odigran zbog tehničkih problema sve oklade će biti obrađene s koeficijentom 1.00
 2. Oklade na Mortal Kombat se prihvaćaju online tijekom prijenosa uživo.
  Dostupne oklade na turnir/rundu su
  Pobjednik, Hendikep rundi, Zbroj rundi, Zbroj rundi po natjecatelju/ekipi.
 3. U slučaju softverskih problema pri prihvaćanju oklada (očiti krivi koeficijent, razlike u koeficijentu prikazanom u ponudi i na listiću i sl) ili ako postoje sumnje da su oklade krivo prihvaćene Kladionica ima pravo proglasiti listiće nevažećima.

Utrke konja

 1. Ako se utrka ponavlja oklade na trkače koji ne nastupe u ponovljenoj utrci podliježu povratu
 2. Ako je utrka odgođena sve oklade postavljene prije nego je organizator odgodio utrku podliježu povratu. FavBet ponuda redovito sadrži odgođene utrke s novim koeficijentima
 3. Ako je utrka odgođena i odgoda je navedena u službenim izvorima sve oklade ostaju važeće. Pojedinačne oklade i oklade u kombinacijskim i sistemskim listićima podliježu povratu ukoliko:
  - utrka bude prekinuta
  - utrka je službeno proglašena poništenom
  - uvjeti utrke su se promijenili nakon postavljenih oklada (prema pravilima)
  - promijenjena je staza
  - promijenjena je podloga staze (trava je zamijenjena zemljom ili sintetičkom podlogom i obratno)
 4. Ako je utrka prekinuta i nije nastavljena unutar 25 sati sve oklade podliježu povratu.
 5. Ako je utrka otkazan sve oklade se poništavaju. Ako je utrka odgođena za kasniji termin istog datuma oklade ostaju važeće
 6. Oklada “trkač završava u pobjedničkom triu” je dobitna ako je izabrani konj plasiran na jedno od prva tri mjesta

Utrke konja i pasa

 1. Oklade na utrke konja i pasa se prihvaćaju online prema aktualnim pravilima FavBeta-a.
 2. Pri postavljanju oklada na utrke konja i pasa ime i mjesto (1-2, 1-3 ili 1-4) trkača moraju biti točno navedeni. Trkač koji ostvari najbolje vrijeme u utrci proglašava se pobjednikom
 3. FavBet u ponudi ima pojedinačne, kombinacijske i sistemske oklade. Za više detalja provjerite odjeljak Vrste oklada.
 4. Oklade podliježu povratu u ovim slučajevima
  - Ako se promijeni staza natjecanja
  - Ako je na staza samo jedan natjecatelj
  - Ako se utrka ne održi ili se prekine
  - Ako nisu postavljeni koeficijenti na trkača, a taj trkač je nastupio i pobijedio. Uplate na sve ostale trkače podliježu povratu
  - Ako trkač ne nastupi (povučen s trke prije starta ili mu je zabranjen nastup od strane organizatora), sve oklade na tog trkača podliježu povratu.
 5. Oklade na konačni poredak podliježu povratu ako nastupi manje natjecatelja nego je je bilo ponuđenih pozicija +1
 6. Ako trkač odustane tijekom utrke ili bude diskvalificiran prema službenim rezultatima sve oklade na tog trkača će biti obrađene kao gubitne
 7. Ako se promijeni podloga staze oklade ostaju važeće
 8. Ako se prijenos utrke prekine oklade ostaju važeće
 9. Oklade se obrađuju prema službenim rezultatima natjecanja koje objavljuje organizator. Konačni poredak odlučuju suci. Promjene obrađenih oklada nisu moguće nakon što se objave konačni rezultati i isplate dobici.
 10. Ako dva trkača završe jednako plasirani Igraču se isplaćuje ulog i pola dobitka. Dobitak je profit dobitne oklade bez uloga. Ako je više od dva pobjednika Igrač dobiva ulog i dobitke podijeljene s brojem pobjednika. Primjer: ako je 3 pobjednika isplata se računa Ulog+(ulog*koeficijent - ulog)/3
 11. FavBet zadržava pravo ispravljati očite pogreške i netočnosti u Sport/Uživo/Virtualni sportovi dijelu da bi ispravio krive prijevode i krivo postavljene koeficijente te poništio neke oklade ako to bude potrebno.
 12. FavBet ne odgovara za detalje postavljene na online stranici jer su samo informativne prirode

Utrke pasa

 1. Oklade su važeće ako se odnose na ime i startno mjesto u odjeljku Virtualni sportovi (dovoljno je i samo startno mjesto)
 2. Ako se trkač povuče s utrke sve oklade podliježu povratu osim ako je trkač zamijenjen drugim
 3. Ako je utrka otkazana ili se održava pod drugim imenom (trkalište, datum, vrijeme) sve oklade postavljene na otkazanu utrku podliježu povratu. FavBet ponuda redovito sadrži odgođene utrke s novim koeficijentima. U ovom slučaju broj ponovljene utrke će biti isti kao i otkazane utrke nevezano za vrijeme održavanja ponovljene utrke. Ako je utrka otkazana i neće biti ponovljena sve oklade podliježu povratu.

Završne odredbe

 1. Sve odluke u svezi s okladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču.
 2. Igrači mogu u roku od 15 dana od isteka roka za isplatu dobitaka 1) predati prigovor upravi priređivača, i to u pisanom obliku u preporučenom pismu. Uprava priređivača će rješavati prigovor u smislu važećih pravnih propisa i rezultat će javiti pismeno podnositelju prigovora u roku od 15 dana. Prigovori primljeni nakon isteka roka iz stavka 2) ovog članka smatraju se nepravovremenim i odbacuju se.
 3. Bude li zaprimanje oklada prekinuto uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.), igrač tako ne stječe pravo na naknadu štete, ni drugo pravo, ako to Pravila ne predviđaju.
 4. Priređivač zadržava pravo unijeti u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, izmjene i dopune ovih Pravila.
 5. Izmjene koje nisu u suprotnosti s ovim Pravilima. npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili stopiranje pojedine vrste oklade, organiziranje prigodnih (akcijskih) oklada za aktualne događaje uz povoljnije tečajeve i sl., u nadležnosti su priređivača.
 6. U slučajevima koji nisu sadržani u Pravilima igrač se mora pridržavati odluke priređivača.
 7. Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir drugačije tumačenje ili nepoznavanje odredbi ovih Pravila
 8. Za obaveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.
 9. Za rješavanje sporova koji proisteku iz sudjelovanja u igri klađenja nadležan je sud u Zagrebu.
 10. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što ih odobri Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Direktor:
Josko Mihaljević

Na ova pravila suglasnost je dalo Ministarstvo financija:

Klasa: UP/I-461-04/21-02/352
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 23. lipnja 2021.