O nama

Tvrtka: FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. za klađenje i usluge
Sjedište i adresa: Zagreb, Branimirova 29
Direktor: Josko Mihaljević
Telefon: 01/2912 111
Telefaks: 01/6197 350
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.favbet.hr
OIB: 78977247105
Matični broj subjekta (MBS): 080396593, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 8.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Poslovna banka: KentBank d.d.
IBAN: HR3541240031529000138
Urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje internet klađenja: KLASA: UP/I-461-04/19-02/781 URBROJ: 513-07-21-01-20-6 Zagreb, 20.ožujka 2020.
Urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja: KLASA: UP/I-461-03/19-01/18 URBROJ: 513-07-21-01-20-9 Zagreb, 20.ožujka 2020.